Kataloğa eklenen yeni eğitimlerimizin detayları aşağıdadır.
Foto
DETAYLI BİLGİ

  Rusya Yaptırımlarının Analizi

Bu eğitimin amacı, Rusya yaptırımları analiz edilerek risk tespit ve analiz yöntemlerine katkı sağlanmasının yansıra "yaptırımlardan kaçınma" (sanctions evasion) riski ve "yaptırımları atlatma/ yaptırımların ihlalini kolaylaştırmak" (circumvention) riskinin incelenmesi ve izleme yöntemlerine katkı sağlanmasıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Design Thinking

Bu eğitimin amacı, Design Thinking metodolojisi ile problemlerin 5 aşamalı şekilde ile nasıl çözülebileceğini, takımlara teknikleri ile öğrenilmesini ve uygulayarak da farkındalığın içselleştirmelerini sağlamaktır. Müşteri olan bakış açısının, çözüm odaklı bakılması gerektiği farkındalığı bu eğitim ile aşılanır.. Empati ile başlayan yolculuğun, müşterinin gerçek ihtiyacını ve talebini okuyup anlayarak doğru çözümün üretilmesi ile ilgili olarak; en doğru ve kolay yöntemlerin başında yer alan “design thinking” yönteminin bütün katılımcılar tarafından içselleştirilerek kendi işlerinde uygulayabilir hale gelmelerinin sağlayacakları bir eğitimdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Yeşil Varlık Oranı ile Yeşil Sermaye Piyasası ve Ürünleri

Sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve yeşil dönüşümü sağlamak için gerekli olan finansman alt yapısını anlamak. Sürdürülebilir ve Yeşil Finansman altyapısının kurulması için gerekli olan sınıflama kriterleri (taksonomileri) hakkında bilgi sahibi olmak ve finansal sektörün sağladığı desteği oransal olarak gösterimi için geliştirilen yeşil varlık oranı nasıl hesaplanıldığını anlamak ve yeşil boyama risklerine karşı önlem almak.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  C NET Intro Temel Eğitimi

Bu eğitimde, C# programlama yapısı, dil kuralları ve implementasyon detayları, Junior veya mid seviyede programcıların .NET framework üzerinde başarılı ve performanslı C# uygulamaları geliştirebilecek seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  IK Veri Analitiği

Bu eğitim temel olarak şirketlerdeki İK datasının boyutlarını anlamak, bu boyutların İK sisteminden veri ambarına (DWH) tarihsel olarak nasıl ve ne şekilde aktarılacağı planlamak ve bu aktarılan verilerden ne tip Dashboard’lar ile KPI takibi yapılabileceği konusunda katılımcıları bilgilendirmek için tasarlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İklim Riskleri ve Isı Haritaları

İklim değişikliğinin yaratacağı etkileri bilmek ve finansal sektörde yaratacağı etkileri tanımlamak, sınıflamak, ölçmek ve azaltmak için sistemler geliştirmek. İklim risklerine ilişkin sınıflamalarda ısı haritası metodolojisinin uygulama pratiklerini öğrenmek.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Finansal Yeniden Yapılandırma ve Sektörel Sürdürülebilirlik

Eğitimin amacı, finansal sistemin sürdürülebilirliği için önemli bir araç olan borçların finansal yeniden yapılandırılması neticesinde son dönemde Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan bankacılık krizlerinden alınan dersler de dikkate alınarak doğru modellemeyi dikkate almanın bankacılık ve finansal sistemi güçlendireceği ve konunun sadece banka boyutu değil borçlu firmaların yarattığı krizin çözümlenmesini de gerektirecek olması sebebiyle yeniden yapılandırmanın her yönüyle ele alınmasıdır. Bununla birlikte finansal sıkıntı yaşayan firmalara sürecin maliyeti ve risklerinin de değerlendirilmesi ile finansal yapılandırma sürecindeki bankaların konum ve rolünün irdelenmesi ile sektörel sürdürülebilirliğin bankalar için sürdürülebilir sermaye, hesap verilebilirliğin idamesi ve uygun risk yönetimi ile gerçekleşecek olmasına istinaden BDDK’nın Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı çerçevesinde kredi tahsis ve izleme süreci ile sorunlu alacak çözümlemesinin değerlendirilmesi suretiyle bu alandaki uygulamalara destek olunması amaçlanmaktadır.