Kataloğa eklenen yeni eğitimlerimizin detayları aşağıdadır.
Foto
DETAYLI BİLGİ

  Mental Sağlık

Her ortamda zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı, enerjik yapıyı kurarak stresi dengelemeyi sağlama kapasitesini artırmak ve sağlıklı düşünce üretimini kalıcı olarak gerçekleştirme becerisi edindirmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Proje Yönetimi Esasları

Bu eğitim, tecrübeler ve deneyimler farklı olmakla beraber, katılımcıların PMI'ın standartlaştırma çalışması içerisinde proje yönetiminin esaslarını yeniden tanımlamalarını amaçlar. Her seviyeden proje yöneten profesyonellere göre tasarlanmış olup detaylara değil bütüne odaklanır ve PMBOK7’ye göre güncellenmiştir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Hedef Belirleme ve Zaman Yönetimi

Katılımcıların değerlerini, önceliklerini, ilgi alanlarını, güçlü ve gelişime açık yönlerini belirleyerek tüm bunların farkındalığıyla kısa ve uzun vadeli hedefler koyabilme ve zamanlarını bu hedeflere yönelik değerlendirmelerini sağlama becerilerini geliştirmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bilinçli Yönetim ve Liderlik

Bilimsel temelli bilgilerle desteklenen yönetim ve liderlik davranış modelleri yoluyla katılımcıların yönetme ve liderlik yapma, sorumluluklarını bilinçli olarak yerine getirme ve enerjilerini doğru harcayarak verimli sonuçlar üretebilme becerisi kazanmalarıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kazandıran Müzakere Becerileri: İlkeler, Yöntemler, Örnekler

İş müzakerelerine hazırlanmayı, planlama için gerekli adımları, müzakere-pazarlık ayrımını, doğru bilinen yanlışları, müzakerede iletişimin, çatışma yönetiminin, taviz vermenin ve almanın esaslarını, farklı müzakereciler ile başa çıkabilmeyi, müzakerede ikna yöntemlerini, karşılıklı kazandıran sonuçlara götüren müzakerelerin nasıl ilerlediğini aktarmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Dış Ticaretin Finansmanında Dijitalleşmeye Dair Son Gelişmeler: ICC'nin Yeni Broşürü - URDTT (Unıform Rules for Dıgıtal Trade Transactıons)

Dış Ticaretin Finansmanı alanını yakından ilgilendiren bu eğitimde, başta URDDT’nin maddeleri olmak üzere UNCITRAL'in MLETR’in (Model Law on Electronic Transferable Records) geleceğin uluslararası ticaretine getirecekleri, İngiliz Ticaret Hukukunun değişimi ve blokzincir ve/veya DLT (Distributed Ledger Technology) teknolojisinin rolü üzerine aktarım ve değerlendirmeler yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Çözüm Yönelimlilik İle Stres ve Kaygı Yönetimi

Stresten ve kaygıdan bir hastalık veya kaçınılması gereken olumsuz bir durum gibi bahsedilir. Olumsuz olan; stres ve kaygı hissetmek değil, bunları nasıl yaşadığımızdır. Eğitimin amacı, çevresel şartlar değişmediğinde, stres ve kaygı yaratan koşullarla nasıl başa çıkılabileceği ve duyguların nasıl yönetilebileceği konusunda beceri kazandırmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Çalışan Bağlılığı ve Bağlayan Liderlik

Günümüzün en önemli kavramlarından biri olan çalışan bağlılığı bir organizasyonun öncelikleri arasında olan, çalışan potansiyelinin gerçekleşmesini sağlayan, çalışanların onlardan beklenenden fazlasını yapacakları ve duygusal olarak yatırım yapacakları ve gelişecekleri organizasyon yapısını ortaya çıkarırken yöneticilere rehber olan bir kavramdır. Ayrıca, bugünün en önemli becerilerinden biri hala ekip yönetimi, ekibin performansının ve bağlılığının artırılması, organizasyonun çekici ve yetenekli çalışanlar için istenen bir çalışma yeri olması ve finansal performansa etkin katkı veren çalışanların bir araya getirilmesidir. Bu eğitim, bu yolda ekip liderleri için ilk adımı oluşturacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Kıymetli Evrak-Kambiyo Senetleri ve Çek Hukuku

Kıymetli evrak ve kambiyo senetleri ilkeleri çerçevesinde; ekonomik hayatın hız ve dinamiğine ayak uydurabilme, maddi değerlerin dolaşımına kolaylık sağlanmasının gerekliliği vurgulanarak; poliçe, bono ve çek gibi kıymetli evrakın özel türleri olan kambiyo senetleri hakkında bilgi aktarmak ve örnek uygulamalar sunmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Geri Bildirim Becerileri

Geri bildirimin yeri ve önemi hakkında farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra; katılımcıların etkili ve hedefe yönelik geri bildirim vermelerini sağlayarak süreci sağlıklı ve doğru bir şekilde yönetme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Dijital Bankacılık ve Akıllı Sözleşmeler

Eğitimde, dijital bankacılık uygulamalarının "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır. Ayrıca, akıllı sözleşmelerin dijital bankacılık için bir enstrüman olarak kullanılması durumunda bankacılık sistemine yansıyacak etkileri de ele alınacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Raporlama Teknikleri

Kurumsal yaşam döngüsü içerisinde gerek bilgi transferi, gerek karar destek sistemlerinin bütüncül ve sağlıklı çalışması amacıyla hazırlanarak sunulan raporların nasıl olması ve olmaması gerektiğini örneklerle anlatmaktır.