Nisan - Haziran 2019 dönemine ait 20 adet yeni eğitim eklendi.
Foto
DETAYLI BİLGİ

  Geleceğin Yöneticileri

Eğitimin amacı; yönetici adaylarının veya yeni yönetici olanların koçluk ve durumsal liderlik modelini fasilitasyon ve rol oyunları ile uygulamalı olarak öğrenebilmesi, yetkinlik ve becerilerin koçluk yaklaşımı ile kendilerine kazandırılmasıdır. Fasilitasyon ile katılımcılar eğitimden gerçek iş yaşamında kullanacakları somut çıktılar alarak ayrılacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bankacılar İçin Sermaye Piyasası Hukuku

Eğitimde finansal kurumlarca yürütülen sermaye piyasası faaliyet ve hizmetlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile belirlenen hukuki çerçevesi ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapılması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken düzenlemelerin açıklanması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kurumsal Risk Yönetimi ve GRC Uygulamaları

Eğitimin amacı, kurumsal risk yönetimi uygulamalarının evrelerini incelemek. Ayrıca OCEG faaliyetleri kapsamında yönetişim, risk ve uyum alanında etkinliği artırmaya metodolojik bir yaklaşımla GRC uygulamalarını değerlendirmektir. GRC uygulamaları kapsamında üst yönetim, iç denetim ve bağımsız denetimin rolleri değerlendirilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Dinamik Risk Primi ve Faiz İlişkisi İle Sektör ve Ülke Riski Modellemesi, Tahmini ve Uygulaması

Geleneksel risk, getirinin varyasyonu ya da oynaklığı ile incelenir. Finansal varlıkların getirisinin “düz” anlamı ile hesaplanan oynaklık riskin durağan özellikli olması nedeniyle oldukça fazla bilgi kaybına neden olabilir. Bu eğitimin amacı durağan yapıdaki risk kavramını bir üst seviyeye çıkarmak ve dinamik kapsamda dakika, saat, gün ve hafta bazında arkadaşça-ekonometrik yöntemlerle tahmin etmek ve hem bankacılıkta hem de diğer sermaye piyasası araçlarında uygulamaktır. Özel ilgi faiz denklemin ile oluşan arbitraj, libor, ve future kontratların (swaplar dahil) Fisher Modeli ile ele alınması ve modeline verilecektir. Bu vurgu kapsamında, Türkiye finansal piyasasında firma, sektör ve Türkiye’nin risk priminin sayısal tahmini yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İnşaat Taahhüt Sektörü Kredi Workshop

İnşaat taahhüt sektörü değerlendirilmesi özellik gösteren bir sektördür. Bu sektörde ki vakalar da diğer firma vakalarına göre farklılık gösterir. Bu eğitimde bu sektörde faaliyet gösteren gerek taahhüt gerekse özel inşaat firmalarının vakaları incelenerek katılımcılara farklı bir bakış açısının getirilmesi hedeflenmektedir. İncelenecek her bir vaka farklı durumları yansıtacak böylelikle katılımcılar hangi durumlarda nasıl bir aksiyon alarak karar verecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Python Programlama Dili

Python programlama dili, kolay ve hızlı uygulama geliştirmeyi amaçlayan nesne-yönelimli programlama dilidir. Python’ı kullanarak, GUI uygulamaları, web uygulamaları, dağıtık uygulamalar, yapay zeka uygulamaları, veri analizi uygulamaları gibi pek çok alanda uygulama geliştirilebilmektedir. Bu eğitimde bir programlama dili olarak Python ele alınmaktadır. Eğitimin amacı, Python diline giriş yapmak ve katılımcıların Python ile basit yordamsal (procedural) ve nesne-yönelimli programlar yazabilir hale gelmesini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Akıllı Hafıza Teknikleri

Bu eğitimde katılımcılar; insan hafızasının sahip olduğu gücün farkına varacak, bu beceriyi daha etkili nasıl kullanabileceklerini öğrenecek ve kendi çalışma alanlarına bu gelişimi nasıl yansıtabilecekleri ile ilgili etkinlikler gerçekleştireceklerdir. Akıllı hafıza tekniklerinin, bilgileri kolaylıkla kodlayıp arkasından hatırlamayı nasıl sağladığını aşama aşama deneyimleme şansı bulacak olan katılımcılar, eğitimin sonunda günlük faaliyet sahalarına bu pratik metotları nasıl uygulayabileceklerini de görmüş olacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Jenerasyonları Anlama Atölyesi

Jenerasyonlar dünya genelinde ekonomik ve sosyal hareketlerle oluşmuş zaman aralıklarıdır ve resmi olmayan sosyal yapılardır. Müzik akımları, icatlar, yeni ilgi alanları, savaş ya da terör olayları gibi politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler jenerasyonların dönemlerini oluşturup karakteristiğini belirlemektedir. Dönemin ortak özellikleri kişilerin yeni davranış modelleri geliştirmelerine neden olur. Bu durum kişilerin genel olarak paradigmaları ve belki de bunun bir sonucu olarak kariyerlerini de yakından etkiler. Bu eğitimde katılımcıların jenerasyonların davranışlarındaki farklılıklarının sebeplerini kavrayarak esasen farklılıklardan çok ortak noktalara odaklanmalarına dönük yöntemler aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Yaratıcı Düşünce

Beynimiz az enerji sarf ederek çalışmak üzere programlanmıştır. Sürekli olarak daha önceden izlemiş olduğu yolları kullanmaya yönelir. İşte bu yüzden yaratıcı düşünmekte zorlanırız. Bu eğitimin amacı mevcut alışkanlıklarımızı kırıp, kabuğumuzun dışına çıkarak yaratıcı ve yenilikçi düşünce yapısını geliştirmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Proje Yönetiminde Başarının Sırları

Proje yöneticileri PMI, Agile Scrum gibi proje yönetim metodolojileri ile bir projenin metodolojik olarak nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda bakış açısına sahip olsalar da birçok PMP , Agile Scrum Master sertifikalarına sahip proje yöneticileri dahi proje yönetimi konusunda büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bu sorunlar genellikle ilişki yönetimi kaynaklıdır. Paydaşların kişilikleri, egoları, beklentileri ve psikolojileri ilişki yönetimini zorlaştırırken, geciken, bütçeyi aşan, kalite beklentilerini karşılayamayan projeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eğitimin amacı, proje yöneticilerine kendilerine özgü liderlik tarzlarını oluşturmalarında ve etkin kullanmalarında yardımcı olacak yönetsel beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasıdır.