Eylül - Aralık 2019 dönemine ait 33 adet yeni eğitim eklendi.
Foto
DETAYLI BİLGİ

  MS 20778 Power BI ile Data Analizi

Verileri hızlı, etkili ve daha anlaşılır şekilde görselleştirme ve analiz etmeyi sağlayan bulut-tabanlı bir iş analizi servisidir. Dashboard’lar, etkileşimli raporlar ve verileri hayata getiren merak uyandıran görselleştirmeler aracılığıyla kullanıcıları çeşitli verilere bağlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  R ile Finansal Zaman Serisi Modellemesi

R, açık kaynak kodlu olması nedeni ile günden güne büyüyen, gelişen bir dildir. Geçmişinin çok eski olmamasına rağmen gerek akademik gerekse profesyonel çevreler tarafından desteklenmiş ve istatistiksel veri analizi için bugün dünyadaki en popüler dillerden biri haline gelmiştir. Bu eğitim, R ile finansal zaman serisi analizlerini inceleyecektir. Katılımcılara makroekonomik değişkenlerin tahmin edilmesi ve modellerin yorumlanmasını, stokastik modeller ile kur simülasyonlarının oluşturulmasını, trend ve mevsimsellik analizlerinin R ile yapılabilmesini öğretmeyi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  ITIL Temel Eğitimi (Foundation)

Eğitimde; ITIL terminolojisinin yanı sıra BT yönetiminin yapısının ve temel kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, 26 ITIL süreci ve 4 ITIL ana fonksiyonu hakkında bilgi vermektedir. ITIL sertifikasyonu tüm dünyada BT Yönetişim alanında hizmet yönetimi yapısı için standart kabul edilmekle beraber birçok farklı disiplin için de temel sağlamaktadır. Eğitim, BT alanında çalışan sistem ve ağ yöneticileri ile beraber güvenlik ve yönetişim yöneticileri için hizmet yönetimi ve süreç tasarlama pratiğine sahip olmak isteyen yöneticiler ve profesyoneller için tasarlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bankalarda COSO İç Kontrol Sistemi ve 3`lü Savunma Hattı

Bu eğitimde, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, COSO Komitesi, İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE) gibi uluslararası kuruluşların konuya ilişkin düzenlemeleri ile ülkemiz bazında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın konuya ilişkin düzenlemelerine yer verilerek Üçlü Savunma Hattı (Three Lines of Defense) Modeli’nin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Teorik çerçevenin tamamlanmasının ardından, bankacılık sektörüne özgü olarak konunun uygulama alanı, örnek tasarım ve uygulamalar ile konunun özümsenmesi ve bu suretle katılımcıların bu eğitimde kazandıkları bilgi ve beceriler ile çalıştıkları kurumlara bu deneyimlerini aktarmaları da bu eğitimin amaçları arasındadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Çalışma Ortamında Mutluluk

Bu eğitim; yaşam kalitemizi kendimiz ve başkaları için arttırmak üzere, çalışma ortamında yapabileceklerimizle ilgilidir. Mutluluk sadece olumlu deneyimlerin ardarda eklenmesi değil bunun da ötesinde pek çok zorlayıcı duyguyu da kapsayan bir niteliktir. Bu duyguların düşüncelerimizi çok yoğun etkilemesi yaşam kalitemizi bozarken, bunları yaratan durumlar çoğunlukla bizim gerçek amacımızı fark etmemize, başkaları ile anlamlı ilişkiler kurmamıza olanak verir. Çalışma ortamında mutluluğu çalışma ortamından zevk alma duygusu olarak tanımlıyoruz; zor durumları ağırbaşlılıkla yönetme, çalışma arkadaşlarıyla, müşterilerle dostane ilişkiler içinde kalabilme ve yaptığınız işin sizin için, kurum için ve yaşamın bütünü için bir anlam taşıdığını bilmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İş Birimleri İçin SQL ile Veritabanı Sorgulama ve Raporlama

Bu eğitimde "İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi" ürünlerinden bağımsız olarak SQL ele alınması ve katılımcıların SQL kullanım becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Günlük yaşamda kullandığımız yazılımların büyük bir bölümünün çalıştığı veritabanlarında veriler, bir RDBMS'de (Relational Database Management System - İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) saklanır ve yönetilir. SQL Server ve Oracle dünyada yaygın olarak kullanılan RDBMS'lerdir. Bu ürünler ile veritabanının oluşturulması, yönetilmesi, veriler üzerinde işlem yapılması sağlanır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Satışta Zihinsel, Fiziksel ve Psikolojik Performansın Arttırılması

Bu eğitim; satış ekipleri için en önemli unsur olan satışçının üç temel performansında, hayatında yapacağı küçük dokunuşlarla, önemli ve anlamlı gelişim sağlamayı hedeflemektedir. Satış yöneticilerinin, satış ekiplerinin performanslarını yönetirken, dikkate alması gereken temel performans arttırıcı kaynakları fark etmek de eğitimin en temelde bir başka amacıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İş Birimleri İçin SQL ile Veritabanı Sorgulama ve Raporlama

Bu eğitimde "İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi" ürünlerinden bağımsız olarak SQL ele alınması ve katılımcıların SQL kullanım becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Günlük yaşamda kullandığımız yazılımların büyük bir bölümünün çalıştığı veritabanlarında veriler, bir RDBMS'de (Relational Database Management System - İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) saklanır ve yönetilir. SQL Server ve Oracle dünyada yaygın olarak kullanılan RDBMS'lerdir. Bu ürünler ile veritabanının oluşturulması, yönetilmesi, veriler üzerinde işlem yapılması sağlanır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Portföy Yönetimi Koçluğu

Bu eğitimin amacı; satış yöneticilerine makro bakış açısıyla, şubelerde çalışan portföy/ müşteri yöneticilerinin portföylerini etkin bir şekilde yönetebilmek için koçluk sürecini uygulayabilmeye yönelik yetkinliklerin kazandırılmasıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme

Bu eğitimde; Vergi Hukuku'nun kaynağını oluşturan vergilendirmenin anayasal dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri oluşturulmuş, ayrıntılı analiz yapılmaktadır. Bunun yanı sıra vergi kanunlarının genel yapısı, vergilendirme rejimleri, Türkiye'de vergi otoritesi, vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri de ele alınmakta vergi hukuku kapsamında, vergi kabahat ve suçları analiz edilmektedir. Ek olarak, işletmelerde vergi uygulamalarının genel yapısı ve işletmeler açısından uygulaması ve karşılaşılan sorunlar ele alınmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Yaratıcılık ve Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi

Eğitimde; Google ve Apple gibi inovatif teknoloji firmalarının yanında, Bankacılık, Sigortacılık ve Telekom gibi birçok sektörden dünyanın önde gelen firmalarınca yaratıcı iş fikirleri bulma, yenilikçi ürün, servis, yazılım ve IT çözümleri geliştirme ve proje yönetimi aşamalarında kullanılan "Design Thinking" metodolojisini, örnekler ve vaka analizleriyle uygulamalı olarak öğrenebilmek amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kariyerde Duygusal Zekanın Etkisi

Kariyerinde yönetici seviyelerine gelenlere duygusal zeka konusunda koçluk-mentorluk yöntemiyle aktarılan programda yansımalar ve yaşanmış tecrübi örnekler sunulmakta, öz-farkındalık, öz-yönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi konularında besleyici bir gelişim deneyimi yaşatılması hedeflenmektedir. Katılımcılara duygusal hakimiyet ve nöro liderlik aşamasına gelinmesi konusunda katkı sunan bir aynalama süreci yaşatılan programda katılımcıların iletişim ve empati kalitesinin arttırılması planlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Geri Bildirim ve İleri Besleme Sanatı

Bu eğitimle amacımız,iletişim becerilerinin içinde en önemli unsurlardan biri olan ve genellikle zorlandığımız bir alan olan geri bildirim vermek konusunda daha donanımlı hale gelmek, geri bildirime tamamlayıcı bir yaklaşım olan “ileri besleme” kavramıyla tanışarak, bu kültürün hem iş yerinde, hem de özel hayatımızda günlük bir alışkanlık haline dönüşmesine katkıda bulunmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Mindfulness Destekli Kendine Koçluk

Bu eğitim katılımcılara; kariyer yolculuklarında rekabette daha dayanıklı olabilme, daha objektif düşünebilme ve günün sonunda daha fazla çıktı alabilmeleri için kendilerine doğru koçluk yapma becerilerini kazandırmayı, "Bilinçli Sorgulama" ve "Bilinçli Farkındalık-(Mindfullness)" tekniklerini vermeyi amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Temel Eğitimi

Bilgi Teknolojilerinin, hayatımızın her alanında vazgeçilmez olduğu günümüzde bilginin korunmasını sağlamak vazgeçilmez bir ihtiyaç olmuştur. Bilgi Güvenliği, ülkemiz ve Dünya'da yeni çıkan kanunlarla da gündemimize oturmuştur. Bu kapsamda çalıştığınız kuruluş genelinde etkili bir bilgi güvenliği yönetimi kurulmasına yönelik bilgiler elde etmek; kurum ve/veya kuruluşların bilgi kaynaklarının en iyi şekilde korunmasını sağlamak temel amaçtır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Denetim Ekipleri İçin Siber Güvenlik, Sızma Testleri ve Adli Analiz

Siber güvenliğin denetim ekiplerince doğru anlaşılması ve doğru bir şekilde kontrol ve analizi firmalar ve kurumlar için elzem hale gelmiştir. Bu eğitim, bilişim güvenliği ve siber güvenlik konularında bilgi vermek, önleme, tespit ve sorun giderme aşamalarında bilinçlendirmek, denetim kavramlarını ve yapılacak olan denetimlerin regülasyonlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için bilgi vermek, ayrıca giriş seviyesinde bu denetimlerin kurum içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak ve siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Finans Setöründe Yaratıcı Düşünme ve TRIZ

Bu eğitim ile hem beyin gücünü artırıcı bilişsel yaratıcı düşünme araçlarını hem de son zamanlarda tüm dünyada popüler olan TRIZ tekniğini uygulamalarla finans sektörü çalışanlarına tanıtmak amaçlanmaktadır. Yaratıcı düşünme sonucu oluşan inovasyon süreçlerinin şirketlerin DNA'sına yerleştirilmesi çalışanların bu alandaki yetkinliklerini artırmakla mümkündür. Tekniklerle beraber yapılacak uygulamalarla katılımcıların kurumlarındaki iş süreçlerinde daha yaratıcı ve inovatif düşünmelerini sağlayacak yöntemlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.