Foto
DETAYLI BİLGİ

Veri Analizi için SQL

Veri erişim dili olarak SQL`i (Structured Query Language) kullanan ilişkisel veri tabanı yönetimi sistemleri, büyük veri sistemleri gibi konulara değinilerek katılımcıların SQL kullanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

DevOps 101

Eğitimde; çevik yazılım geliştirme dünyasında Scrum`dan sonra gelen, uluslararası konjonktürde en gelişmiş ve ileri yazılım geliştirme metodu olarak bilinen DevOps yönteminin organizasyonlarda veya projelerde hayata geçirilmesi için gerekli temel bileşenlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Blockchain Teknolojisi Teknik Eğitimi

Eğitimde, blockchain kavramının basit yöntemlerle ve birebir deneyimleme ile en anlaşılabilir şekilde aktarılması amaçlanmaktadır. Gelecek teknolojilerinin bu temeller üzerinde inşa edilecek olma planları doğrultusunda katılımcılarımız, bireysel olarak kullandıkları sistemin temel teknik yapılabilirliğini anlayarak hem kendi kullanımlarında hem de kurumlarında yer alacakları ya da geliştirecekleri projeler içerisinde kariyerlerine yepyeni bir bakış açısı ve uzmanlık kazanacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Excel`de Dashboard Raporlama

Eğitimin amacı; ileri Excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, karmaşık verileri analiz etme, verileri nihai kullanıcının karar vermesini kolaylaştıracak şekilde, interaktif tablo, grafik ve görsellerle sunma becerilerini geliştirerek, Excel’i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sızma Testi 101

Eğitimde, temel olarak sızma testi süreçlerini, testler esnasında kullanılabilecek metodolojileri ve sızma testi sürecinde kullanılan araçların kullanımını ele almak amaçlanmaktadır. Eğitim, senaryolar üzerinden uygulamalar gerçekleştirilerek ilerleyecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makro Excel

Eğitimde; ileri Excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, sürekli tekrar eden, çok fazla sayıda gerçekleşen ve kullanıcı hatalarına açık Excel işlemlerini VBA kodları ile otomatize etme becerilerini geliştirerek, Excel'i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

CBAP 101

Eğitimin amacı; yazılım projelerindeki gereksinimlerin başarı ile alınması ve yönetilmesi için dünya çapında genel kabul görmüş olan CBAP (Certified Business Analyst Professional) sertifikası bazında iş analizinin dünya genelinde nasıl yapıldığını gösteren en iyi uygulamalar hakkında bilgi verilmesidir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Blockchain Tasarım Mimarileri

Blockchain imkanlarını kullanarak her türlü sektör için yeni çözüm ya da proje üretme becerisini kazandırmayı hedefleyen bu eğitim, "akıllı sözleşme" kavramının basit yöntemlerle ve birebir deneyimlemeyle en anlaşılabilir şekilde kavranmasını amaç edinmiştir. Katılımcılara bireysel olarak hem kendi kullanımlarında hem de kurumlarında yer alacakları ya da geliştirecekleri projeler içerisinde kariyerlerine yepyeni bir bakış açısı ve uzmanlık kazandırılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

R Programlama ile Veri Analizi

Veri analitiği konusunda çalışan kişilerin R istatistiksel programlama dilini öğrenmeleri ve kullanmaları önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Eğitim, katılımcılara R dilinin temellerini, R-Studio platformunu kullanarak programlamayı, istatistiksel model geliştirmeyi ve görselleştirme yapmayı öğretmeyi amaçlamakatdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Blockchain Ekosistemi

Eğitim; gelişmekte olan blockchain ekosistemini, bu ekosistem içinde yer alan bakış açılarını,"token" ve "cryptocurrency"lerin doğasını incelemeyi, blockchainin ve blockchain uygulamalarının teknik altyapısını öğrenmeyi amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  MS Power BI ile Veri Analizi

Farklı kaynaklardaki verilere bağlanma, verileri alma, şekillendirme ve dönüştürebilme, verileri görselleştirme ve rapora dönüştürme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda Power BI masaüstü, Excel ve başka kaynaklardaki verilerden yararlanarak dashboard’lar oluşturabilme, oluşturulan bu dashboard ve raporları farklı kişi ve gruplarla, farklı yetkilerle ve gerçek zamanlı olarak paylaşabileme konusunda bilgiler aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  R ile Modelleme

Katılımcıların gözetimli ve gözetimsiz istatistiksel modeller kurabilme, modelleme için verileri işleme, model performansını görsel olarak inceleme ve modellerin parametrelerini değiştirerek model performansını iyileştirme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İş Birimleri İçin SQL ile Veritabanı Sorgulama ve Raporlama

Günlük yaşamda kullandığımız yazılımların büyük bir bölümünün çalıştığı veritabanlarında veriler, bir RDBMS'de (Relational Database Management System - İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) saklanır ve yönetilir. SQL Server ve Oracle dünyada yaygın olarak kullanılan RDBMS'lerdir. Eğitimde; "İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi" ürünlerinden bağımsız olarak SQL'in ele alınması ve katılımcıların SQL kullanım becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  COBIT 19 Eğitimi

Katılımcıların Kurumsal BT Yönetişimi ve Yönetimi için bir iş çerçevesi olan COBIT 5 hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca katılımcıların COBIT` in uygulanması konusunda fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir.