Foto
DETAYLI BİLGİ

Büyük Veri Analitiği Finans Sektöründe Neler Vadediyor, Hangi Riskleri Barındırıyor?

Büyük veri analitiği; verimi artıracak, maliyetleri düşürecek, yenileşimi destekleyecek ve rekabet avantajı yaratacak bir potansiyel sunarken, kimi riskleri de beraberinde taşır. Eğitimde; büyük veri analitiğinin dayandığı kavramsal altyapı anlatılırken katılımcılar, bu potansiyel ve risklere dair finans sektöründen örnek uygulamalar ve vaka analizlerini de inceleme fırsatı bulacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

R Programlama ile Veri Analizi

Günümüzde giderek artan dijitalleşme nedeni ile kurumlar geriye dönük raporlamalar ile yetinmemekte ve artan bir şekilde istatistiksel veri analitiği yöntemlerini kullanmaktadır. Bu nedenle veri analitiği konusunda çalışan kişilerin R istatistiksel programlama dilini öğrenmeleri ve kullanmaları önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. R, veri analizi konusunda uzun senelerdir öncü bir rol oynayan bankacılık sektöründe kredi değerlendirme, risk yönetimi ve müşteri analitiği gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu eğitim, katılımcılara R dilinin temellerini, R-Studio platformunu kullanarak programlamayı, istatistiksel model geliştirmeyi ve görselleştirme yapmayı öğretmeyi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi

Bu eğitimde bilgi güvenliği risk yönetimi çerçevesinin kurulması, işletilmesi ve yönetilmesini sağlamak amacıyla katılımcılara temel ve analiz düzeyinde bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcıların eğitimin sonunda öğrendikleri bilgiler eşliğinde, kurumlarında etkin risk yönetim metotlarını uygulayabilecek/denetleyebilecek düzeye gelmeleri beklenmektedir. Eğitim içeriği, ISO27005, ISO31000 Standartlarını ve COBIT’i baz alarak hazırlanmış, BDDK’nın Taslak Bilgi Sistemleri yönetmeliğine göre güncellenmiştir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Blockchain Atölyesi

Eğitim; gelişmekte olan blockchain ekosistemini, bu ekosistem içinde yer alan bakış açılarını, "token" ve "cryptocurrency"lerin doğasını incelemeyi, blockchainin ve blockchain uygulamalarının teknik altyapısını öğrenmeyi, laboratuvar çalışmaları ile bu teknolojiyi deneyimlemeyi amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Zafiyet Tarama Araçları ve Yönetimi

Bu eğitimde; katılımcılara şu an güncel olarak kullanılan zafiyet tarama araçlarının genel hatları ile kullanımını aktarmak, bu araçların nasıl kurulacağını, ne işe yaradığını ve çıktıların nasıl yorumlanması gerektiğini aktarmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makro Excel

Eğitimde; ileri Excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, sürekli tekrar eden, çok fazla sayıda gerçekleşen ve kullanıcı hatalarına açık Excel işlemlerini VBA kodları ile otomatize etme becerilerini geliştirerek, Excel'i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Python Programlama Dili

Python programlama dili, kolay ve hızlı uygulama geliştirmeyi amaçlayan nesne-yönelimli programlama dilidir. Python’ı kullanarak, GUI uygulamaları, web uygulamaları, dağıtık uygulamalar, yapay zeka uygulamaları, veri analizi uygulamaları gibi pek çok alanda uygulama geliştirilebilmektedir. Bu eğitimde bir programlama dili olarak Python ele alınmaktadır. Eğitimin amacı, Python diline giriş yapmak ve katılımcıların Python ile basit yordamsal (procedural) ve nesne-yönelimli programlar yazabilir hale gelmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  R ile Programlama

Eğitimde, R programlama dili ile programlamayı öğretmek ve veri bilimi için gerekli olan programlama alt yapısını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu eğitim, katılımcıların R ile veri okutup yazdırmayı, R ile programlama yapmayı ve R içerisine kütüphaneler yükleyip kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Sızma Testi 101

Eğitimde, temel olarak sızma testi süreçlerini, testler esnasında kullanılabilecek metodolojileri ve sızma testi sürecinde kullanılan araçların kullanımını ele almak amaçlanmaktadır. Eğitim, senaryolar üzerinden uygulamalar gerçekleştirilerek ilerleyecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İş Birimleri İçin SQL ile Veritabanı Sorgulama ve Raporlama

Eğitimde; "İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi" ürünlerinden bağımsız olarak SQL'in ele alınması ve katılımcıların SQL kullanım becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Günlük yaşamda kullandığımız yazılımların büyük bir bölümünün çalıştığı veritabanlarında veriler, bir RDBMS'de (Relational Database Management System - İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) saklanır ve yönetilir. SQL Server ve Oracle dünyada yaygın olarak kullanılan RDBMS'lerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

CBAP 101

Eğitimin amacı; yazılım projelerindeki gereksinimlerin başarı ile alınması ve yönetilmesi için dünya çapında genel kabul görmüş olan CBAP (Certified Business Analyst Professional) sertifikası bazında iş analizinin dünya genelinde nasıl yapıldığını gösteren en iyi uygulamalar (Best Practice) hakkında bilgi verilmesidir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Çoklu Proje Yönetme Metodolojisi Birbiriyle İlişkili Projelerin Beraber Yönetimi Program Yönetimi

Bu eğitim ile genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir program yönetimi metodolojisinin paylaşılması amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda program yönetiminin proje yönetimiyle ilişkisi, program yönetimi organizasyonunun, hayat döngüsünün, süreçlerinin ve nasıl uygulanması gerektiğinin ana hatlarıyla anlaşılmış olması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Excel`de Dashboard Raporlama

Eğitimin amacı; ileri Excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, karmaşık verileri analiz etme, verileri nihai kullanıcının karar vermesini kolaylaştıracak şekilde, interaktif tablo, grafik ve görsellerle sunma becerilerini geliştirerek, Excel’i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Mobil Uygulama Arayüz (UI) ve Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarım Eğitimi

İnsan davranışları ve alışkanlıkları değiştikçe kullandıkları mobil cihazların içindeki uygulama tercihleri de bu alışkanlıklara göre şekilleniyor. Bu sebeple, hem tasarım açısından estetik hem de kullanıcı dostu işlevlere sahip mobil uygulamalar tasarlamak şirketlerin ana hedefi haline geldi. Bu eğitimde, hedef kitleyi en iyi şekilde analiz etme yöntemlerini ve hedefe yönelik kullanıcı dostu bir mobil uygulama tasarlarken neleri göz önünde bulundurmamız gerektiği aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

DevOps 101

Eğitimde; çevik yazılım geliştirme dünyasında Scrum`dan sonra gelen, uluslararası konjonktürde en gelişmiş (en ileri) yazılım geliştirme metodu olarak bilinen DevOps yönteminin organizasyonlarda veya projelerde hayata geçirilmesi için gerekli temel bileşenlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  R ile Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme

Makine öğrenmesi algoritmaları insanın göremeyeceği örüntüleri yakalayarak veriyi anlamlandırmayı sağlar. Eğitimde; makine öğrenmesi ve derin öğrenme kavramları öğretilmesi ve aralarındaki ilişki farkları belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu eğitim, derin öğrenme ve makine öğrenmesi algoritmalarına uygulamalar aracılığıyla giriş yaptırmaktadır. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmalarını R üzerindeki uygulamaları ve parametre optimizasyonun katılımcılara öğretilmesi amaçlanmaktadır

Foto
DETAYLI BİLGİ

Veri Analizi için SQL

Veriye erişimi demokratikleştirmenin en etkin yöntemi çalışanlarının veri okur-yazarlığını artırma ve veri erişimi yöntemleri konusunda eğitimlerden geçmektedir. Yapılandırılmış verilerin çok büyük bir bölümü veri erişim dili olarak SQL`i (Structured Query Language) kullanan İlişkisel Veri Tabanı Yönetimi Sistemlerinde saklanmaktadır. Yine yeni nesil büyük veri sistemleri de SQL benzeri sorgu dilleri ile erişim sağlamaktadır. Bu nedenle veri analizi yapacak kişilerin SQL`i etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmektedir. Eğitimin amacı katılımcıların SQL kullanım becerilerini geliştirmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bilgi Güvenliği Kontrolleri ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitimi

Eğitimde; katılımcıların BDDK`nın "Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ"inde belirtilen bilgi güvenliliği gerekliliklerini yerine getirebilmeleri ve BDDK`nın bankalarda bilgi sistemleri denetimi gerekliliğine uyum sağlayabilmeleri, kurumsal bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli bilgileri aktarmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılıkta Veri Madenciliği Uygulamaları

Eğitimde, veri madenciliğinin tüm süreçleri irdelenecek ve bu yöntemlerin bankacılık problemlerine nasıl uygulanacağı anlatılacaktır. Katılımcılar hem veri madenciliği konularına hakim olacak hem de kredi skorlama, risk yönetimi, sahtekarlık tespiti (Fraud Detection), müşteri tutma gibi konularda nasıl model geliştirebileceklerini kavrayacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

IT Framework

Eğitimde; ITIL terminolojisinin yanı sıra BT yönetiminin yapısının ve temel kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, 26 ITIL süreci ve 4 ITIL ana fonksiyonu hakkında bilgi vermektedir. ITIL sertifikasyonu tüm dünyada BT Yönetişim alanında hizmet yönetimi yapısı için standart kabul edilmekle beraber birçok farklı disiplin için de temel sağlamaktadır. Eğitim, BT alanında çalışan sistem ve ağ yöneticileri ile beraber güvenlik ve yönetişim yöneticileri için hizmet yönetimi ve süreç tasarlama pratiğine sahip olmak isteyen yöneticiler ve profesyoneller için tasarlanmıştır.