Foto
DETAYLI BİLGİ

  Süper Beynin Sırları

Katılımcılara yaşadıkları sorunları aşmak için yollar olduğunu göstermek, zihinlerini en etkin biçimde kullanma bilincini kazandırmak, zihnin yarattığı oyunları anlatmak ve ruh hallerini olumlu yönde yönetme becerisi edinmelerini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zihin Haritalama (Mindmapping)

Katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri amaçlanmaktadır. Rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlamak, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunmak, gözü ve beyni uyararak dikkat çekmek, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini, dağınık fikir ve düşüncelerin kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlamak diğer başlıca amaçlardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Sadeleştirme

Sade bir yaşam felsefesini benimsemek hem iş hem özel hayatımızdaki asıl ihtiyaçlarımızı belirlememize yardımcı olacaktır. Böylece motivasyonu yüksek, verimli ve iletişimi kuvvetli bir çevrede oluruz.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Yaratıcılık ve Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi

İş hayatında "Teknik Yaratıcılık" diye adlandırdığımız yaratıcılık, düşünme ve pratiklerinin günümüz firmalarının ajandasında olduğunu biliyoruz. İş hayatında teknik yaratıcılık; yeni ürün/hizmet fikri geliştirme, yeni alışkanlıklar ile yaratıcı fikirlere ilham oluşturabilme, problem çözme sürecine hız katma amaçlanmaktadır. Tasarımcı düşünme ise yaratıcı düşünme metodlarından bir tanesi olup, problemlere insan odaklı yaklaşarak, kullanıcıların "acılarına", tasarımcı düşünme süreçlerini yöneterek çözüme gitmelerini sağlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Hayat Becerileri: Yola Çıktım

Profesyonel hayata yeni adım atmış, kendi alanında gelişmek isteyen bireylerin sınırlarını zorlayabilmeleri ve potansiyellerini keşfedebilmeleri için iş hayatında başarıyı getiren gerekli sosyal ve davranışsal yetkinlikleri kazanmalarını hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zaman Yönetimi Grup Çalışması: Alışkanlıklarını Fark Et, Planla, Zamana Hükmet

Eğitimin amacı, katılımcıların günlük hayattaki zaman yönetimi alışkanlıklarını fark etmelerini sağlamak, temel bilgi paylaşımı ve grup çalışmalarıyla kendilerini, çevreyi, akışı yönetme konularında farkındalık ve ilerleme kaydetmektir. Tüm katılımcıların, hayatlarına dair aksiyon planları ile eğitimden ayrılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Akıllı Hafıza Teknikleri

Bu eğitimde katılımcılar; insan hafızasının sahip olduğu gücün farkına varacak, bu beceriyi daha etkili nasıl kullanabileceklerini öğrenecek ve kendi çalışma alanlarına bu gelişimi nasıl yansıtabilecekleri ile ilgili etkinlikler gerçekleştireceklerdir. Akıllı hafıza tekniklerinin, bilgileri kolaylıkla kodlayıp arkasından hatırlamayı nasıl sağladığını aşama aşama deneyimleme şansı bulacak olan katılımcılar, eğitimin sonunda günlük faaliyet sahalarına bu pratik metotları nasıl uygulayabileceklerini de görmüş olacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İlişki Kurma Sanatı

Eğitimde; katılımcıların bugünkü ilişkilerini etkileyen, geçmişten getirdikleri iletişim biçimlerine odaklanmalarını sağlamak, problemlere yaklaşım tarzını ve diğerlerini anlama konusundaki becerilerini geliştirmek için kişinin geçmişten getirdiği engelleyicilerini ve sınırlarını keşfetmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kahramanın Başarı Şablonu

Eğitimin amacı; temel ihtiyaçlarını karşılamış ancak yaşamdaki gerçek amacını belirlemeye, olmak istediği insanla şimdiki hali arasındaki farkı en doğru şekilde kapatmaya ve kendini gerçeklemek için başarmaya odaklanan kişilerin, amaçlarına ulaşmak için gereken yöntem ve zihin yapılarını sağlayabilmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Farkında isen Hayat "Sen"

Eğitimde; katılımcıların davranışlarının kaynaklarını ve davranışlarını nasıl yeniden yapılandıracaklarını keşfetmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Kendini ifade, sınır koyma, her düzey kişi ve müşteri ile gereken rolde ilişki kurma, hayatını yönetmek için kendi motivasyonunu yönetme gibi gerek iş gerekse özel hayat becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Duygusal Denge ve Hakimiyet

Günümüzün psikolojik anlamda zorlayıcı koşullarında, duygusal farkındalık, duygusal denge ve duygusal hakimiyet gelişimine katkı sağlayarak içsel motivasyonların, dolayısıyla performansı destekleyecek yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Kazandıran Müzakere Becerileri

Eğitimde; tarafların psikolojisini yöneterek, etkin sorular sorup, empati ile dinleyerek, taraflar için en verimli sonucu üretecek müzakere süreçlerini yönetme yetkinliğinin kazandırılması ve her müzakereden sonra müzakereyi, kendimizi ve karşı tarafı analiz etmenin yollarını öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Sosyal Zekalı "Ben"

İş ve özel hayatta kendimiz ve çevremizle ilgili farkındalığın artması ile birlikte huzurlu ve yapıcı ilişkilerle iş yaşantısında performansın arttırılması ve ekip arkadaşları ve yakın çevre ile uyumun arttırılarak yaşamdan ve işten daha çok keyif alma becerilerini kazandırmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi (Kepner and Fouire Bakış Açısı Metodu ile)

Eğitim; katılımcıların problemleri önceliklendirme, kökenine inme, tekrarlanan problemleri ortadan kaldırma, farklı ve değişken alternatifler arasında en doğru ve en etkin seçimi yapma, bilgi toplama ve herkesin görüşünü dikkate ve değerlendirmeye alma, toplantılarda analiz yöntemlerini kullanarak kararlarına taban oluşturacak tüm bilgileri süzgeçten geçirme, alınan kararların hızla uygulamaya konabilmesi için herkesi sürece dahil etme ve katılım sağlamalarına yardımcı olma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zor Kişilerle Kolay Anlaşın Psikolog Gözüyle Kişilik Özellikleri

Dünyada ne kadar insan varsa, o kadar ayrı kişilik vardır ve tüm kişilik özellikleri birbiriyle uyum içinde kalamayabilir. Bazı insanların varlığı bile bize huzur verirken, bazılarıyla aynı ortamı paylaşmak o kadar da kolay değildir. Fakat çalıştığımız yerlerde gün boyu bize hiç benzemeyen insanlarla ilişki kurmak ve ortak bir hedefe hizmet etmek durumundayız. Eğitimde; zor kişilerin tutumlarını kişiselleştirmeden işbirliği yapma, ilişkileri yönetme ve nerede "hayır" ve "dur" denmesi gerektiği konularına değinilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Pozitif Stres Yönetimi

Eğitim; katılımcıların daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanma becerisi edinmelerini, başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmelerinde faydalı yöntemler aktarmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Mindfulness Destekli Kendine Koçluk

İş hayatında istediğimiz hedef doğrultusunda yol almak her zaman kolay değildir, meydan okuyan problemler ve engeller bizi dönem dönem test eder. Diğer taraftan iş ve özel hayatı uyumlu bir şekilde yönetebilme sorumluluğu da tüm bu zorluklarla birlikte taşıması zor bir yük gibi yük gelir. Bir bakarız dış dünyanın seslerini, sorunlarını odağımız yapmışız, amacımızdan ve anlamdan kopmuşuz. Kendine koçluk aslında doğru düşünebilme ve olaylara başka açılardan bakabilme yeterliliğini kazanmak ve bunu yaşam biçimi haline getirmeye niyetli olmakla ilgili. Yaşamdaki güçlükler kaçınılmaz. Konu biz bunları artık nasıl yönetmek ve bunlara nasıl bir yanıt vermek istiyoruz? Dış dünyadaki gerçekliği değiştirmem#iz çoğu zaman imkansız peki biz kendimizde neyi değiştirebiliriz? Eğitim katılımcılara farklı düşünebilme ve kendilerini farklı yönetebilmeyi koçluk yetkinliklerini vererek sağlamayı amaçlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

360 Derece Koçluk Yaklaşımı

Eğitimde; günümüzde çok karıştırılan koçluk ve mentorluk kavramları arasındaki farkların aktarılması, koçluk yapabilmek için ne gibi yeterlilikler ve kişisel özellikler gerektiğinin ve bunların ne şekilde geliştirilebileceğinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda 360 derece gelişim değerlendirmesinin çalışanlar hakkında çok yönlü geri besleme sağladığının ve bu nedenle de çalışanların diğer tüm çalışanlarla ve gerek iç gerek dış müşterilerle arasındaki bağların kuvvetlenmesi için yetkinlik kazandırılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Geleceğin Yöneticileri

Eğitimde; yönetici adaylarının veya yeni yönetici olanların koçluk ve durumsal liderlik modelini fasilitasyon ve rol oyunları ile uygulamalı olarak öğrenebilmesi, bu becerilerin koçluk yaklaşımı ile kendilerine kazandırılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak

Eğitim; iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim; yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Güvenli Davranış: İletişimsel Performans Geliştirme

İsteğini dışa vurmakta zorlanma, bireyi ya çekingenliğe iterek isteğinden vazgeçirir ya isteğini dolaylı yoldan aktarmasına neden olarak yanlış anlaşılması sonucunu getirir ya da saldırgan davranışa yönelterek çevreyle ilişkilerinin bozulmasına yol açar. Güvenli davranış, bireyin kendini ifade etme yeteneğini geliştirir ve çevresindeki olumsuz davranışlarla baş etmesini sağlar. Eğitimde; iletişimde güvenli davranışın kullanımı konusunda bilgi vermenin yanı sıra vaka incelemeleri ve küçük grup çalışmaları yapılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Eleştirel Düşünme Eğitimi

Katılımcıların yeni nesil yetkinlikler içinde yer alan "Eleştirel Düşünme" bakış açısını kavramaları, aktarılacak metodolojiyi kullanarak stratejik düşünme, problem çözme ve karar alma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Karmaşık problemleri çözme ve doğru karar alma, güvenilir seçimler yapma, potansiyelini ortaya koyma, kaynaklarını doğru yönetme ve hedeflediği sonuçlara en etkin yoldan ulaşma becerileri ile ilgili aktarım yapılacaktır.