Foto
DETAYLI BİLGİ

Süper Beynin Sırları

Katılımcılara yaşadıkları sorunları aşmak için yollar olduğunu göstermek, zihinlerini en etkin biçimde kullanma bilincini kazandırmak, zihnin yarattığı oyunları anlatmak ve ruh hallerini olumlu yönde yönetme becerisi edinmelerini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Geri Bildirim Becerileri

Geri bildirimin yeri ve önemi hakkında farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra; katılımcıların etkili ve hedefe yönelik geri bildirim vermelerini sağlayarak süreci sağlıklı ve doğru bir şekilde yönetme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bilinçli Yönetim ve Liderlik

Bilimsel temelli bilgilerle desteklenen yönetim ve liderlik davranış modelleri yoluyla katılımcıların yönetme ve liderlik yapma, sorumluluklarını bilinçli olarak yerine getirme ve enerjilerini doğru harcayarak verimli sonuçlar üretebilme becerisi kazanmalarıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Geleceğin Yöneticileri ve Durumsal Liderlik

Yöneticiler ve yönetici adayları uluslararası profesyonel iletişimi, iş yerinde kendine ve çalışanlara performans koçluğu uygulamalarını (T-GROW model) ve durumsal liderlik becerilerini, yönetimin fonksiyonlarını deneyimleyerek kullanmayı öğrenirler. Uygulamalarla ve rol oyunları ile bu becerilerin iş yaşamında ve özel yaşamda kullanılma alışkanlığının kazandırılması amaçlanmaktadır. Katılımcılar, eğitim boyunca öğrendiklerini destekleyecek profesyonel testler yaparlar. Ekiplerine kullanmak üzere bu testlere sahip olurlar. Odalarda yapılan uygulamalarda farkındalık yaşayarak öğrendiklerini nasıl kullanacaklarını anlayarak bilirler.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Mental Sağlık

Her ortamda zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı, enerjik yapıyı kurarak stresi dengelemeyi sağlama kapasitesini artırmak ve sağlıklı düşünce üretimini kalıcı olarak gerçekleştirme becerisi edindirmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Kazandıran Müzakere Becerileri: İlkeler, Yöntemler, Örnekler

İş müzakerelerine hazırlanmayı, planlama için gerekli adımları, müzakere-pazarlık ayrımını, doğru bilinen yanlışları, müzakerede iletişimin, çatışma yönetiminin, taviz vermenin ve almanın esaslarını, farklı müzakereciler ile başa çıkabilmeyi, müzakerede ikna yöntemlerini, karşılıklı kazandıran sonuçlara götüren müzakerelerin nasıl ilerlediğini aktarmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sosyal Davranış Stilleri - Zor İnsanlarla Etkin İletişim

Katılımcıların kendi sosyal stilini bulmasını sağlayarak, kurum içi ve dışı ilişkilerinde iletişimlerini güçlendirmek amaçlanmaktadır. Karşı tarafın iletişim stilini bulma yöntemlerini öğrenen katılımcılar; farklı insanlarla farklı iletişim stillerinin beklentilerine göre iletişim kurma ve zor insanlarla (müşteriler dahil) kolay şekilde iletişim kurma ve ikna etme becerisi kazanacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İletişimin Olmazsa Olmazları

Bu eğitim ile kişinin daha iyi bir iletişim becerisine sahip olması, ikna kabiliyetinin yükselmesi, etkin dinleme, düğüm ve çözüm noktasında sorunu çözmeye odaklı çalışması ve kurum kimliğinin üst seviyede temsil edebilme becerilerini geliştirmesi amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Pozitif Stres Yönetimi

Stresin yarattığı belirtileri fark edip, olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya ve duygu kontrolü sağlamaya yardımcı olacak pratik teknikler sunulması ve daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam için otomatiğe düşmüş olan alışkanlıkları fark edip, yaşam kalitesini artıracak yolların aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Liderliğin Kimyası

Eğitimin amacı, etkin ve sonuç alan liderlik için nöro-bilimden öğrendiklerimizi iş hayatına uygulamak ve lider olarak etkin insan ilişkileri ve başarılı iletişim için pozitif bilimler temelli bir yaklaşım sergileyebilecek bilgi ve donanım düzeyine gelmeyi sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Çözüm Yönelimlilik İle Stres ve Kaygı Yönetimi

Stresten ve kaygıdan bir hastalık veya kaçınılması gereken olumsuz bir durum gibi bahsedilir. Olumsuz olan; stres ve kaygı hissetmek değil, bunları nasıl yaşadığımızdır. Eğitimin amacı, çevresel şartlar değişmediğinde, stres ve kaygı yaratan koşullarla nasıl başa çıkılabileceği ve duyguların nasıl yönetilebileceği konusunda beceri kazandırmaktır.