Kobi ve Ticari Kredilerde Hızlı Kredi Risk Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitim, KOBİ ve Ticari müşteri yöneticilerinin kredi işlemlerinden kaynaklı zaman ve risk yönetim verimliliklerini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Hızlı Risk Değerleme #Hızlı Değerleme Unsurları #Risk Tutarı Yönetme ve Hesaplama Teknikleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kredi riskini hızlı değerleme yöntemlerini bilir.
Anlar: Kredi risk tutarını çok daha hızlı anlamanın mali analiz açısından önemini anlar.
Yapar: Kredi risk ve tutarı ile mali analizi hızlı yapar

HEDEF KİTLE

Tahsis, takip, pazarlama departmanı çalışanları ve şube yöneticilerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Ekonomide Trend Analizi
  • Ekonomiyi Anlamak ve Ekonominin Harcama Gruplarına Göre Kredi Verilecek İş Kollarının Seçilmesi
  • İş Kollarına Göre Müşteri Portföyü Oluşturmayı Ekonominin Trendlerine Göre Yorumlamak
 • Ekonomide Kayıt Dışını Anlamak, Kayıt Dışının Sadece Gelir Yönünü Değil Diğer Risklerini Göz Ardı Etmemeyi Öğrenmek
  • Kayıt Dışı İşlem Yapan İşletmenin Kayıt Dışı Hacimleri ile İlgili Kanaat Oluşturmak
  • Hızlı Kayıt Dışı Bilanço Hazırlamak
 • Müşterilerin Risk Fotoğraflarını Çekmek
  • İtibar Riski
  • İş Riski
  • Stratejik Riskler
  • Operasyonel Riskler
  • Finansal Riskler
 • Kredilerin Objektif Esasları, Kredi Kullandırırken Oluşan Körlükler
  • Krediler Bankaların Yatırım Unsuru mudur?
  • Kredilerde Yatırımcının Bakış Açısı
  • Güvenlik
  • Seyyaliyet
  • Verimlilik
 • Hızlı İstihbarat Başlıkları
 • Hızlı Finansal Analiz ve Standartlara Bakış Açısı
  • Sermaye Yeterlilik
  • Net İşletme Sermayesi
 • Mali Tablolarda Manipüle Edilen Hesaplar ve Anlamları, Yapılacak Hızlı Düzeltme İşlemleri
 • Hızlı Kar Zarar ve Bilanço Analizi
 • Hızlı Kredi Tutarının Hesaplanması Teknikleri
 • Kısa Vadeli Krediler/ Uzun Vadeli Krediler
 • Kredilerin Vadelerinin Hesaplanması, Tahsilât Süreleri ile İlgili Stratejiler
 • İşletmenin Güçlü ve Zayıf Yönlerini Oluşturma
  • İtibarın Durumu
  • İşin ve Stratejisinin Durumu
  • Şirketin Yönetsel ve Faaliyetsel Durumu
  • Mevcut Mali Durumun Analizi
  • Mali Durumda Beklenen Gelişmeler
 • Kredinin Yapılandırılması
  • Kredinin Amacı ve Kullanılacağı Yerler
  • Kısa Vadeli Kredilerin Kullanım Yerleri
  • Orta ve Uzun Vadeli Kredilerde Durum
 • Kredinin İzlenmesi
  • Banka Dışı Kaynaklardan
  • Banka İçi ve Müşteri Kökenli Kaynaklardan
 • Problemli Kredinin Teşhisi
  • Firmaların Problemli Hale Gelme Nedenleri
  • Problemli Kredide Kredi Kurumundan Kaynaklı Nedenler
 • Erken Uyarı Sinyalleri
  • Ticari Faaliyetlerde Erken Uyarılar
  • Ortaklar/ Çalışanlar ile İlgili Erken Uyarılar
  • Banka İlişkilerinde Erken Uyarılar
  • Finansal Konularda Erken Uyarılar
  • Uygulamalarda Erken Uyarılar
 • Problemli Kredinin Yönetimi
 • Örnek Uygulamalar
  • İtibar Analizi, İş Analizi
  • Stratejik Analiz
  • Operasyonel Analiz, Finansal Analiz
 • Firmanın Kredi Eğiliminin İncelenmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İkna, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme