Eylül- Aralık 2020 döneminde kataloğa 49 adet yeni eğitim eklendi.
Foto
DETAYLI BİLGİ

  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunun Getirdikleri

Katılımcılara; ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu"nun sektöre ve tüketicilere getirdiği düzenlemelere ilişkin bilgi, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Süper Beynin Sırları

Katılımcılara yaşadıkları sorunları aşmak için yollar olduğunu göstermek, zihinlerini en etkin biçimde kullanma bilincini kazandırmak, zihnin yarattığı oyunları anlatmak ve ruh hallerini olumlu yönde yönetme becerisi edinmelerini sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Blockchain Teknolojisi Teknik Eğitimi

Eğitimde, blockchain kavramının basit yöntemlerle ve birebir deneyimleme ile en anlaşılabilir şekilde aktarılması amaçlanmaktadır. Gelecek teknolojilerinin bu temeller üzerinde inşa edilecek olma planları doğrultusunda katılımcılarımız, bireysel olarak kullandıkları sistemin temel teknik yapılabilirliğini anlayarak hem kendi kullanımlarında hem de kurumlarında yer alacakları ya da geliştirecekleri projeler içerisinde kariyerlerine yepyeni bir bakış açısı ve uzmanlık kazanacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suistimallerin Denetimleri

Hileli finansal raporlamaya tüm Dünya’da sıklıkla başvurulmakta fakat pek çoğu tespit edilememekte, tespit edilenlerse çeşitli nedenlerle hukuki sürece yansıyamadan işletmeler üzerinde önemli tahribatlar yaratmaktadır. Çeşitli operasyonlar ve düzenlemeler ile birlikte, hile ile veya aldatma yöntemleri ile haksız olarak bir kurum veya kuruluşun varlıklarının ele geçirilmesi olarak ifade edilen hile olgusu banka, finans ve reel sektör şirketlerinde gün geçtikçe artmakta ve işletmelerin bir kara deliği haline gelmektedir. Eğitimde işletmelerde olabilecek hile ve suistimallerin önlenmesinde iç kontrol ve hile denetçiliğinin rolü ve etkisi aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Sadeleştirme

Sade bir yaşam felsefesini benimsemek hem iş hem özel hayatımızdaki asıl ihtiyaçlarımızı belirlememize yardımcı olacaktır. Böylece motivasyonu yüksek, verimli ve iletişimi kuvvetli bir çevrede oluruz.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Yaratıcılık ve Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi

İş hayatında "Teknik Yaratıcılık" diye adlandırdığımız yaratıcılık, düşünme ve pratiklerinin günümüz firmalarının ajandasında olduğunu biliyoruz. İş hayatında teknik yaratıcılık; yeni ürün/hizmet fikri geliştirme, yeni alışkanlıklar ile yaratıcı fikirlere ilham oluşturabilme, problem çözme sürecine hız katma amaçlanmaktadır. Tasarımcı düşünme ise yaratıcı düşünme metodlarından bir tanesi olup, problemlere insan odaklı yaklaşarak, kullanıcıların "acılarına", tasarımcı düşünme süreçlerini yöneterek çözüme gitmelerini sağlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Hayat Becerileri: Yola Çıktım

Profesyonel hayata yeni adım atmış, kendi alanında gelişmek isteyen bireylerin sınırlarını zorlayabilmeleri ve potansiyellerini keşfedebilmeleri için iş hayatında başarıyı getiren gerekli sosyal ve davranışsal yetkinlikleri kazanmalarını hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Blockchain Tasarım Mimarileri

Blockchain imkanlarını kullanarak her türlü sektör için yeni çözüm ya da proje üretme becerisini kazandırmayı hedefleyen bu eğitim, "akıllı sözleşme" kavramının basit yöntemlerle ve birebir deneyimlemeyle en anlaşılabilir şekilde kavranmasını amaç edinmiştir. Katılımcılara bireysel olarak hem kendi kullanımlarında hem de kurumlarında yer alacakları ya da geliştirecekleri projeler içerisinde kariyerlerine yepyeni bir bakış açısı ve uzmanlık kazandırılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kredi Karar Simülasyonu

Eğitimde katılımcıların çok yönlü risk analizi yaparak kredi değerlendirmesi yapmaları, kredi koşullarını oluşturarak verecekleri kredi kararlarının sonuçlarını analiz etmeleri ve kar odaklı kredi kararlarına ulaşma yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Yeni Nesil Pazarlama

Teknolojinin gelişimine paralel olarak birey ve tüketici olarak insan ile mecralar arasındaki ilişkinin yansımasının incelenmesi, yeni mecraların toplumsal uyum ve beklentilere göre değiştirdiği davranışlar, kurallar kalıplar ve modellerin tartışılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kahramanın Başarı Şablonu

Eğitimin amacı; temel ihtiyaçlarını karşılamış ancak yaşamdaki gerçek amacını belirlemeye, olmak istediği insanla şimdiki hali arasındaki farkı en doğru şekilde kapatmaya ve kendini gerçeklemek için başarmaya odaklanan kişilerin, amaçlarına ulaşmak için gereken yöntem ve zihin yapılarını sağlayabilmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  MS Power BI ile Veri Analizi

Farklı kaynaklardaki verilere bağlanma, verileri alma, şekillendirme ve dönüştürebilme, verileri görselleştirme ve rapora dönüştürme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda Power BI masaüstü, Excel ve başka kaynaklardaki verilerden yararlanarak dashboard’lar oluşturabilme, oluşturulan bu dashboard ve raporları farklı kişi ve gruplarla, farklı yetkilerle ve gerçek zamanlı olarak paylaşabileme konusunda bilgiler aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  R ile Modelleme

Katılımcıların gözetimli ve gözetimsiz istatistiksel modeller kurabilme, modelleme için verileri işleme, model performansını görsel olarak inceleme ve modellerin parametrelerini değiştirerek model performansını iyileştirme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  COBIT 19 Eğitimi

Katılımcıların Kurumsal BT Yönetişimi ve Yönetimi için bir iş çerçevesi olan COBIT 5 hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca katılımcıların COBIT` in uygulanması konusunda fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Sosyal Zekalı "Ben"

İş ve özel hayatta kendimiz ve çevremizle ilgili farkındalığın artması ile birlikte huzurlu ve yapıcı ilişkilerle iş yaşantısında performansın arttırılması ve ekip arkadaşları ve yakın çevre ile uyumun arttırılarak yaşamdan ve işten daha çok keyif alma becerilerini kazandırmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Günümüz Pazarlama Dünyasında Müşteri Davranışlarının Anlaşılması

Günümüz pazarlama dünyası, tüketicinin ve köhnemiş araştırma yöntemlerinin bir marka yöneticisine kuracağı tuzaklarla doludur. Pazarlama yöneticilerinin, stratejilerini oluştururken, bu tuzakları öngörerek hareket etmeleri şarttır. Eğitimde, tüketicilerin bilinçaltındaki karanlık ve karmaşık dünyalarını çözmenin yöntemlerini incelerken, pazarlama dünyasının geleceğini belirleyecek olan dip dalgaları da anlamaya yardımcı olacak bilgiler aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Dijital Pazarlama Stratejileri

Geleneksel pazarlama ve iş hedefleriyle entegre olan dijital stratejilerin planlanması, uygulanması ve ölçülmesi konularının aktarılması ve katılımcıların bu kitlelere ulaşabilme, derin müşteri ilişkileri kurma ve satın alma yolunu etkileme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bankalarda Finansal Riskler, Bilanço Stratejisi ve Yönetimi ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler

Gelişen ve krizlerle değişen piyasalar finansal risklerin ölçümü ve yönetilmesini de oldukça güçleştirmekte olup, uluslararası düzenlemeler de bu değişimi zorunlu kılmaktadır. Tüm bu değişiklikler karşısında finansal risklerin yönetiminin önemini aktarmak ve aynı zamanda banka stratejisi ve bilanço yönetimine etkilerini kapsamlı örnek ve uygulamalarla irdelemek amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Eleştirel Düşünme Eğitimi

Katılımcıların yeni nesil yetkinlikler içinde yer alan "Eleştirel Düşünme" bakış açısını kavramaları, aktarılacak metodolojiyi kullanarak stratejik düşünme, problem çözme ve karar alma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Karmaşık problemleri çözme ve doğru karar alma, güvenilir seçimler yapma, potansiyelini ortaya koyma, kaynaklarını doğru yönetme ve hedeflediği sonuçlara en etkin yoldan ulaşma becerileri ile ilgili aktarım yapılacaktır.