Kataloğa eklenen yeni eğitimlerimizin detayları aşağıdadır.
Foto
DETAYLI BİLGİ

  Genel Bankacılık

Bankaların ekonomideki ve finans sektöründeki yeri, banka yönetmenin ana dinamikleri, bankacılık ürünleri, bankaların üstlendikleri ve yönettikleri riskler, kaynak/ kullandırım ve gelir/ gider kalemleri, müşteri segmentasyonu ve organizasyon yapıları ile birlikte yasal sınırlamalar hakkında bilgi aktarmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti, Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve Arındırmalar

Firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yaptıkları makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısı, mali tabloların analize hazırlanması, mali tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İşte Mutluluk!

İş ve özel hayattaki ilişkileri daha iyi yönetme, mutlu ve pozitif bireyler olarak farkındalığı arttırıp bu yönde aksiyon alma, bu aksiyonla tüm yetkinlikleri hayata geçirme istekliliğini arttırma, kurum içinde mutlu çalışanlar yaratıp, istenen verimlilik, karlılık, ciro, iç-dış müşteri memnuniyetini arttırma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Dijital Dünyada Müşteri Tercihleri ve Gelecek Yönetim Stratejileri)

Dijital dönüşümün getirdiği yeniliklerin ışığında müşteri tercihlerini anlamak ve yönetmek, dijital dönüşümün etkisi ile değişen ve dönüşen tüketici davranışlarını incelemek, pandemi sonrası dönemde değişen müşteri önceliklerini anlamak, dijital dünyanın, platformların ve teknolojinin pazarlama yönetimine etkisini anlamak ve müşteri odaklı çözümler geliştirme becerisi kazandırmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İK Analitiği

İnsan kaynakları profesyonellerine; iş zekası, veri analitiği ve algoritmaları kullanarak veriden anlam çıkarma yetkinliği kazandırmak ve bu kişilerin dijital İK yetkinliklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.