Kataloğa eklenen yeni eğitimlerimizin detayları aşağıdadır.
Foto
DETAYLI BİLGİ

  Uzaktan Çalışmada İletişimin Dengesi

Yeni ekonomi düzeni olarak devam edecek olan uzaktan çalışma sisteminde; sağlıklı, doğru iletişim kurarak "Bir Olma" bilincini yerleştirmek ve sürdürmek, uzak iletişimin yaratabileceği sorunları ortadan kaldırarak güven ortamını tesis etmek konusunda beceriler kazandırmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Mevzuatı Kapsamında Yeni Yönetmelik ve Tebliğin Getirdikleri

6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”da 7192 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler, BDDK’dan TCMB’ye yetki devri, TCMB tarafından 01 Aralık 2021’de yayımlanan Yeni Yönetmelik ve Yeni Tebliğ’e ilişkin bilgi, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve imzalanması aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, bankacılık uygulamalarında sıklıkla kullanılan sözleşme türleri, pandemi ve benzer olağanüstü durumların sözleşmelere etkileri, sözleşmeye konulacak kayıtların önemi konularında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bankacılar için Uygulamalı Finans Matematiği

Finansal karar alma ve finansal yönetim konularında kullanılan matematiği öğretmek, finansal problemlerin ve bankacılık ürün ve hizmetlerinin fiyatlandırılmasındaki analitik mantığı aktarmak, risk ve getiri hesaplamaları yapmak ve bu işlemlerde HP ve Excel`in kullanımını öğretmek amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bankacılıkta Risk Analizi

Taktik ve operasyonel seviyede karar alma, planlama ve hizmet sağlama süreçlerinin önemli bir parametresi olan risklerin tanımlanması ve analizi sürecinin, en yaygın ve sık karşılaşılan yöntemleri aktararak, temel seviyede işlenmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Projelerde Risk Yönetimi

Projenin başarı şansını arttırmak için olumsuz risklerin olasılığını ve/veya etkisini azaltmak ve olumlu risklerin olasılığını ve/veya etkisini artırmak gerekmektedir. Bu eğitimde, risk yönetimi süreçlerinin girdileri, araçları, teknikleri ve çıktıları aktarılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Değişimde Kendine Liderlik

Değişim ve kriz dönemlerinde korku ve endişe eden bireyden, değişimi yöneten birey konumuna geçiş için gerekli olan duygusal ve zihinsel farkındalık ve içgörü kazanılması ve katılımcıların kendine ve hayatına değişim için liderlik edebilme becerisi edinmesidir. Eğitimde, katılımcılarla belirsizlikle baş etme yollarını paylaşmak ve katılımcıların sürece esnek ve duygusal dayanıklılık içinde yaklaşabilmelerine destek olmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Finans Sektöründe Enflasyon Muhasebesi (Düzeltmesi)

Enflasyon dönemlerinde solo ve konsolide mali tablolar, mevcut ekonomik koşullara uygun olarak sunulmaktadır. Ancak bu sunumların güncel ve gerçek durumlara göre işletmelerin mali tablolarına yansıması enflasyon düzeltmesi olmadan mümkün olmamaktadır. Eğitimin sonunda, katılımcıların hem konu ile temel kavram ve yaklaşımlara, hem de uygulama esaslarına hakim olmaları hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  FATF Gri Liste Ülkelerinin Değerlendirme Raporları ve Gri Listeden Çıkmak için Yasal Uyum Trendleri

Gri liste izlemesinde olan ülkelerin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konulu sektörel ve stratejik zayıflık bulgularını karşılaştırarak, FATF inceleme metodlarının aktarılması, gri listeden çıkabilmek için stratejik zayıflıklar hakkında önerilen yasal uyum çalışmaları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Lambadaki Cin: İç Motivasyon

İstediği halde harekete geçemeyen, sürekli erteleyen, kendini tükenmiş hisseden kişilerin bu durumlara sebep olan alışkanlıklarını ve kök inançları fark etmelerini sağlamak ve çevresini motive etme konusunda becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.