Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

21. Yüzyılın muhasebesi UFRS`dir Tüm dünyada uygulayıcılar, karar verenler ve yasal düzenlemeleri yapanlar bu standartları kullanarak ekonomik faaliyetlerin sonuçlarını öğrenmekte ve raporlamaktadır. 2012 yılından bu yana geçerli olan Türk Ticaret Kanunu da ülkemizde bu standartların kullanımının yaygınlaşmasına önemli katkıda bulunmaktadır. Eğitim bu derece önemli konuyu içerikte belirtilen kalemler itibarı ile kavram ve gerçek hayattan ayrıntılı örnekler ile katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Hazine Ürünleri Muhasebesi

Finansal araçların muhasebeleştirilmesi, reeskonta tabi tutulması ve raporlanması, gerek ulusal gerekse küresel standart belirleyen otoriteleri oldukça meşgul etmektedir. UFRS 9 finansal araçların, sınıflandırılmasını, kayda alınmasını, raporlama gününde değerlenmesini, kayıtlardan çıkarılmasını içermektedir. Eğitimde genel olarak UFRS 9 kapsamında bankalarda hazine ürünlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konu edilmektedir.