Foto
DETAYLI BİLGİ

Etkili Konuşma, İletişim Psikolojisi

İnsan ilişkilerinin başlangıcı konuşma, iletişimdir. Konuşmak iki yanı keskin bıçaktır: Konuşarak sevgi saygı yaratmak da mümkündür, tam tersi durumları oluşturmak da mümkündür. Bu eğitim ile kişilerin konuşma bilinci kazanarak ilişkilerinde daha başarılı olmaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Görsel Hikayeleştirme

Eğitimde; hızlı iletişim kurarken, uzaktan farklı kültürdeki ekiplerle çalışırken, kurum içinde birden fazla birimin dahil olduğu kişi/ ekipler ile bağlantılı bir şekilde proje yürütürken, takım yönetirken ya da proje sunumu yaparken konuları netleştirmek, herkesi dahil etmek, duygusal zeka ve yaratıcılığı ortaya koymak ve zaman kazanmak için kullanılan yöntemlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İşte İletişim Atölyesi

Eğitimde, her düzeyde çalışanın her gününü belirleyen; etkin iletişim kurma, ihtiyaçları ve istekleri olumlu bir dil ile karşı tarafa iletme, yargılardan arınmış gözlem ve hisleri doğru ifade edebilme ve duyup anlama konuları üzerinde durulacak. Bu konulardaki sorulara cevap bulunacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zihin Haritalama (Mindmapping)

Bu eğitim ile katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim kazanımları; rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını sağlamak, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlamak, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunmak, gözü ve beyni uyararak dikkat çekmek, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini sağlamak, dağınık fikir ve düşüncelerin; kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Geleceğin Yöneticileri

Eğitimin amacı; yönetici adaylarının veya yeni yönetici olanların koçluk ve durumsal liderlik modelini fasilitasyon ve rol oyunları ile uygulamalı olarak öğrenebilmesi, yetkinlik ve becerilerin koçluk yaklaşımı ile kendilerine kazandırılmasıdır. Fasilitasyon ile katılımcılar eğitimden gerçek iş yaşamında kullanacakları somut çıktılar alarak ayrılacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sıra Dışı Başarı Bilimi

Eğitimde; başarı, öğrenilebilen ve sürdürülebilir bir bilim olarak ele alınmaktadır. Sıra dışı başarıya ulaşmak için başarının anahtarları 17 ilke çerçevesinde aktarılmaktadır. 17 başarı ilkesi; Sıra Dışı Başarı Biliminin kurucusu Napoleon Hill`in sıra dışı başarıyı yakalamış kişiler arasında yaptığı araştırmaların sonucunda belirlenmiştir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Duygusal Dayanıklılık (Resilience)

Duygusal Dayanıklılık; ancak çok zorlu durumlarla karşılaşıldığında fark edilip test edilebilecek bir hâldir. Bununla birlikte her birey, vazgeçme dürtüsünü dizginleyecek yöntemler üzerinde çalışıp gelişebilir. Bu atölyenin amacı, örnek olay ve uygulamalar ile katılımcıların duygularının güdümündeki eğilimlerinin daha fazla farkına varmaları ve daha sonra duygusal dayanıklılıklarını öz kaynakları ile artırabilmeleri konularında bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazandırmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Jenerasyonları Anlama Atölyesi

Jenerasyonlar dünya genelinde ekonomik ve sosyal hareketlerle oluşmuş zaman aralıklarıdır ve resmi olmayan sosyal yapılardır. Müzik akımları, icatlar, yeni ilgi alanları, savaş ya da terör olayları gibi politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler jenerasyonların dönemlerini oluşturup karakteristiğini belirlemektedir. Dönemin ortak özellikleri kişilerin yeni davranış modelleri geliştirmelerine neden olur. Bu durum kişilerin genel olarak paradigmaları ve belki de bunun bir sonucu olarak kariyerlerini de yakından etkiler. Bu eğitimde, katılımcıların jenerasyonların davranışlarındaki farklılıklarının sebeplerini kavrayarak esasen farklılıklardan çok ortak noktalara odaklanmalarına dönük yöntemler aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

360 Derece Koçluk Yaklaşımı

Eğitimde; günümüzde çok karıştırılan koçluk ve mentorluk kavramları arasındaki farkların gözler önüne serilmesi, koçluk yapabilmek için ne gibi yeterlilikler ve kişisel özellikler gerektiğinin bilinmesi ve bunların ne şekilde geliştirilebileceğinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda 360 derece gelişim değerlendirmesinin çalışanlar hakkında çok yönlü geri besleme sağladığının ve bu nedenle de çalışanların diğer tüm çalışanlarla ve gerek iç gerek dış müşterilerle arasındaki bağların kuvvetlenmesi için yetkinlik kazandırılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Akıllı Hafıza Teknikleri

Bu eğitimde katılımcılar; insan hafızasının sahip olduğu gücün farkına varacak, bu beceriyi daha etkili nasıl kullanabileceklerini öğrenecek ve kendi çalışma alanlarına bu gelişimi nasıl yansıtabilecekleri ile ilgili etkinlikler gerçekleştireceklerdir. Akıllı hafıza tekniklerinin, bilgileri kolaylıkla kodlayıp arkasından hatırlamayı nasıl sağladığını aşama aşama deneyimleme şansı bulacak olan katılımcılar, eğitimin sonunda günlük faaliyet sahalarına bu pratik metotları nasıl uygulayabileceklerini de görmüş olacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  ZamANda Kal ve Yönet

İnsanoğluna verilmiş en önemli hediyelerden biri olan ZAMAN kavramını katılımcılarla beraber irdeleyip, grup çalışmaları, oyunlar ile farkındalığı sağlamak, eylem planlarını hazırlatarak yol haritası oluşturmak modülümüzün temel amacıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Psikolojik Sermaye Özgüven

Çağımızda bilgi seviyesi ve rekabet arttıkça bununla ters orantılı olarak insanların kendilerine olan güvenleri hızla düşüyor. Üstelik duyguları ile yaşayan insanoğlu için devamlı kendine güvenmek mümkün mü? İnsanoğlu kendine güvenmek ister. İster, çünkü kendini ancak o zaman tam hisseder. Eğitimde, bu en değerli içsel kaynağı anlamak ve doğru dozda kullanabilmek için önemli ipuçları aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Farkında isen Hayat "Sen"

Bireyler doğdukları andan itibari ile yaşadıkları, yaşadıklarına yükledikleri anlamlar doğrultusunda farkında olmadan oluşturdukları bir hayat ile baş etme programına göre hareket ederler. Yaşadıklarından kalan manevralar onların hangi alanlarda güçlü ya da güçsüz olacağına yön verir. Bunlardan birçoğunu farkındalıkla yeniden yapılandırabilir ve bireyler kendileri için yeni, başarılı ve mutlu bir hayatı organize edebilirler. Bu eğitimde bireylerin davranışlarının kaynaklarını ve nasıl yeniden yapılandıracaklarını keşfetmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Böylece kendini ifade, sınır koyma, her düzey kişi ve müşteri ile gereken rolde ilişki kurmak, hayatını yönetmek için kendilik motivasyonunu yönetmek gibi gerek iş gerekse özel hayat becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Benliğine Liderlik Etmek

Bugün, yöneticilerden astlarıyla etkin iletişim kuran, onlara esin kaynağı olan, yaratıcılıklarını destekleyen, onların özerk olmasını sağlayan bir ekip lideri ve bir koç olması beklenmektedir. Bu eğitimin amacı, transaksiyonel analizin sunduğu zengin araçlar yoluyla bireyin kendisini daha iyi tanıyıp, bunun üzerine kişisel özelliklerinden yola çıkarak kendi kişisel gelişimini kendisinin planlamasını sağlamaktır. Bu araçlar, diğerlerini tanıma açısından yarar getirdiğinden iletişim, ekip ve liderlik geliştirmede son derece faydalı olmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak

Eğitim; iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim; yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yaratıcılık ve Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi

Eğitimde; Google ve Apple gibi inovatif teknoloji firmalarının yanında, Bankacılık, Sigortacılık ve Telekom gibi birçok sektörden dünyanın önde gelen firmalarınca yaratıcı iş fikirleri bulma, yenilikçi ürün, servis, yazılım ve IT çözümleri geliştirme ve proje yönetimi aşamalarında kullanılan "Design Thinking" metodolojisini, örnekler ve vaka analizleriyle uygulamalı olarak öğrenebilmek amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kazandıran Müzakere Becerileri

Eğitimde; tarafların psikolojisini yöneterek, etkin sorular sorup, empati ile dinleyerek, taraflar için en verimli sonucu üretecek müzakere süreçlerini yönetme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Eksik müzakere becerisi zaman/para/prestij kaybettirebileceği için katılımcıların her an müzakere yapmaya hazır olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yapılan her müzakereden sonra müzakereyi, kendimizi ve karşı tarafı analiz etmenin yollarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bireysel Farkındalık

Eğitimin amacı; katılımcıların kendi yaşamlarını sorgulamalarını, kendilerini fark etmelerini ve bazı uygulamalarla bunun pratiğe dönüşmesini sağlamaktır. İnsan; kendi düşünce, duygusunu fark etmeyi başardığı zaman iş ve özel yaşamında çok daha iyi bir performans sergiler. Kendini fark etmeyi zorlaştıran şeyler, saklamayı, suçluluk hissetmeyi, suçlamayı, yargılamayı öğrenmiş zihin kalıplarıdır. Farkındalık, öğrenilebilen kendinizi görmenizi, dinlemenizi, değiştirmenizi sağlayan bir adımdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Duyguların Olumsuzlukları ile Baş Etmek

"İş dünyasında duygulara yer yoktur." şeklindeki yaygın kanı bizi duygu dünyasının kapılarından uzak tutmuştur. Oysa motivasyon, iş tatmini ve organizasyona bağlılık gibi kavramlar içinde duyguyu barındırır. Bazı duyguların negatif olduğu kanısı da bizim duygu dünyasını bastırmamıza neden olur. Oysa olumlu veya olumsuz duygu yoktur. Duygularımız, bizim ihtiyaçlarımızın farkına varmamızı sağlar. Olumsuz olan duyguları yaşama şeklimizdir. Bu eğitimin amacı bize olumsuz gelen duygularımızla nasıl yok saymadan başa çıkabileceğimizi öğretmektir. Eğitimde, öfkenin kontrolü, korkuların yenilmesi ve üzüntünün aşılmasının yolları aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sürdürülebilir Pozitif Duruş

Günlük yaşantımızda karşılaştığımız sorunlarla uğraşmaktan fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak yorgun düşüyoruz. Yorgunluk bizi olduğumuzdan daha da olumsuz bir zihin yapısına sürüklüyor ve bu sarmal bazen kartopu gibi büyüyor. Çoğumuz bu sarmalın pozitif düşünmekle dağılacağını biliriz ama pozitif düşünmenin, tıpkı yeni lisan öğrenmek gibi, “öğrenilen bir beceri” olduğunu unutabiliriz. Eğitimin amacı, öncelikle negatif düşünmenin kaynaklarını ve nedenlerini kavramak ve neşeli, canlı, pozitif bir yaşama yönelik öğrendiklerimizi “sürekli uygulayabilmek için” gereken sağlam ipuçlarını vermektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Duygusal Denge ve Hakimiyet

Eğitimin amacı; günümüzün psikolojik anlamda zorlayıcı koşullarında, iş hayatındaki profesyonellerin duygusal farkındalık, duygusal denge ve duygusal hakimiyet gelişimlerine katkı sağlayarak içsel motivasyonlarını, dolayısıyla performanslarını desteklemektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zihin Haritalama (Mindmapping)

Bu eğitim ile katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim kazanımları; rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını sağlamak, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlamak, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunmak, gözü ve beyni uyararak dikkat çekmek, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini sağlamak, dağınık fikir ve düşüncelerin; kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Etkin Yönetici

Eğitim; yöneticilerin kendilerine farklı bir gözle bakabilmelerini sağlamaya yönelik teoriden çok uygulama ağırlıklı bir programdır. Katılımcıların farklı yönetsel örnekleri gözlemleyerek paylaşımda bulunmaları, yönetim becerilerini kazanmak ve var olan becerileri iyileştirmek için kullandıkları teknikleri uygulamalı olarak geliştirmeleri hedeflenmektedir. Eğitimde, profesyonel tiyatro sanatçısı ile rol oyunu uygulamaları gerçekleştirilecektir. Grup çalışmaları ile “Etkin Yönetici Profili” uygulamaları, kişisel testlerle katılımcının kendisini fark etmesini sağlama ve bireysel geri bildirim (her katılımcı için özel- birebir) yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Pozitif Stres Yönetimi

Daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanmaya başlayanların daha mutlu yaşadıkları gözlemlenmiştir. Pozitif Stres yönetimi eğitimi, katılımcıların başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmesinde faydalı yöntemler aktarmayı amaçlamaktadır.