Foto
DETAYLI BİLGİ

COBIT 19 Eğitimi

Bilgi teknolojileri ortamlarının etkin bir şekilde yönetişimini ve yönetilmelerini sağlamak için COBIT 2019’ın geliştirilmiş süreç modeliyle beraber tasarım faktörleri ve hedef alanlarının açıklanması amaçlanmaktadır. Eğitimde; süreç yetkinliğini değerlendirmek amacıyla COBIT 2019’la geri dönen geliştirilmiş yetkinlik (olgunluk) modeli detaylandırılıp, örnek uygulamalar yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yeni Nesil Pazarlama

Teknolojinin gelişimine paralel olarak birey ve tüketici olarak insan ile mecralar arasındaki ilişkinin yansımasının incelenmesi, yeni mecraların toplumsal uyum ve beklentilere göre değiştirdiği davranışlar, kurallar kalıplar ve modellerin tartışılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Dönüşüm ve Bankacılığı Dönüştüren Teknoloji Trendleri

Bu eğitimde; dijital dönüşümü tetikleyen teknoloji trendlerini ve iş modellerini inceleyip, dönüşümün boyutunu analiz ederken, başarılı dijitalleşme örnekleri ile fark yaratabilen uygulamaları mercek altına almak, dijitalleşme adına kurumsal bir yol haritası ve stratejik bir plan oluşturmak için gerekli adımları katılımcılar ile paylaşmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Bilişim Hukuku ve diğer hukuk dalları ile arasındaki bağlantı, bu alanı diğer alanlardan ayıran ilke ve yaklaşımlar ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile organik bağına değinildikten sonra, günümüzde artık her biri Bilişim Hukuku altında ayrı uzmanlık alanlarına dönüşmüş alanlar hakkında bilgiler verilerek, katılımcıların Bilişim Hukuku hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İSEDES Raporu Hazırlanması İyi Uygulama Rehberleri Kapsamında Raporun Denetimi ve Validasyonu

Eğitimde, İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimin hedefi, denetim ekiplerinin, İSEDES Raporu’nun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İç Sistemlerin Koordinasyonu ve Etkinliğinin Artırılmasında Bir Gösterge: COSO Üçlü Hat Modeli

Eğitimde, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, COSO Komitesi, İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE) gibi uluslararası kuruluşların konuya ilişkin düzenlemeleri ile ülkemiz bazında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konuya ilişkin düzenlemelerine yer verilerek "Üçlü Hat (Three Lines Model) Modeli"nin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Teorik çerçevenin yanısıra, bankacılık sektörüne özgü olarak konunun uygulama alanı, örnek banka tasarım ve uygulamaları ile aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamadan Gerçek Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine şirketlerin uyum sürecinin sağlanması çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaların, Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği ile getirilen düzenlemelerin, kurulması öngörülen VERBİS sisteminin, Avrupa Birliği ve Dünya'daki uygulamaların, uyum (compliance) sürecinin detaylarının, teknik, idari ve iş gerekliliklerinin örneklerle anlatılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik Gelişmelerin Risk Bazlı Yorumlanması

Erken uyarı göstergelerinin seçilmesi ve etkinliğinin test edilmesi, Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin makro ekonomik ve finansal göstergelerin incelenmesi, erken uyarı sistemlerinin risk bazlı yorumlanması ve endeks niteliğindeki erken uyarı göstergelerinin anlatılması hedeflenmektedir. Bütün konular ile ilgili olarak Dünya'da bu konuda kabul görmüş yaklaşımlar ve endeksler ile bazı önemli kurumların ve saygın akademisyenlerin bu konuda yapmış oldukları çalışmalar örneklerle aktarılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Duygusal Denge ve Hakimiyet

Günümüzün psikolojik anlamda zorlayıcı koşullarında, duygusal farkındalık, duygusal denge ve duygusal hakimiyet gelişimine katkı sağlayarak içsel motivasyon, dolayısıyla performansı destekleyecek yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunun Getirdikleri

Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu"nun sektöre ve tüketicilere getirdiği düzenlemelere ilişkin bilgi, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Ticarete Dayalı Aklama (TBML) ve Uluslararası Finansal Yaptırım Risklerinin Yönetilmesi

Katılımcılara finans sektöründe önemi giderek artan ulusal ve uluslararası alanda uygulanan ambargo ve finansal yaptırımlar hakkında bilgi vermek, yaptırım kararlarına aykırı bankacılık işlemlerinden kaynaklanan riskleri öğrenmek ve etkin bir şekilde yönetmek, dış ticarete dayalı kara para aklama işlemleri (TBML) ve yaptırımları etkisiz kılmak için kullanılan yöntemlere ilişkin dünyadan ve ülkemizden örnek olaylar yolu ile bilgi aktarmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zor Zamanlarda Ayakta Kalmak - Resilient Leader

Küreselleşme, artan rekabet ve sıklıkla yaşanılan kriz ortamlarında, liderler mevcut bilgi, beceri ve yetkinliklerine ilave olarak farklı fikirlere, yaratıcı düşüncelere ve en önemlisi davranışsal açıdan çok daha farklı ve etkin yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır. Eğitimde, bu yetkinliklerin gelişmesi adına ilk adımın atılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Kazandıran Müzakere Becerileri

Tarafların psikolojisini yöneterek, etkin sorular sorup, empati ile dinleyerek, taraflar için en verimli sonucu üretecek müzakere süreçlerini yönetme yetkinliğinin kazandırılması ve her müzakereden sonra müzakereyi, kendimizi ve karşı tarafı analiz etmenin yollarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Şirket Değerleme

Halka açılmalarda, şirket satın alma ve birleştirmelerinde kullanılan başlıca yöntemlerin kullanım alanlarını, birbiri ile kıyaslanması, avantaj ve dezavantajlarının tanımlanmasını amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İş Hayatında Başarıya Götüren Oyun Planı

Kişisel farkındalık ve öz yönetim, güçlü iletişim ve empati, başkalarıyla uyum ve iş birliği içerisinde hareket edebilme, kendini, organizasyonu ve çalışanları iyi tanımanın her zamankinden daha da kritik olduğu bir dönem içerisindeyiz. Bu eğitim; bu davranışları, iş hayatında başarılı olan insanların metodolojilerini ve daha fazlasını iş hayatında uygulanabilecek taktiksel aksiyonlara çevirmek üzerine kurgulanmış bir kişisel marka ve kariyer mentorluğu programıdır.