Sibergüvenlik ve Etik Hackleme


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, güvenlik ve risk yönetimi, varlık güvenliği, güvenlik mühendisliği, iletişim ve ağ güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, güvenlik değerlendirme ve testleri, güvenlik operasyonları ve yazılım geliştirme güvenliği gibi enformasyon güvenliği konseptleri ve sektördeki en iyi uygulamaları kapsamlı bir şekilde incelemektir.

ODAK NOKTALARI

#Siberguvenlik #Etikhackleme #Bulutguvenligi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Etik Hackleme konuları ile ilgili genel bilgi sahibi olur.
Anlar: Eğitim sonunda bir sistemin nasıl hacklenebileceğini, web uygulama saldırı teknikleri ve zafiyetlerini, network saldırılarını anlar.
Yapar: Eğitim sonunda bir sistemin nasıl hacklenebileceğini, web uygulama saldırı teknikleri ve zafiyetlerini, network saldırılarına karşı önlem alır.

HEDEF KİTLE

Eğitime, Güvenlik Danışmanları, Güvenlik Yöneticileri, IT Direktör/Yöneticileri, Güvenlik Denetim Uzmanları ve Yöneticileri, Güvenlik Mimarları, Güvenlik Analistleri, Güvenlik Mühendisleri, CISO (Chief Information Security Officers), Güvenlik Direktörleri, Ağ Mimarları unvanındaki çalışanların katılımı uyundur.

İÇERİK

 • Introduction to Ethical Hacking
 • Footprinting and Reconnaissance
 • Enumeration and Vulnerability Analysis
 • System Hacking
 • Malware Threats
 • Scanning Networks & Sniffing
 • Social Engineering
 • Denial-of-Service
 • Session Hijacking
 • IDS and Honeypots
 • Hacking Web Servers and Applications
 • SQL Injection
 • Wireless Network Hacking
 • Hacking Mobile Platforms

 

NOT : Eğitim, 09:30-16:30 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kendini Geliştirme, Yeni Teknolojilere Hızlı Adaptasyon