Foto
DETAYLI BİLGİ

Başarılı Kredi Yönetimi

Eğitimin amacı; kurum ve bireylere tahsis edilmiş ve kullandırılmış kredilerin geri dönüşümlerini maksimum kılacak, kredi pazarlama, tahsis, izleme ve takip süreçleri ile ilgili politika ve strateji oluşturmak suretiyle kredi portföyünün yönetimi ile ilgili ilkeleri katılımcılarla paylaşmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İnşaat Taahhüt Sektörü Kredi Workshop

İnşaat taahhüt sektörü değerlendirilmesi özellik gösteren bir sektördür. Bu sektörde ki vakalar da diğer firma vakalarına göre farklılık gösterir. Bu eğitimde bu sektörde faaliyet gösteren gerek taahhüt gerekse özel inşaat firmalarının vakaları incelenerek katılımcılara farklı bir bakış açısının getirilmesi hedeflenmektedir. İncelenecek her bir vaka farklı durumları yansıtacak böylelikle katılımcılar hangi durumlarda nasıl bir aksiyon alarak karar verecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Simülasyonla Hızlı ve Doğru Kredilendirme Teknikleri

Kredi kararı veren birimlerin hızlı, doğru ve karlı karar vermelerinin geliştirilmeleri hedeflenmektedir.Eğitim farklı içeriğe sahip firmaların kredibilitelerinin ve faaliyet döngülerinin tespit edilerek, kredi ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve şube karlarının artırılmasına yönelik olarak simülasyon üzerinden yapılmaktadır. Katılımcıların kredilendirme yaparken doğru firmaları bulmalarının yanı sıra, firmaların nakdi ve gayri nakdi kredi türlerini tespit etmeleri ve doğru fiyatlama yaparak kredi vermeleri amaçlanmaktadır.