Ocak - Mart 2020 dönemine ait 23 adet yeni eğitim eklendi.
Foto
DETAYLI BİLGİ

  Görsel Hikayeleştirme

Eğitimde; hızlı iletişim kurarken, uzaktan farklı kültürdeki ekiplerle çalışırken, kurum içinde birden fazla birimin dahil olduğu kişi/ ekipler ile bağlantılı bir şekilde proje yürütürken, takım yönetirken ya da proje sunumu yaparken konuları netleştirmek, herkesi dahil etmek, duygusal zeka ve yaratıcılığı ortaya koymak ve zaman kazanmak için kullanılan yöntemlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi

Bu eğitimde bilgi güvenliği risk yönetimi çerçevesinin kurulması, işletilmesi ve yönetilmesini sağlamak amacıyla katılımcılara temel ve analiz düzeyinde bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcıların eğitimin sonunda öğrendikleri bilgiler eşliğinde, kurumlarında etkin risk yönetim metotlarını uygulayabilecek/denetleyebilecek düzeye gelmeleri beklenmektedir. Eğitim içeriği, ISO27005, ISO31000 Standartlarını ve COBIT’i baz alarak hazırlanmış, BDDK’nın Taslak Bilgi Sistemleri yönetmeliğine göre güncellenmiştir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İşte İletişim Atölyesi

Eğitimde, her düzeyde çalışanın her gününü belirleyen; etkin iletişim kurma, ihtiyaçları ve istekleri olumlu bir dil ile karşı tarafa iletme, yargılardan arınmış gözlem ve hisleri doğru ifade edebilme ve duyup anlama konuları üzerinde durulacak. Bu konulardaki sorulara cevap bulunacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Zafiyet Tarama Araçları ve Yönetimi

Bu eğitimde; katılımcılara şu an güncel olarak kullanılan zafiyet tarama araçlarının genel hatları ile kullanımını aktarmak, bu araçların nasıl kurulacağını, ne işe yaradığını ve çıktıların nasıl yorumlanması gerektiğini aktarmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kredi Yönetim Simülasyonu

Eğitimde, kredi tahsis süreçleri için finansal analiz, sektörel ve makroekonomik verilerin değerlendirilmesi, kredi kullandırım süreçleri için limitlerin tahsisi, teminat ve fiyatlama, kredi koşullarının belirlenmesi, kredilerin izlemesi için zaman içinde firmaların güncellenen mali verilerinin değerlendirilerek limitlerin revizesi, makro ve sektörel haberler ışığında kredi koşullarının değiştirilerek krediye proaktif yaklaşımın benimsetilmesi, rekabet koşullarında farklı senaryoların simüle edilmesi amaçlanmaktadır. Ticari krediler simülasyonunda katılımcılar; rakip banka şubeleri olarak kredi sürecini uygulayarak öğreneceklerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  R ile Programlama

Eğitimde, R programlama dili ile programlamayı öğretmek ve veri bilimi için gerekli olan programlama alt yapısını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu eğitim, katılımcıların R ile veri okutup yazdırmayı, R ile programlama yapmayı ve R içerisine kütüphaneler yükleyip kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Duygusal Dayanıklılık (Resilience)

Duygusal Dayanıklılık; ancak çok zorlu durumlarla karşılaşıldığında fark edilip test edilebilecek bir hâldir. Bununla birlikte her birey, vazgeçme dürtüsünü dizginleyecek yöntemler üzerinde çalışıp gelişebilir. Bu atölyenin amacı, örnek olay ve uygulamalar ile katılımcıların duygularının güdümündeki eğilimlerinin daha fazla farkına varmaları ve daha sonra duygusal dayanıklılıklarını öz kaynakları ile artırabilmeleri konularında bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazandırmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Sızma Testi 101

Eğitimde, temel olarak sızma testi süreçlerini, testler esnasında kullanılabilecek metodolojileri ve sızma testi sürecinde kullanılan araçların kullanımını ele almak amaçlanmaktadır. Eğitim, senaryolar üzerinden uygulamalar gerçekleştirilerek ilerleyecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  ZamANda Kal ve Yönet

İnsanoğluna verilmiş en önemli hediyelerden biri olan ZAMAN kavramını katılımcılarla beraber irdeleyip, grup çalışmaları, oyunlar ile farkındalığı sağlamak, eylem planlarını hazırlatarak yol haritası oluşturmak modülümüzün temel amacıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Banka Yöneticileri için Ceza Hukuku

Bu eğitimle, katılımcıların ceza hukukunun prensipleri hakkında temel bilgilere sahip olması ve özellikle banka üst düzey yöneticilerini ilgilendiren suç tiplerinin unsurlarını, bu suçların ne gibi özellikler arz ettiğini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Böylece Ceza Hukuku anlamında suç oluşturabilecek fiiller bakımından yöneticilerde farkındalık yaratarak bu suçların işlenmesini önleme konusunda aksiyon almaları amaçlanmaktadır

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Blokzincir, Kripto Paralar ve Bankacılık Sistemine Etkileri

Konvansiyel bankacılık yeni dönem gelişmeleri karşısında zorlanmaktadır. Dijital Bankacılık, FinTech’ler, TechFin’ler, API, Yapay Zeka, Büyük Veri, Derin Öğrenme, Botlar derken son dönemlerde hayatımıza yoğun bir şekilde giren blokzincir ve kripto paralar da keşfedilmeyi ve öğrenilmeyi bekleyen kavramlar olarak önümüzde durmaktadır. Bu eğitimde blokzincir uygulamaları ve kripto paraları, çalışma prensipleri, özellikleri, bankacılığa ve ekonomiye etkileri ile düzenleme otoritelerinin konuya yaklaşımları üzerine bilgi aktarmak ve tartışma ortamı yaratmak amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Mobil Uygulama Arayüz (UI) ve Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarım Eğitimi

İnsan davranışları ve alışkanlıkları değiştikçe kullandıkları mobil cihazların içindeki uygulama tercihleri de bu alışkanlıklara göre şekilleniyor. Bu sebeple, hem tasarım açısından estetik hem de kullanıcı dostu işlevlere sahip mobil uygulamalar tasarlamak şirketlerin ana hedefi haline geldi. Bu eğitimde, hedef kitleyi en iyi şekilde analiz etme yöntemlerini ve hedefe yönelik kullanıcı dostu bir mobil uygulama tasarlarken neleri göz önünde bulundurmamız gerektiği aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kazandıran Müzakere Becerileri

Eğitimde; tarafların psikolojisini yöneterek, etkin sorular sorup, empati ile dinleyerek, taraflar için en verimli sonucu üretecek müzakere süreçlerini yönetme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Eksik müzakere becerisi zaman/para/prestij kaybettirebileceği için katılımcıların her an müzakere yapmaya hazır olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yapılan her müzakereden sonra müzakereyi, kendimizi ve karşı tarafı analiz etmenin yollarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  R ile Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme

Makine öğrenmesi algoritmaları insanın göremeyeceği örüntüleri yakalayarak veriyi anlamlandırmayı sağlar. Eğitimde; makine öğrenmesi ve derin öğrenme kavramları öğretilmesi ve aralarındaki ilişki farkları belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu eğitim, derin öğrenme ve makine öğrenmesi algoritmalarına uygulamalar aracılığıyla giriş yaptırmaktadır. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmalarını R üzerindeki uygulamaları ve parametre optimizasyonun katılımcılara öğretilmesi amaçlanmaktadır

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Büyük Orkestrayı Yönetmek: Koçvari Satış Liderliği

En iyisi olmak isteyen satıcı veya satış yöneticilerinin her biri kendi büyük orkestrasını yönetmek zorundadır. Bu büyük orkestra ile muhteşem bir senfoni ortaya koymalı ve seyircileri mest etmelidir. Bu orkestrayı oluşturanlar kendi takım arkadaşları olacağı gibi farklı departmanlar, yöneticiler ve hatta müşteriler olacaktır. Bu kadar büyük bir orkestrayı yönetmek için satış süreçlerini koçluk becerileri ile yönetmek şarttır. Eğitimde; koçluk becerilerinin her bir satış süreci ile olan bağlantılarını öğrenmek, bu becerileri uygulamaya başlamak için yapılması gerekenleri anlamak, yeni alışkanlıklar kazanarak değişime öncü olmak konusunda yetkinlik kazandırılması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İSEDES Raporu Hazırlanması İyi Uygulama Rehberleri Kapsamında Raporun Denetimi ve Validasyonu

Eğitimde, ISEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimin hedefi, denetim ekiplerinin, ISEDES Raporu’nun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır.