Foto
DETAYLI BİLGİ

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı

Eğitimde, uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği ve hangi ödeme şekillerinin kullanılacağı incelenirken, aynı zamanda bu işlemlerin finansmanında kullanılan nakdi ve gayrinakdi kredi imkanları da gözden geçirilecek ve firmaların işlemine, ihtiyacına göre hangi ürünün kullanılabileceği kararının verilebilmesi sağlanacaktır. Özellikle, bankacılık operasyonları açısından dikkat edilecek temel kavramların verilmesi, ödeme ve teslim şekilleri ile bunlara dair uluslararası kuralların ana unsurlarının açıklanması hedeflenmektedir. Bu eğitimin sonunda, katılımcılar, dış ticaret işlemlerinde kullanılan ürünleri öğrenirken aynı zamanda işlemlerin nasıl ve hangi yöntemle finanse edilebileceğini de öğrenmiş olacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Standby L/C, Direk Garanti, Kontgaranti ve Teminat Mektuplarına İlişkin Workshop

Eğitimde, yurt dışına verilecek kontrgaranti, direk garanti ve Stanby L/C`in düzenlenmesi sırasında söz konusu enstrümanlara yazılması gereken asgari zorunluluklar ile dikkat edilmesi gereken hususlar ve yurt dışından gelen kontrgarantilerin incelenmesi, karşılığında teminat mektuplarının düzenlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ve teminat mektupları hakkında bilgi verilmesi ve örnek çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

25 Soru ve Vaka ile Dış Ticaret

Eğitimde, dış ticaret işlemlerinin gerek mevzuat gerekse uluslararası uygulamalar açısından önemli noktaları, örnek vakalar ve sorular üzerinden incelenecektir. Sorular ve örnek vakalar, içerik konularının detaylı ve teknik olarak gözden geçirilmesine yönelik olacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

ICC-Wolfsberg Grup-BAFT Ticaretin Finansmanı Prensipleri Eğitimi

Global ticaretin artmasıyla birlikte ticaretin finansmanı da artmaktadır. Bu da başta aklama suçu olmak üzere kitle imha silahlarının yaygınlaşması ve terörizmin finansmanı dahil faaliyetleri ile uğraşanların ilgisini çekmektedir. Son yıllarda uluslararası organizasyonlar ve birçok ülke bu tür faaliyetlerin ticaretin finansmanına bulaşmasını engellemek için çeşitli kurallar çıkarmaya başladı veya düzenlemeler yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi Kararları, Avrupa Birliği Direktifleri Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu veya FATF Tavsiyeleri ve Wolfsberg Grubu bunlardan bazılarıdır. Bunlar dağınık ve standart olmayıp, uygulamada güçlük yaratıyordu, bu nedenle bu defa bu bir standart olması için bu çalışmalardan yararlanılarak ICC, Wolfsberg Grubu ve BAFT tarafından yeni prensipler oluşturuldu. Bu prensipler geniş kapsamlıdır, müşteri durum tespitleri, ödeme yöntemleri ve risklerin tanımı ile bunlar için yapılması gereken kontroller ve alınması gereken önlemler konusunda da yol göstermektedir. Seminerde, bu prensipler ve uygulaması detaylı olarak tanıtılacak ve anlatılacaktır.