Kataloğa eklenen yeni eğitimlerimizin detayları aşağıdadır.
Foto
DETAYLI BİLGİ

  Microsoft Power BI Desktop Giriş

Ham verilerin anlamlı raporlar oluşturmak için düzenlenerek, bu veri setlerinin nihai kullanıcının karar vermesini kolaylaştıracak şekilde dashboard ve etkileşimli raporlar oluşturarak, POWER BI’ı hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Metaverse Hukuku

Gelişen teknolojilerin Bankacılık ve finans sektörüne hukuksal etkilerinin aktarılması, metaverse, blokzincir ve kripto para gibi güncel konuların hukuksal yönüyle tartışılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Microsoft Power BI Desktop Giriş

Ham verilerin anlamlı raporlar oluşturmak için düzenlenerek, bu veri setlerinin nihai kullanıcının karar vermesini kolaylaştıracak şekilde dashboard ve etkileşimli raporlar oluşturarak, POWER BI’ı hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Teknik Analiz

Borsalarda işlem yapan finans sektörü çalışanları ve bireysel yatırımcılara teknik analiz bakış açısı oluşturmak ve yatırım kararlarında teknik analizi kullanarak karar verebilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Dijitalleşmenin Uluslararası Kuralları

Bu eğitimin amacı, ticaretin teknolojiye uyumunu sağlamak için yapılan çalışmaları ve uluslararası kuralları öğrenmek ve uygulamaktır. URDTT (Uniform Rules for Digital Trade Transaction), ICC’nin dijital işlemlere ilişkin yeni kurallarıdır. eUCP ve eURC, ICC’nin geleneksel ödeme yöntemlerinden akreditif ve tahsillere ilişkin elektronik ibraz ve elektronik belge kullanmaya ilişkin kurallarıdır. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bankaların kendileri ve müşterileri için bu kuralları bilmeleri ve kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Hazine Ürünleri Aktif ve Pasif Yönetimi Eğitimi

Bu programda, aktif ve pasif yönetimi ilkeleri çerçevesinde ve APKO kararları ışığında, banka bilançosu yönetimi, Hazine Bölümü’nün iç yapılanması, iç birimlerin sorumlulukları ve şube ilişkileri, döviz ve para piyasalarının terminolojisi, yurtiçi ve yurtdışı döviz ve para piyasalarının işleyişi, pozisyon, vade ve risk nosyonu, temel risk yönetimi enstrümanları, para ve sermaye piyasaları enstrümanlarının kullanımı, fiyatlaması ve kurumları hakkında bilgiler katılımcılara aktarılacaktır. Eğitimde, hazine ürünlerinin kullanımı ve fiyatlaması konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Teknik Analiz

Borsalarda işlem yapan finans sektörü çalışanları ve bireysel yatırımcılara teknik analiz bakış açısı oluşturmak ve yatırım kararlarında teknik analizi kullanarak karar verebilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktadır.