Kataloğa eklenen yeni eğitimlerimizin detayları aşağıdadır.
Foto
DETAYLI BİLGİ

  Yaptırım Rejiminin Odağındaki İran ve Rusya Yaptırımlarının Analizi

Bu eğitimde, İran ve Rusya yaptırımları analiz edilerek risk tespit ve analiz yöntemlerine katkı sağlanmasının yansıra İran yaptırımları ile öne çıkan "yaptırımlardan kaçınma" (sanctions evasion) riski ve Rusya yaptırımları ile öne çıkan "yaptırımları atlatma/ yaptırımların ihlalini kolaylaştırmak" (circumvention) riskinin incelenmesi ve izleme yöntemlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Python ile Programlamaya Giriş

Bu eğitimin amacı Python ile programlamayı öğretmektir. Bu kapsamda kursiyerlerimiz Python programa dilini yakından tanıyacaklar, ortak laboratuvar uygulamaları ile farklı bakış açıları edinerek yazılım tasarım ve gerçekleştirme sürecini yakından tanıma imkânı yakalayacaklardır. Eğitim, programlamanın felsefesinin anlatıldığı ve temel yapıların anlatıldığı bir giriş bölümü ile başlayacaktır. Eğitimimizin ana eksenini ise uygulamaya dönük çalışmalar oluşturmakta olup, tüm meslek disiplinlerinin programlamayla tanışmasına yardımcı olacak bir içerik ve bağlam oluşturmaktadır. Katılımcılarımız, bu eğitimde deneyimli bir yürütücü ile birlikte çeşitli teorik ve uygulama çalışmaları gerçekleştireceklerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Web 3.0

Bu eğitim, Web 3.0 & dApps & Play to Earn Temelleri Kavramını basit yöntemlerle ve birebir deneyimleme ile en anlaşılabilir şekilde kavranmasını amaç edinmiştir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bilişim Sistemleri İş Hukuku

Bu eğitimin amacı, bilişim sistemindeki sözleşmelerin hukuku, bu alanın diğer hukuk dalları ile arasındaki bağlantı, bu alanı diğer alanlardan ayıran ilke ve yaklaşımlar ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile organik bağına ait bilgiler aktarmak ve katılımcıların bilişim sistemindeki sözleşmelere ait hukuki bakış açısını kazandırarak genel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Derin Öğrenme

Eğitimin amacı, Python pogramlama dilini kullanarak Derin Öğrenme’de kullanılan Python modüllerini ve ortak laboratuvar uygulamaları ile farklı bakış açıları edinerek Derin Öğrenme sürecini yakından tanıma imkânı sağlamaktır. Eğitimin ana eksenini ise uygulamaya dönük çalışmalar oluşturmakta olup, tüm meslek disiplinlerinin Derin Öğrenme ile tanışmasına yardımcı olacak bir içerik ve bağlam oluşturmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Python ile Veri Analizi ve Görselleştirilmesi

Bu eğitimde Python programlama dilini kullanarak veri analizi ve görselleştirmesinde kullanılan Python modüllerini ve ortak laboratuvar uygulamaları ile farklı bakış açıları edinerek Veri Analizi ve Görselleştirmesi sürecini yakından tanıma imkânı sağlamaktır. Eğitimin ana eksenini ise uygulamaya dönük çalışmalar oluşturmakta olup, tüm meslek disiplinlerinin Veri Analizi ve Görselleştirme ile tanışmasına yardımcı olacak bir içerik ve bağlam oluşturmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Python ile Veri Bilimi Uzmanlığı

Bu eğitimin amacı, Python programlama dilini kullanarak veri biliminde kullanılan Python modüllerini ve ortak laboratuvar uygulamaları ile farklı bakış açıları edinerek Veri Bilimi sürecini yakından tanıma imkânı sağlamaktır. Eğitimin ana eksenini ise uygulamaya dönük çalışmalar oluşturmakta olup, tüm meslek disiplinlerinin veri bilimi ile tanışmasına yardımcı olacak bir içerik ve bağlam oluşturmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İletişimin Olmazsa Olmazları

Bu eğitim ile kişinin daha iyi bir iletişim becerisine sahip olması, ikna kabiliyetinin yükselmesi, etkin dinleme, düğüm ve çözüm noktasında sorunu çözmeye odaklı çalışması ve kurum kimliğinin üst seviyede temsil edebilme becerilerini geliştirmesi amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Yapay Öğrenme

Bu eğitimin amacı, Python programlama dilini kullanarak yapay öğrenmede kullanılan Python modüllerini ve ortak laboratuvar uygulamaları ile farklı bakış açıları edinerek Yapay Öğrenme sürecini yakından tanıma imkânı sağlamaktır. Eğitimin, ana eksenini ise uygulamaya dönük çalışmalar oluşturmakta olup, tüm meslek disiplinlerinin Yapay Öğrenme ile tanışmasına yardımcı olacak bir içerik ve bağlam oluşturmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bankalar için Sermayenin Kurumsal Sürüdürüleblirliği ve Yeşil Tahvil İhracı

Bu eğitimde, dünyadaki kurumsal sürdürülebilirlik trendi çerçevesinde ülkemizdeki bankacılık sisteminin ihtiyaçlarının kurumsal sürdürülebilirlik, finansal açıdan sermayenin sürdürülebilirliği ilkeleri çerçevesinde bankaların kurumsal sosyal ve çevresel sorumluluklar potasında değerlendirilmesi suretiyle güçlü kurumsal bankacılığın temini ile bu doğrultuda yeşil tahvil ihracının bir fırsat olarak görülüp görülemeyeceğine ilişkin ulusal ve uluslararası yaklaşımların aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Liderliğin Kimyası

Eğitimin amacı, etkin ve sonuç alan liderlik için nöro-bilimden öğrendiklerimizi iş hayatına uygulamak ve lider olarak etkin insan ilişkileri ve başarılı iletişim için pozitif bilimler temelli bir yaklaşım sergileyebilecek bilgi ve donanım düzeyine gelmeyi sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Yapay Zeka

Bu eğitimin amacı, Python programlama dilini kullanarak Yapay Zekada kullanılan Python modüllerini ve ortak laboratuvar uygulamaları ile farklı bakış açıları edinerek Yapay Zeka sürecini yakından tanıma imkânı sağlamaktır. Eğitimin ana eksenini ise uygulamaya dönük çalışmalar oluşturmakta olup, tüm meslek disiplinlerinin Yapay Zeka ile tanışmasına yardımcı olacak bir içerik ve bağlam oluşturmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Fiyatlama ve Karlılık

Bu eğitimin amacı, finansal yönetimde kullanılan fiyatlama hesaplamaları ve bu hesaplamaların finansal kararlarda nasıl kullanıldığını katılımcılara aktarmaktır. Bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşması hedeflenmektedir. Eğitim, interaktif sunum ve örnekleme çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  PCI_DSS Eğitimi

Bu eğitimde, PCI DSS kredi kartı kullanıcılarını, kart sahibi verilerinin ve hassas bilgilerin istenmeyen şekilde ifşa edilmesinden korumak için tasarlanması, kart sahibi veya ilgili hassas verileri depolayan, işleyen veya ileten kuruluşlar için gerekli ve önerilen gereksinimlerin tanımlanması, PCI DSS gereksinimlerini daha geniş BT Güvenliği çerçevesi bağlamında açıklanması, kuruluşların her gereksinim için motivasyonu anlamalarına yardımcı olması ve her gereksinimin başarılı bir şekilde uygulanmasına yönelik stratejilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.