Foto
DETAYLI BİLGİ

Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Eğitimde, Bilişim Hukuku ve diğer hukuk dalları ile arasındaki bağlantı, bu alanı diğer alanlardan ayıran ilke ve yaklaşımlar ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile organik bağına değinildikten sonra, günümüzde artık her biri bilişim hukuku altında ayrı uzmanlık alanlarına dönüşmüş alanlar hakkında bilgiler verilerek, katılımcıların bilişim hukuku hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sorunlu Krediler ve Takip Hukuku

Eğitimde katılımcıların kredilerin teminatlarının hukuki altyapısını öğrenmeleri ile birlikte kredilerin sorunlu hale gelmesi durumunda takip aşamaları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Katılımcıların kredi türlerine göre ve mevcut kredinin teminat yapısına göre tahsilat olanakları ve bu yasal süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları ile birlikte kredi tahsis aşamasından başlayarak tahsilat ve takip aşamalarının tümüne hakim olmaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Banka Teminat Mektupları Eğitimi

Eğitimde, banka teminat mektuplarının bankacılık uygulamaları temelinde, hukuki düzenlemeler ve yargı kararları ışığında örnek olaylar ve metinler üzerinden öğretilmesi ve banka teminat mektupları konusunda yaşanan sorunlara ve çözümlerine ilişkin farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankalarda İş Hukuku Uygulamaları, Güncel Sorunlar ve Pratik Çözüm Önerileri (Güncel Yargıtay İlke Kararları Işığında)

Eğitimde, özellikle orta ve üst kademelerde görev alan yöneticilere, insan kaynakları, hukuk profesyonellerine bankacılık ve finans sektöründe yaşanan iş hukukuna dair güncel sorunların, pratik çözümleri ile aktarılması, hukuki sorunların emsal yargı kararları ile tartışılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Teminat ve Takip Hukuku

Eğitimde; teminatların talebinde, tesisinde, takibinde ve kontrolünde görev alan/ alacak olan katılımcılara, işlemlerin detaylı hukuki bilgileri, uygulamada yaşanılan sorunların çözümleri, yargı yollarına gidilmek zorunda kalındığında uygulanacak Takip Hukuku kuralları, işlemlere göre yöntemler karşılaştırmalı olarak neden-sonuç ilişkisi içinde katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Konkordato Davaları

Eğitimde, konkordato davalarına ilişkin olarak alacaklı konumundaki bankaların bu süreçte almaları gereken tedbirler ve dikkat etmeleri gereken hususların ele alınması, yaşanan sorunlara ve çözümlerine ilişkin bir farkındalık sağlanması amaçlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamadan Gerçek Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine şirketlerin uyum sürecinin sağlanması çalışmaları kapsamında şirketler birtakım çalışmalar yapmakta; ancak bu çalışmaların bir sistematik altında olmadığı ve sadece bazı metinlerde düzenleme yapılması ile tamamlanacağı kanaatinin var olduğu gözlemlenmektedir. Oysa "Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği" ile getirilen düzenlemelere, kurulması öngörülen VERBİS sistemine ve genel olarak Avrupa Birliği ve dünyadaki uygulamalara bakıldığında bu tür bir yaklaşımın, uyum sürecinin sağlanması açısından yetersiz olduğu görülmektedir. Bu nedenle Uyum (Compliance) sürecinin ne olduğunun somut bir şekilde ortaya konulması ve teknik, idari ve iş gereklilikleri açısından bütüncül bir yaklaşımla konunun ele alınması, bu yapılırken de adım adım uyum sürecinin uygulamada nasıl olduğunun örneklerle anlatılması bu eğitimin ana amacıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılar İçin Sermaye Piyasası Hukuku

Eğitimde finansal kurumlarca yürütülen sermaye piyasası faaliyet ve hizmetlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile belirlenen hukuki çerçevesi ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapılması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken düzenlemelerin açıklanması amaçlanmaktadır.