Kataloğa eklenen yeni eğitimlerimizin detayları aşağıdadır.
Foto
DETAYLI BİLGİ

  Davranışsal Finans

Davranışsal finans yatırımcı davranışlarının finansal piyasalarının işleyişi üzerine etkisini açıklamaktadır. Finans ile yatırımcı psikolojisi arasında bir etkileşim bulunmaktadır. Yatırımcıların rasyonel karar verdikleri varsayımını savunan klasik ekonomistlerin tersine, bireylerin bazen karar alma süreçlerinden uzaklaştıkları ve rasyonel olmayan davranış gösterdikleri varsayımını önermektedir. Bu eğitimde yatırımcı davranışlarının ve kararlarının anlaşılmasının sağlaması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Para Politikası Kararlarının Finansal Risk Yönetimine Etkisi

Bu eğitimin amacı, kurumların amaçlarına ulaşmada maruz kalabileceği risklerden ve özellikle finansal risklerden korumak için kontrol mekanizmaları kullanması gerektiğinde Merkez Bankası, PPK ve FED kararlarının "Finansal Risk Yönetimi" ürünlerindeki yatırımcı tercihlerine etkisine yönelik bakış açıları geliştirmelerini sağlamak ve ekonomik koşullar ve beklentiler çerçevesinde sektöre özel çözümler getirmek için gerekli temel donanımları edinmeleridir.