Foto
DETAYLI BİLGİ

25 Soru ve Vaka ile Dış Ticaret

Eğitimde, dış ticaret işlemlerinin gerek mevzuat gerekse uluslararası uygulamalar açısından önemli noktaları, örnek vakalar ve sorular üzerinden incelenecektir. Sorular ve örnek vakalar, içerik konularının detaylı ve teknik olarak gözden geçirilmesine yöneliktir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik Gelişmelerin Risk Bazlı Yorumlanması

Eğitimde katılımcılara; erken uyarı göstergeleri, erken uyarı göstergelerinin seçilmesi ve etkinliğinin test edilmesi, Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin makro ekonomik ve finansal göstergelerin incelenmesi, erken uyarı sistemlerinin risk bazlı yorumlanması ve endeks niteliğindeki erken uyarı göstergeleri anlatılmaktadır. Bütün konular ile ilgili olarak dünyada bu konuda kabul görmüş yaklaşımlar ve endeksler ile bazı önemli kurumların ve saygın akademisyenlerin bu konuda yapmış oldukları çalışmalar örneklerle aktarılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Teminat ve Takip Hukuku

Eğitimde; teminatların talebinde, tesisinde, takibinde ve kontrolünde görev alan/alacak olan katılımcılara, işlemlerin detaylı hukuki bilgileri, uygulamada yaşanılan sorunların çözümleri, yargı yollarına gidilmek zorunda kalındığında uygulanacak Takip Hukuku kuralları, işlemlere göre yöntemler karşılaştırmalı olarak neden-sonuç ilişkisi içinde katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Büyük Veri Analitiği Finans Sektöründe Neler Vadediyor, Hangi Riskleri Barındırıyor?

Büyük veri analitiği; verimi artıracak, maliyetleri düşürecek, yenileşimi destekleyecek ve rekabet avantajı yaratacak bir potansiyel sunarken, kimi riskleri de beraberinde taşır. Eğitimde; büyük veri analitiğinin dayandığı kavramsal altyapı anlatılırken katılımcılar, bu potansiyel ve risklere dair finans sektöründen örnek uygulamalar ve vaka analizlerini de inceleme fırsatı bulacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Etkili Konuşma, İletişim Psikolojisi

İnsan ilişkilerinin başlangıcı konuşma, iletişimdir. Konuşmak iki yanı keskin bıçaktır: Konuşarak sevgi saygı yaratmak da mümkündür, tam tersi durumları oluşturmak da mümkündür. Bu eğitim ile kişilerin konuşma bilinci kazanarak ilişkilerinde daha başarılı olmaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Görsel Hikayeleştirme

Eğitimde; hızlı iletişim kurarken, uzaktan farklı kültürdeki ekiplerle çalışırken, kurum içinde birden fazla birimin dahil olduğu kişi/ ekipler ile bağlantılı bir şekilde proje yürütürken, takım yönetirken ya da proje sunumu yaparken konuları netleştirmek, herkesi dahil etmek, duygusal zeka ve yaratıcılığı ortaya koymak ve zaman kazanmak için kullanılan yöntemlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medyada Hikaye ve Deneyim Tasarımı

Videolar, fotoğraflar ve zenginleştirilen hikayeler, hayatımızın her alanında, tüketiciye ulaşmaya başladı. Hikayeler, etkileme gücü, avantajı nedeniyle yeniden keşfedilmeye ve yükselen çok önemli bir iletişim aracı haline gelmeye başladı. İnsanları, özellikle dijital dünyada iyi hikaye kurgulayarak ve anlatarak ikna etmek, etkilemek başarının en önemli paydaşları arasında yer almaya başladı. Bu eğitimde; dijital hikaye yazmanın ana unsurları, hikaye yazılırken hangi paydaşların devreye girdiği, pazarlama ve medyanın hikayecilikte rolü, ölçümleme ve hikayede kritik noktaların farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

R Programlama ile Veri Analizi

Günümüzde giderek artan dijitalleşme nedeni ile kurumlar geriye dönük raporlamalar ile yetinmemekte ve artan bir şekilde istatistiksel veri analitiği yöntemlerini kullanmaktadır. Bu nedenle veri analitiği konusunda çalışan kişilerin R istatistiksel programlama dilini öğrenmeleri ve kullanmaları önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. R, veri analizi konusunda uzun senelerdir öncü bir rol oynayan bankacılık sektöründe kredi değerlendirme, risk yönetimi ve müşteri analitiği gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu eğitim, katılımcılara R dilinin temellerini, R-Studio platformunu kullanarak programlamayı, istatistiksel model geliştirmeyi ve görselleştirme yapmayı öğretmeyi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Tüm Ekonomik Verileri İyi Anlamak ve Doğru Yorumlamak

Eğitim, Türkiye`de ve Dünya piyasalarında açıklanan ekonomik verilerin ne anlama geldiğini anlamak için kurgulanmıştır. Veriler açıklandığında onların ne anlama geldiğini, ekonominin ve piyasaların kısa, orta ve uzun vadede nasıl etkilenebileceğini yorumlama kabiliyetini kazanmak isteyen katılımcılara yönelik pratik bilgilerle donatılmış bir eğitimdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi

Bu eğitimde bilgi güvenliği risk yönetimi çerçevesinin kurulması, işletilmesi ve yönetilmesini sağlamak amacıyla katılımcılara temel ve analiz düzeyinde bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcıların eğitimin sonunda öğrendikleri bilgiler eşliğinde, kurumlarında etkin risk yönetim metotlarını uygulayabilecek/denetleyebilecek düzeye gelmeleri beklenmektedir. Eğitim içeriği, ISO27005, ISO31000 Standartlarını ve COBIT’i baz alarak hazırlanmış, BDDK’nın Taslak Bilgi Sistemleri yönetmeliğine göre güncellenmiştir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Blockchain Atölyesi

Eğitim; gelişmekte olan blockchain ekosistemini, bu ekosistem içinde yer alan bakış açılarını, "token" ve "cryptocurrency"lerin doğasını incelemeyi, blockchainin ve blockchain uygulamalarının teknik altyapısını öğrenmeyi, laboratuvar çalışmaları ile bu teknolojiyi deneyimlemeyi amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İşte İletişim Atölyesi

Eğitimde, her düzeyde çalışanın her gününü belirleyen; etkin iletişim kurma, ihtiyaçları ve istekleri olumlu bir dil ile karşı tarafa iletme, yargılardan arınmış gözlem ve hisleri doğru ifade edebilme ve duyup anlama konuları üzerinde durulacak. Bu konulardaki sorulara cevap bulunacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zihin Haritalama (Mindmapping)

Bu eğitim ile katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim kazanımları; rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını sağlamak, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlamak, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunmak, gözü ve beyni uyararak dikkat çekmek, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini sağlamak, dağınık fikir ve düşüncelerin; kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dış Ticaret Ürünleri Pazarlama ve Satış Teknikleri

Eğitimde, dış ticarette kullanılan ürünlerin fark yaratacak şekilde katılımcılar tarafından bilinmesinin sağlanması, verilere ulaşma yolları ve bunların kullanım alanlarının tespit edilmesi, etkin bir şekilde dış ticaret ürünlerinin pazarlanmasının gerçekleştirilmesi ve öğrenilen konuların bilgisayar simülasyonu ile pekiştirilip değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Dönüşüm ve Bankacılığı Dönüştüren Teknoloji Trendleri

Bu eğitimde; dijital dönüşümü tetikleyen teknoloji trendlerini ve iş modellerini inceleyip, dönüşümün boyutunu analiz ederken; başarılı dijitalleşme örnekleri ile fark yaratabilen uygulamaları mercek altına almak; dijitalleşme adına kurumsal bir yol haritası ve stratejik bir plan oluşturmak için gerekli adımları katılımcılar ile paylaşmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Modelleme ve Değerleme Teknikleri

Eğitimin amacı; katılımcılara finansta en yaygın olarak kullanılan değerleme tekniklerini finansal modellemeler yardımıyla etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmaktır. Katılımcılara çok sayıda farklı veri seti uygulamalarıyla tecrübe kazandırmak ve uygulamada karşılaşılan sorunların pratik çözümlerini göstermek hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Geleceğin Yöneticileri

Eğitimin amacı; yönetici adaylarının veya yeni yönetici olanların koçluk ve durumsal liderlik modelini fasilitasyon ve rol oyunları ile uygulamalı olarak öğrenebilmesi, yetkinlik ve becerilerin koçluk yaklaşımı ile kendilerine kazandırılmasıdır. Fasilitasyon ile katılımcılar eğitimden gerçek iş yaşamında kullanacakları somut çıktılar alarak ayrılacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zafiyet Tarama Araçları ve Yönetimi

Bu eğitimde; katılımcılara şu an güncel olarak kullanılan zafiyet tarama araçlarının genel hatları ile kullanımını aktarmak, bu araçların nasıl kurulacağını, ne işe yaradığını ve çıktıların nasıl yorumlanması gerektiğini aktarmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finans Oyunu

Eğitimde; simülasyon ortamında şirket yönetimine yönelik alınan kararlar ile işletme sermayesi ihtiyacı, karlılık, borçluluk, likidite ve risklerin ortaya çıkış süreçleri ve sonuçların bilanço/ gelir tablosu/ rasyolara yansıması deneyimlenmektedir. Katılımcıların bu deneyimler sonucunda, finansal değerlemenin temel dinamiklerini anlamlandırıp, kredi değerliliği ölçümüne yönelik finansal tablo okuma ve finansal analiz yapabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Kredi Yönetim Simülasyonu

Eğitimde, kredi tahsis süreçleri için finansal analiz, sektörel ve makroekonomik verilerin değerlendirilmesi, kredi kullandırım süreçleri için limitlerin tahsisi, teminat ve fiyatlama, kredi koşullarının belirlenmesi, kredilerin izlemesi için zaman içinde firmaların güncellenen mali verilerinin değerlendirilerek limitlerin revizesi, makro ve sektörel haberler ışığında kredi koşullarının değiştirilerek krediye proaktif yaklaşımın benimsetilmesi, rekabet koşullarında farklı senaryoların simüle edilmesi amaçlanmaktadır. Ticari krediler simülasyonunda katılımcılar; rakip banka şubeleri olarak kredi sürecini uygulayarak öğreneceklerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sıra Dışı Başarı Bilimi

Eğitimde; başarı, öğrenilebilen ve sürdürülebilir bir bilim olarak ele alınmaktadır. Sıra dışı başarıya ulaşmak için başarının anahtarları 17 ilke çerçevesinde aktarılmaktadır. 17 başarı ilkesi; Sıra Dışı Başarı Biliminin kurucusu Napoleon Hill`in sıra dışı başarıyı yakalamış kişiler arasında yaptığı araştırmaların sonucunda belirlenmiştir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Algoritmik Düşünme ve Kodlama Eğitimi

Eğitimde; katılımcıların iş ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde sistematik ve analitik temellere dayanan, pratik olarak kullanılabilir alternatif bir problem çözme yöntemi olan algoritmik düşünme tekniğini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu sayede katılımcılar, bilgisayar programcılarının problemleri çözümlemede kullandıkları yaklaşımları kullanarak alternatif bir çözüm geliştirme becerisi edineceklerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Başarılı Kredi Yönetimi

Eğitimin amacı; kurum ve bireylere tahsis edilmiş ve kullandırılmış kredilerin geri dönüşümlerini maksimum kılacak, kredi pazarlama, tahsis, izleme ve takip süreçleri ile ilgili politika ve strateji oluşturmak suretiyle kredi portföyünün yönetimi ile ilgili ilkeleri katılımcılarla paylaşmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makro Excel

Eğitimde; ileri Excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, sürekli tekrar eden, çok fazla sayıda gerçekleşen ve kullanıcı hatalarına açık Excel işlemlerini VBA kodları ile otomatize etme becerilerini geliştirerek, Excel'i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti, Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve Arındırmalar

Eğitimde, uygulamada firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yaptıkları makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısı, mali tabloların analize hazırlanması, mali tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında katılımcıların bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Örnek Olaylarla Bankalarda Dolandırıcılık Eylemleri

Gerek banka çalışanları, gerekse de üçüncü kişilerce bankalarda gerçekleştirilen suistimal ve dolandırıcılık eylemlerinin örnek olaylarla anlatılacağı eğitimde; alınması gereken önlemlere de ağırlık verilerek, son zamanlarda ciddi bir biçimde artmakta olan bu eylemler karşısında çalışanların bilinçlenmesi ve dolayısıyla da gündeme gelebilecek ciddi sorumlulukların ve zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Türkiye ve Dünya Ekonomisi: Göstergeler ve Gelişmeler

Bu eğitimin amacı; Türkiye ve Dünya ekonomisinin olası gelecek konjonktürünü daha iyi tahmin edebilmektir. Bu çerçevede en güncel veriler kullanılarak Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin büyüme, enflasyon, faizler, pariteler, altın ve emtia fiyatları gibi temel makro ekonomik ve finansal büyüklükler interaktif bir şekilde tahmin edilmeye çalışılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Standby L/C, Direk Garanti, Kontgaranti ve Teminat Mektuplarına İlişkin Workshop

Eğitimde, yurt dışına verilecek kontrgaranti, direk garanti ve Stanby L/C`in düzenlenmesi sırasında söz konusu enstrümanlara yazılması gereken asgari zorunluluklar ile dikkat edilmesi gereken hususlar ve yurt dışından gelen kontrgarantilerin incelenmesi, karşılığında teminat mektuplarının düzenlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ve teminat mektupları hakkında bilgi verilmesi ve örnek çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP 745)

Eğitimde, ICC tarafından yaklaşık 3 yıllık bir çalışma sonucunda revize edilen Uluslararası Standart Bankacılık Yayını (ISBP) içeriği hakkında bir bütün olarak bilgilendirme ve değişen uygulamalara ilişkin tereddüt edilen konulara açıklık getirilmesi hedeflenmektedir. Yayın kapsamında yer alan belgelerin ve uygulamaların tamamı ele alınacaktır. Eğitim, “Consulting Group” üyesi olarak revizyon sürecinde aktif olarak görev olan ICC Türkiye Milli Komite üyesi tarafından verilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankalarda İş Hukuku Uygulamaları, Güncel Sorunlar ve Pratik Çözüm Önerileri (Güncel Yargıtay İlke Kararları Işığında)

Eğitimde, özellikle orta ve üst kademelerde görev alan yöneticilere, insan kaynakları, hukuk profesyonellerine bankacılık ve finans sektöründe yaşanan iş hukukuna dair güncel sorunların, pratik çözümleri ile aktarılması, hukuki sorunların emsal yargı kararları ile tartışılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Matematik

Eğitimin amacı, finansal yönetimde kullanılan matematiksel yaklaşımların katılımcılara aktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlarda nasıl kullanıldığının incelemesidir. Bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Davranışsal Finans

Bu eğitimde davranışsal finans disiplinin temelleri çerçevesinde yatırımcı ve tüketicinin rasyonel olmayan davranışları irdelenerek bu davranışların neden ve sonuçlarının aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Python Programlama Dili

Python programlama dili, kolay ve hızlı uygulama geliştirmeyi amaçlayan nesne-yönelimli programlama dilidir. Python’ı kullanarak, GUI uygulamaları, web uygulamaları, dağıtık uygulamalar, yapay zeka uygulamaları, veri analizi uygulamaları gibi pek çok alanda uygulama geliştirilebilmektedir. Bu eğitimde bir programlama dili olarak Python ele alınmaktadır. Eğitimin amacı, Python diline giriş yapmak ve katılımcıların Python ile basit yordamsal (procedural) ve nesne-yönelimli programlar yazabilir hale gelmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

R ile Programlama

Eğitimde, R programlama dili ile programlamayı öğretmek ve veri bilimi için gerekli olan programlama alt yapısını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu eğitim, katılımcıların R ile veri okutup yazdırmayı, R ile programlama yapmayı ve R içerisine kütüphaneler yükleyip kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir

Foto
DETAYLI BİLGİ

Duygusal Dayanıklılık (Resilience)

Duygusal Dayanıklılık; ancak çok zorlu durumlarla karşılaşıldığında fark edilip test edilebilecek bir hâldir. Bununla birlikte her birey, vazgeçme dürtüsünü dizginleyecek yöntemler üzerinde çalışıp gelişebilir. Bu atölyenin amacı, örnek olay ve uygulamalar ile katılımcıların duygularının güdümündeki eğilimlerinin daha fazla farkına varmaları ve daha sonra duygusal dayanıklılıklarını öz kaynakları ile artırabilmeleri konularında bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazandırmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İleri Düzey Sabit Getirili Menkul Kıymet Değerleme ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri

Bilançoların önemli bir bölümünün menkul kıymetler portföyünden oluştuğu düşünüldüğünde, sabit getirili menkul kıymet piyasasının işleyişi, riskleri ve değerleme konularının daha anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu eğitim ile sabit getirili menkul kıymet değerleme teknikleri ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi katılımcılara Excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Jenerasyonları Anlama Atölyesi

Jenerasyonlar dünya genelinde ekonomik ve sosyal hareketlerle oluşmuş zaman aralıklarıdır ve resmi olmayan sosyal yapılardır. Müzik akımları, icatlar, yeni ilgi alanları, savaş ya da terör olayları gibi politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler jenerasyonların dönemlerini oluşturup karakteristiğini belirlemektedir. Dönemin ortak özellikleri kişilerin yeni davranış modelleri geliştirmelerine neden olur. Bu durum kişilerin genel olarak paradigmaları ve belki de bunun bir sonucu olarak kariyerlerini de yakından etkiler. Bu eğitimde, katılımcıların jenerasyonların davranışlarındaki farklılıklarının sebeplerini kavrayarak esasen farklılıklardan çok ortak noktalara odaklanmalarına dönük yöntemler aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sızma Testi 101

Eğitimde, temel olarak sızma testi süreçlerini, testler esnasında kullanılabilecek metodolojileri ve sızma testi sürecinde kullanılan araçların kullanımını ele almak amaçlanmaktadır. Eğitim, senaryolar üzerinden uygulamalar gerçekleştirilerek ilerleyecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

360 Derece Koçluk Yaklaşımı

Eğitimde; günümüzde çok karıştırılan koçluk ve mentorluk kavramları arasındaki farkların gözler önüne serilmesi, koçluk yapabilmek için ne gibi yeterlilikler ve kişisel özellikler gerektiğinin bilinmesi ve bunların ne şekilde geliştirilebileceğinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda 360 derece gelişim değerlendirmesinin çalışanlar hakkında çok yönlü geri besleme sağladığının ve bu nedenle de çalışanların diğer tüm çalışanlarla ve gerek iç gerek dış müşterilerle arasındaki bağların kuvvetlenmesi için yetkinlik kazandırılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Akıllı Hafıza Teknikleri

Bu eğitimde katılımcılar; insan hafızasının sahip olduğu gücün farkına varacak, bu beceriyi daha etkili nasıl kullanabileceklerini öğrenecek ve kendi çalışma alanlarına bu gelişimi nasıl yansıtabilecekleri ile ilgili etkinlikler gerçekleştireceklerdir. Akıllı hafıza tekniklerinin, bilgileri kolaylıkla kodlayıp arkasından hatırlamayı nasıl sağladığını aşama aşama deneyimleme şansı bulacak olan katılımcılar, eğitimin sonunda günlük faaliyet sahalarına bu pratik metotları nasıl uygulayabileceklerini de görmüş olacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

Tüm dünyada uygulayıcılar, karar verenler ve yasal düzenlemeleri yapanlar bu standartları kullanarak ekonomik faaliyetlerin sonuçlarını öğrenmekte ve raporlamaktadır. 2012 yılından bu yana geçerli olan Türk Ticaret Kanunu da ülkemizde bu standartların kullanımının yaygınlaşmasına önemli katkıda bulunmaktadır. Eğitim bu derece önemli konuyu içerikte belirtilen kalemler itibarı ile kavram ve gerçek hayattan ayrıntılı örnekler ile katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İş Birimleri İçin SQL ile Veritabanı Sorgulama ve Raporlama

Eğitimde; "İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi" ürünlerinden bağımsız olarak SQL'in ele alınması ve katılımcıların SQL kullanım becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Günlük yaşamda kullandığımız yazılımların büyük bir bölümünün çalıştığı veritabanlarında veriler, bir RDBMS'de (Relational Database Management System - İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) saklanır ve yönetilir. SQL Server ve Oracle dünyada yaygın olarak kullanılan RDBMS'lerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Blockchain ile Beraber Finansta Dijital Dönüşüm

Eğitimde, anlatılan metodolojiyle, kurumların dijital dönüşümde geçiş sürecini daha kolay ve yönetilebilir hale getirmesini sağlamak, dönüşüm bileşenlerini doğru belirlemek ve dijital dönüşüm sürecinde müşteriler, paydaşlar ve çalışanlar ile ilişki kurma şeklini basitleştirmek amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda dijital dönüşümün kurum ve kurum çalışanlarına sağladığı olanaklar, kurum ve müşteriler ile derinleşen deneyim ve kurum çalışanlarında dijital yönergeleri okuyabilme yetkinliğiyle günlük iş hayatında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

CBAP 101

Eğitimin amacı; yazılım projelerindeki gereksinimlerin başarı ile alınması ve yönetilmesi için dünya çapında genel kabul görmüş olan CBAP (Certified Business Analyst Professional) sertifikası bazında iş analizinin dünya genelinde nasıl yapıldığını gösteren en iyi uygulamalar (Best Practice) hakkında bilgi verilmesidir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

ZamANda Kal ve Yönet

İnsanoğluna verilmiş en önemli hediyelerden biri olan ZAMAN kavramını katılımcılarla beraber irdeleyip, grup çalışmaları, oyunlar ile farkındalığı sağlamak, eylem planlarını hazırlatarak yol haritası oluşturmak modülümüzün temel amacıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

2020 Beklentilerinin Türk Banka Sektörü Bilançolarına Yansımaları

Küresel finansal piyasalarında önemli dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde Türk Bankalarının küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelere karşı olan duyarlılığı artmaktadır. Küresel piyasalarda yaşanan oynaklığın yanı sıra, jeopolitik gelişmeler ve kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları da etkili olmaktadır. Eğitimde; 2020 yılı içinde, küresel ve yurt içi makro ekonomik görünümün yanı sıra, önemli Merkez Bankalarının kararları, finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelerin yer aldığı çeşitli konuların detaylı bir şekilde incelenmesi ve bu gelişmelerin Türk banka bilançoları üzerinde yaratabileceği etkiler üzerine senaryoların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Satışta Zihinsel, Fiziksel ve Psikolojik Performansın Arttırılması

Bu eğitim; satış ekipleri için en önemli unsur olan satışçının üç temel performansında, hayatında yapacağı küçük dokunuşlarla, önemli ve anlamlı gelişim sağlamayı hedeflemektedir. Satış yöneticilerinin, satış ekiplerinin performanslarını yönetirken, dikkate alması gereken temel performans arttırıcı kaynakları fark etmek de eğitimin en temelde bir başka amacıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Çoklu Proje Yönetme Metodolojisi Birbiriyle İlişkili Projelerin Beraber Yönetimi Program Yönetimi

Bu eğitim ile genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir program yönetimi metodolojisinin paylaşılması amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda program yönetiminin proje yönetimiyle ilişkisi, program yönetimi organizasyonunun, hayat döngüsünün, süreçlerinin ve nasıl uygulanması gerektiğinin ana hatlarıyla anlaşılmış olması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Operasyonel Riskin Önemi ve Risk Yönetimi

Eğitimde, operasyonel risk kavramına ilişkin farkındalık yaratmak ve bu riskin önemi konusunda bilinç yaratmak amaçlanmaktadır. Katılımcıların hergün gelişen ve yeni ürünler ile tanışan bankacılık sektöründeki risk yönetimi konularındaki değişliklere dair bilgi sahibi olması diğer bir amaç olarak belirlenmiştir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Ekonomiden Sonrası: Bankacılık ve Finansal Hizmetlerin Fütürizmi

Bu eğitim ile Endüstri 4.0`dan ve bu dünyadan hareketle, uzay ekonomisi çağına ve gelecekteki bankacılık ve finansal hizmetlere fütüristik olarak fikirsel hazırlığı vaka çalışmaları ile aktarmak amaçlanmaktadır. Endüstri 5.0`a ve sonrasına bankacılık sektörü ve finansal hizmetlerin ne kadar hazır olduğunun yorumlanması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Psikolojik Sermaye Özgüven

Çağımızda bilgi seviyesi ve rekabet arttıkça bununla ters orantılı olarak insanların kendilerine olan güvenleri hızla düşüyor. Üstelik duyguları ile yaşayan insanoğlu için devamlı kendine güvenmek mümkün mü? İnsanoğlu kendine güvenmek ister. İster, çünkü kendini ancak o zaman tam hisseder. Eğitimde, bu en değerli içsel kaynağı anlamak ve doğru dozda kullanabilmek için önemli ipuçları aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Farkında isen Hayat "Sen"

Bireyler doğdukları andan itibari ile yaşadıkları, yaşadıklarına yükledikleri anlamlar doğrultusunda farkında olmadan oluşturdukları bir hayat ile baş etme programına göre hareket ederler. Yaşadıklarından kalan manevralar onların hangi alanlarda güçlü ya da güçsüz olacağına yön verir. Bunlardan birçoğunu farkındalıkla yeniden yapılandırabilir ve bireyler kendileri için yeni, başarılı ve mutlu bir hayatı organize edebilirler. Bu eğitimde bireylerin davranışlarının kaynaklarını ve nasıl yeniden yapılandıracaklarını keşfetmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Böylece kendini ifade, sınır koyma, her düzey kişi ve müşteri ile gereken rolde ilişki kurmak, hayatını yönetmek için kendilik motivasyonunu yönetmek gibi gerek iş gerekse özel hayat becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Piyasaları ve Ekonomiyi Yorumlama Simülasyonu

Eğitimde, güncel hayatta ekonomide ve piyasalarda gündeme gelen kavram ve terimleri anlamayı kolaylaştıran, gelişmelerin ekonomi ve piyasa dinamikleri üzerindeki etkilerini analiz etmeyi sağlayan, gerçek hayata uygun uygulamalı interaktif bir bilgisayar programı kullanılır. Katılımcılar karşılarına gelen resim, haber, grafik ya da videolar ve haberleri inceleyip bunlarla ilgili vakaları cevaplayacaklardır. Analizler sonucunda katılımcılar, ekonomi ile ilgili alacakları aksiyonları sisteme gireceklerdir. Sisteme girilen aksiyonlar ekonomik göstergeleri değiştirecektir. Ekonomik iyileşme yolundaki her doğru aksiyon, gruplara, belirlenen kriterler çerçevesinde puan kazandıracaktır. Program, piyasa ve ekonomi haberlerinin, makro ekonomik göstergeleri ve piyasa dinamiklerini nasıl etkilediğini yaşatmayı amaçlamaktadır. Katılımcıların hangi piyasa koşulunda, hangi yatırım ürününün yatırımcılar için karlı olacağını analiz edebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uluslararası Ticaret ve Finansmanı

Eğitimde, uluslararası ticaret işlemlerinin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği ve hangi ödeme şekillerinin kullanılacağı incelenirken, aynı zamanda bu işlemlerin finansmanında kullanılan nakdi ve gayrinakdi kredi imkanları da gözden geçirilecek ve firmaların işlemine, ihtiyacına göre hangi ürünün kullanılabileceği kararının verilebilmesi sağlanacaktır. Özellikle, bankacılık operasyonları açısından dikkat edilecek temel kavramların verilmesi, ödeme ve teslim şekilleri ile bunlara dair uluslararası kuralların ana unsurlarının açıklanması hedeflenmektedir. Bu eğitimin sonunda, katılımcılar, dış ticaret işlemlerinde kullanılan ürünleri öğrenirken aynı zamanda işlemlerin nasıl ve hangi yöntemle finanse edilebileceğini de öğrenmiş olacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Benliğine Liderlik Etmek

Bugün, yöneticilerden astlarıyla etkin iletişim kuran, onlara esin kaynağı olan, yaratıcılıklarını destekleyen, onların özerk olmasını sağlayan bir ekip lideri ve bir koç olması beklenmektedir. Bu eğitimin amacı, transaksiyonel analizin sunduğu zengin araçlar yoluyla bireyin kendisini daha iyi tanıyıp, bunun üzerine kişisel özelliklerinden yola çıkarak kendi kişisel gelişimini kendisinin planlamasını sağlamaktır. Bu araçlar, diğerlerini tanıma açısından yarar getirdiğinden iletişim, ekip ve liderlik geliştirmede son derece faydalı olmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Excel`de Dashboard Raporlama

Eğitimin amacı; ileri Excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, karmaşık verileri analiz etme, verileri nihai kullanıcının karar vermesini kolaylaştıracak şekilde, interaktif tablo, grafik ve görsellerle sunma becerilerini geliştirerek, Excel’i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak

Eğitim; iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim; yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Banka Yöneticileri için Ceza Hukuku

Bu eğitimle, katılımcıların ceza hukukunun prensipleri hakkında temel bilgilere sahip olması ve özellikle banka üst düzey yöneticilerini ilgilendiren suç tiplerinin unsurlarını, bu suçların ne gibi özellikler arz ettiğini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Böylece Ceza Hukuku anlamında suç oluşturabilecek fiiller bakımından yöneticilerde farkındalık yaratarak bu suçların işlenmesini önleme konusunda aksiyon almaları amaçlanmaktadır

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yaratıcılık ve Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi

Eğitimde; Google ve Apple gibi inovatif teknoloji firmalarının yanında, Bankacılık, Sigortacılık ve Telekom gibi birçok sektörden dünyanın önde gelen firmalarınca yaratıcı iş fikirleri bulma, yenilikçi ürün, servis, yazılım ve IT çözümleri geliştirme ve proje yönetimi aşamalarında kullanılan "Design Thinking" metodolojisini, örnekler ve vaka analizleriyle uygulamalı olarak öğrenebilmek amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Blokzincir, Kripto Paralar ve Bankacılık Sistemine Etkileri

Konvansiyel bankacılık yeni dönem gelişmeleri karşısında zorlanmaktadır. Dijital Bankacılık, FinTech’ler, TechFin’ler, API, Yapay Zeka, Büyük Veri, Derin Öğrenme, Botlar derken son dönemlerde hayatımıza yoğun bir şekilde giren blokzincir ve kripto paralar da keşfedilmeyi ve öğrenilmeyi bekleyen kavramlar olarak önümüzde durmaktadır. Bu eğitimde blokzincir uygulamaları ve kripto paraları, çalışma prensipleri, özellikleri, bankacılığa ve ekonomiye etkileri ile düzenleme otoritelerinin konuya yaklaşımları üzerine bilgi aktarmak ve tartışma ortamı yaratmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Fiyatlama Teknikleri ile Stratejik Karlılık Analizi

Eğitimde; katılımcıların kurum ve portföy analizlerini tam ve doğru olarak yapabilmeleri, mevcut veriler doğrultusunda finansal rasyoların çıkarılması, hedefler doğrultusunda alternatif fiyatlama tekniklerinin kullanılması ile negatif göstergelerin pozitife döndürülebilmesi için aksiyon planlarının oluşturulması, müşterinin banka finansal işlemlerinde kazan– kazan ilkesi ile fiyatlama yapılabilmesi amaçlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Kazandıran Müzakere Becerileri

Eğitimde; tarafların psikolojisini yöneterek, etkin sorular sorup, empati ile dinleyerek, taraflar için en verimli sonucu üretecek müzakere süreçlerini yönetme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Eksik müzakere becerisi zaman/para/prestij kaybettirebileceği için katılımcıların her an müzakere yapmaya hazır olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yapılan her müzakereden sonra müzakereyi, kendimizi ve karşı tarafı analiz etmenin yollarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Mobil Uygulama Arayüz (UI) ve Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarım Eğitimi

İnsan davranışları ve alışkanlıkları değiştikçe kullandıkları mobil cihazların içindeki uygulama tercihleri de bu alışkanlıklara göre şekilleniyor. Bu sebeple, hem tasarım açısından estetik hem de kullanıcı dostu işlevlere sahip mobil uygulamalar tasarlamak şirketlerin ana hedefi haline geldi. Bu eğitimde, hedef kitleyi en iyi şekilde analiz etme yöntemlerini ve hedefe yönelik kullanıcı dostu bir mobil uygulama tasarlarken neleri göz önünde bulundurmamız gerektiği aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bireysel Farkındalık

Eğitimin amacı; katılımcıların kendi yaşamlarını sorgulamalarını, kendilerini fark etmelerini ve bazı uygulamalarla bunun pratiğe dönüşmesini sağlamaktır. İnsan; kendi düşünce, duygusunu fark etmeyi başardığı zaman iş ve özel yaşamında çok daha iyi bir performans sergiler. Kendini fark etmeyi zorlaştıran şeyler, saklamayı, suçluluk hissetmeyi, suçlamayı, yargılamayı öğrenmiş zihin kalıplarıdır. Farkındalık, öğrenilebilen kendinizi görmenizi, dinlemenizi, değiştirmenizi sağlayan bir adımdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamadan Gerçek Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine şirketlerin uyum sürecinin sağlanması çalışmaları kapsamında şirketler birtakım çalışmalar yapmakta; ancak bu çalışmaların bir sistematik altında olmadığı ve sadece bazı metinlerde düzenleme yapılması ile tamamlanacağı kanaatinin var olduğu gözlemlenmektedir. Oysa "Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği" ile getirilen düzenlemelere, kurulması öngörülen VERBİS sistemine ve genel olarak Avrupa Birliği ve dünyadaki uygulamalara bakıldığında bu tür bir yaklaşımın, uyum sürecinin sağlanması açısından yetersiz olduğu görülmektedir. Bu nedenle Uyum (Compliance) sürecinin ne olduğunun somut bir şekilde ortaya konulması ve teknik, idari ve iş gereklilikleri açısından bütüncül bir yaklaşımla konunun ele alınması, bu yapılırken de adım adım uyum sürecinin uygulamada nasıl olduğunun örneklerle anlatılması bu eğitimin ana amacıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

DevOps 101

Eğitimde; çevik yazılım geliştirme dünyasında Scrum`dan sonra gelen, uluslararası konjonktürde en gelişmiş (en ileri) yazılım geliştirme metodu olarak bilinen DevOps yönteminin organizasyonlarda veya projelerde hayata geçirilmesi için gerekli temel bileşenlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Duyguların Olumsuzlukları ile Baş Etmek

"İş dünyasında duygulara yer yoktur." şeklindeki yaygın kanı bizi duygu dünyasının kapılarından uzak tutmuştur. Oysa motivasyon, iş tatmini ve organizasyona bağlılık gibi kavramlar içinde duyguyu barındırır. Bazı duyguların negatif olduğu kanısı da bizim duygu dünyasını bastırmamıza neden olur. Oysa olumlu veya olumsuz duygu yoktur. Duygularımız, bizim ihtiyaçlarımızın farkına varmamızı sağlar. Olumsuz olan duyguları yaşama şeklimizdir. Bu eğitimin amacı bize olumsuz gelen duygularımızla nasıl yok saymadan başa çıkabileceğimizi öğretmektir. Eğitimde, öfkenin kontrolü, korkuların yenilmesi ve üzüntünün aşılmasının yolları aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

R ile Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme

Makine öğrenmesi algoritmaları insanın göremeyeceği örüntüleri yakalayarak veriyi anlamlandırmayı sağlar. Eğitimde; makine öğrenmesi ve derin öğrenme kavramları öğretilmesi ve aralarındaki ilişki farkları belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu eğitim, derin öğrenme ve makine öğrenmesi algoritmalarına uygulamalar aracılığıyla giriş yaptırmaktadır. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmalarını R üzerindeki uygulamaları ve parametre optimizasyonun katılımcılara öğretilmesi amaçlanmaktadır

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Eğitimde; Bilişim Hukuku ve diğer hukuk dalları ile arasındaki bağlantı, bu alanı diğer alanlardan ayıran ilke ve yaklaşımlar ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile organik bağına değinildikten sonra, günümüzde artık her biri bilişim hukuku altında ayrı uzmanlık alanlarına dönüşmüş alanlar hakkında bilgiler verilerek, katılımcıların bilişim hukuku hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılar İçin Risk ve Sermaye Yönetimi Eğitimi

Eğitim; risk alma, analiz, kontrol ve yönetme faaliyetlerinde görev alan/ alacak çalışanların katılımına uygun olup katılımcıların bankacılık risklerinin yönetimi ile ilgili özellikle küresel krizden alınan dersler ışığında dizayn edilen yeni finansal mimari çerçevesinde riskleri daha iyi algılayabilecek, değişimi okuyabilecek, etkilerini analiz edebilecek, çağdaş, sağlam ve gelecek odaklı bir risk yönetimi altyapısı kazanmalarını amaçlamaktadır. Eğitim, bankalarda verimli ve etkin bir risk yönetim sisteminin detaylarına odaklanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Büyük Orkestrayı Yönetmek: Koçvari Satış Liderliği

En iyisi olmak isteyen satıcı veya satış yöneticilerinin her biri kendi büyük orkestrasını yönetmek zorundadır. Bu büyük orkestra ile muhteşem bir senfoni ortaya koymalı ve seyircileri mest etmelidir. Bu orkestrayı oluşturanlar kendi takım arkadaşları olacağı gibi farklı departmanlar, yöneticiler ve hatta müşteriler olacaktır. Bu kadar büyük bir orkestrayı yönetmek için satış süreçlerini koçluk becerileri ile yönetmek şarttır. Eğitimde; koçluk becerilerinin her bir satış süreci ile olan bağlantılarını öğrenmek, bu becerileri uygulamaya başlamak için yapılması gerekenleri anlamak, yeni alışkanlıklar kazanarak değişime öncü olmak konusunda yetkinlik kazandırılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Veri Analizi için SQL

Veriye erişimi demokratikleştirmenin en etkin yöntemi çalışanlarının veri okur-yazarlığını artırma ve veri erişimi yöntemleri konusunda eğitimlerden geçmektedir. Yapılandırılmış verilerin çok büyük bir bölümü veri erişim dili olarak SQL`i (Structured Query Language) kullanan İlişkisel Veri Tabanı Yönetimi Sistemlerinde saklanmaktadır. Yine yeni nesil büyük veri sistemleri de SQL benzeri sorgu dilleri ile erişim sağlamaktadır. Bu nedenle veri analizi yapacak kişilerin SQL`i etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmektedir. Eğitimin amacı katılımcıların SQL kullanım becerilerini geliştirmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Vaka Çalışmaları ile Banka Bilançosu İnceleme

Eğitimin amacı, banka bilanço ve eklerinde yer alan hesap ve bilgilerin ne anlama geldiğini temel başlıklar halinde anlamak, değerlendirmek ve onları nasıl yorumlamak gerektiği konusunda katılımcılara yol göstermek; bankanın bilanço kalemlerinin analizini yaparak nerelerde güçlü, nerelerde sorunlar olduğunu anlamak konusunda analizler yapmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İleri Hazine Yönetimi Eğitimi

Eğitimde; katılımcılara, bankaların sıklıkla alım- satımlarını gerçekleştirdiği menkul kıymetlerin ve türev ürünlerin fiyatlanması, risklerinin analiz edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili temel ve ileri analiz yöntemleri anlatılmaktadır. Bankaların hazine birimleri tanıtılmakta ve gerçekleştirdiği fonksiyonlar detaylı olarak aktarılmaktadır. Hazine birimlerinde kullanılan veri sağlayıcılar ve kullanım özelliklerini tanımak eğitimin önemli amaçlarından bir diğeridir. Katılımcılar; banka hazinelerinin işleyişlerini, kullanılan enstrümanları, bu enstrümanların fiyatlama özelliklerini ve hazinelerin faaliyet gösterdiği piyasaları detaylı tanıma imkanına kavuşacaktır. Eğitim çok sayıda uygulama örneği ve simülasyonlar ile desteklenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Banka Yönetimi (Aktif- Pasif Yönetimi) Simülasyonu

Eğitim; bankacılık faaliyetlerinin, stratejik kararların, ekonomik gelişmelerin ve risklerin banka bilançosunu ve gelir tablosunu karlılık, hacim, riskler açısından nasıl etkilediğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bankacılık faaliyetlerine aktif- pasif yönetimi mantığı ile yaklaşılmasını katılımcılara aktarmayı hedeflemektedir. Banka bilanço yönetiminde gündeme gelen riskler ve bu risklerin yönetimi, ekonomik gelişmelerin ve rekabet koşullarının etkileri ve gerektirdikleri konularını gerçek hayata uygun bir şekilde simüle eden uygulamalı bir bilgisayar programı kullanılmaktadır. Program, kurulan karar- sonuç ilişkisi sayesinde banka yönetiminde yer alan likidite, karlılık ve riskler gibi önemli unsurları katılımcılara aktarmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması

Eğitimde, makro ekonomik mekanizmalar ve bunlara ilişkin temel göstergelerin özellikle finans kesimi açısından nasıl yorumlanması gerektiği tartışılacaktır. Temel makro ekonomik kavramların ve ilişkilerin özeti ve Türkiye ekonomisi ile ilgili tüm veriler detaylı olarak incelenecektir. Söz konusu göstergelerin nasıl okunması ve yorumlanması gerektiği en son veriler üzerinden açıklanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sürdürülebilir Pozitif Duruş

Günlük yaşantımızda karşılaştığımız sorunlarla uğraşmaktan fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak yorgun düşüyoruz. Yorgunluk bizi olduğumuzdan daha da olumsuz bir zihin yapısına sürüklüyor ve bu sarmal bazen kartopu gibi büyüyor. Çoğumuz bu sarmalın pozitif düşünmekle dağılacağını biliriz ama pozitif düşünmenin, tıpkı yeni lisan öğrenmek gibi, “öğrenilen bir beceri” olduğunu unutabiliriz. Eğitimin amacı, öncelikle negatif düşünmenin kaynaklarını ve nedenlerini kavramak ve neşeli, canlı, pozitif bir yaşama yönelik öğrendiklerimizi “sürekli uygulayabilmek için” gereken sağlam ipuçlarını vermektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bilgi Güvenliği Kontrolleri ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitimi

Eğitimde; katılımcıların BDDK`nın "Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ"inde belirtilen bilgi güvenliliği gerekliliklerini yerine getirebilmeleri ve BDDK`nın bankalarda bilgi sistemleri denetimi gerekliliğine uyum sağlayabilmeleri, kurumsal bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli bilgileri aktarmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bulut Bilişimin Temelleri

Bulut bilişim bilgi işlem hizmetlerinin örneğin sunucu, depolama, ağ, veritabanı, yazılım, analiz, makine zekası, nesnelerin interneti altyapısı veya daha fazlasının internet üzerinden, istek üzerine ve kullandıkça ödeme modeliyle sunulmasıdır. Bu eğitim ile geleceğin en büyük trendlerinden biri olan bulut bilişimin (Cloud Computing) temelleri yerel ve küresel kullanım örnekleriyle anlatılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Duygusal Denge ve Hakimiyet

Eğitimin amacı; günümüzün psikolojik anlamda zorlayıcı koşullarında, iş hayatındaki profesyonellerin duygusal farkındalık, duygusal denge ve duygusal hakimiyet gelişimlerine katkı sağlayarak içsel motivasyonlarını, dolayısıyla performanslarını desteklemektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zihin Haritalama (Mindmapping)

Bu eğitim ile katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim kazanımları; rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını sağlamak, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlamak, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunmak, gözü ve beyni uyararak dikkat çekmek, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini sağlamak, dağınık fikir ve düşüncelerin; kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılıkta Veri Madenciliği Uygulamaları

Eğitimde, veri madenciliğinin tüm süreçleri irdelenecek ve bu yöntemlerin bankacılık problemlerine nasıl uygulanacağı anlatılacaktır. Katılımcılar hem veri madenciliği konularına hakim olacak hem de kredi skorlama, risk yönetimi, sahtekarlık tespiti (Fraud Detection), müşteri tutma gibi konularda nasıl model geliştirebileceklerini kavrayacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

IT Framework

Eğitimde; ITIL terminolojisinin yanı sıra BT yönetiminin yapısının ve temel kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, 26 ITIL süreci ve 4 ITIL ana fonksiyonu hakkında bilgi vermektedir. ITIL sertifikasyonu tüm dünyada BT Yönetişim alanında hizmet yönetimi yapısı için standart kabul edilmekle beraber birçok farklı disiplin için de temel sağlamaktadır. Eğitim, BT alanında çalışan sistem ve ağ yöneticileri ile beraber güvenlik ve yönetişim yöneticileri için hizmet yönetimi ve süreç tasarlama pratiğine sahip olmak isteyen yöneticiler ve profesyoneller için tasarlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İSEDES Raporu Hazırlanması İyi Uygulama Rehberleri Kapsamında Raporun Denetimi ve Validasyonu

Eğitimde, ISEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimin hedefi, denetim ekiplerinin, ISEDES Raporu’nun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi

Bu eğitim ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller ve bunların dikkat edilmesi gereken kısımları anlatılmaktadır. Ayrıca piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi detaylı olarak anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Etkin Yönetici

Eğitim; yöneticilerin kendilerine farklı bir gözle bakabilmelerini sağlamaya yönelik teoriden çok uygulama ağırlıklı bir programdır. Katılımcıların farklı yönetsel örnekleri gözlemleyerek paylaşımda bulunmaları, yönetim becerilerini kazanmak ve var olan becerileri iyileştirmek için kullandıkları teknikleri uygulamalı olarak geliştirmeleri hedeflenmektedir. Eğitimde, profesyonel tiyatro sanatçısı ile rol oyunu uygulamaları gerçekleştirilecektir. Grup çalışmaları ile “Etkin Yönetici Profili” uygulamaları, kişisel testlerle katılımcının kendisini fark etmesini sağlama ve bireysel geri bildirim (her katılımcı için özel- birebir) yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100 Temel Rasyo

Eğitim, katılımcılara gerekecek en önemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformda aktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlama tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bu göstergelerin bir lego düzeneği içinde birbirleri ile olan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan örneklerle ve sınıfın aktif olarak katılacağı çözümlerle katılımcılara aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Piyasa Simülasyonu Oyunu

Katılımcıların, fon yönetimi kavramını ve içeriğini öğrenerek, hazine bölümünde yapılan işlemlerin neler olduğunu anlaması, dünyada ve Türkiye`de çalışan piyasaları tanıması, bilgisayarlı simülasyon desteğiyle sanal bir ortamda aktif olarak bir bankanın hazinesini yönetmesi ve piyasalarda işlem gerçekleştirme yoluyla bahsedilen tüm bu kavramları, işleyiş mekanizmalarını ve piyasa mantığını öğrenmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar Reuters ekranlarını tanıyacak, fiyatlama mantığını, arbitraj işlemlerini ve kar yaratma imkanlarını sanal ortamda gerçek işlemlerle öğreneceklerdir. Katılımcılar 2-3 kisilik gruplar halinde bir bankanın fon yönetimi bölümünü oluşturacaklar ve belirlenmiş bir süre için hazineyi yöneteceklerdir. Bu bağlamda limit kısıtlamaları doğrultusunda TL/FX, FX/FX, FX/MM, Interbank ve Tahvil/Bono piyasalarında işlem gerçekleştirecekler, birbirlerine kotasyon verecekler, yurt dışı muhabir bankalardan kotasyon alarak işlem gerçekleştirecekler ve TL ve YP nakit akışlarını yöneteceklerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılar İçin Sermaye Piyasası Hukuku

Eğitimde finansal kurumlarca yürütülen sermaye piyasası faaliyet ve hizmetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile belirlenen hukuki çerçevesi ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapılması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken düzenlemelerin açıklanması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Pozitif Stres Yönetimi

Daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanmaya başlayanların daha mutlu yaşadıkları gözlemlenmiştir. Pozitif Stres yönetimi eğitimi, katılımcıların başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmesinde faydalı yöntemler aktarmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sektör Bazlı ve Nakit Akım Odaklı Finansal Analiz

Ekonomideki değişkenler sektörleri, sektörlerdeki değişkenler de işletmelerin finansal yapılarını yakından etkiler. İşletmelerin başarısızlık nedenleri incelendiğinde en önemli sorunlardan birisinin de nakit sıkıntısı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu eğitimle katılımcılara; işletmelerin nakit ve nakit benzeri değerleri yaratmadaki yeteneğinin değerlendirilmesi, ekonomik ve sektörel değişimlerin işletmelerin finansal tablolarında soruna yol açmadan nasıl yönetilmesi gerektiği konularında bilgi aktarılmaktadır.