Kobi ve Ticari Kredilerde Hızlı Kredi Risk Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitim, bankacılık sektöründeki yüksek rekabet ortamında, KOBİ ve Ticari Müşteri Yöneticilerinin kredi işlemlerinden kaynaklı zaman ve risk yönetim verimliliklerini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Hızlı Risk Değerleme #Hızlı Değerleme Unsurları #Risk Tutarı Yönetme ve Hesaplama Teknikleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kredi riskini hızlı değerleme yöntemlerini bilir.
Anlar: Kredi risk tutarını çok daha hızlı anlamanın mali analiz açısından önemini anlar.
Yapar: Kredi risk ve tutarı ile mali analizi hızlı yapar

HEDEF KİTLE

Tahsis, takip,pazarlama Departmanı çalışanları ve şube yöneticilerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Ekonomide Trend Analizi
  • Ekonomiyi Anlamak ve Ekonominin Harcama Gruplarına Göre Kredi Verilecek İş Kollarının Seçilmesi
  • İş Kollarına Göre Müşteri Portföyü Oluşturmayı Ekonominin Trendlerine Göre Yorumlamak
 • Ekonomide Kayıt Dışını Anlamak, Kayıt Dışının Sadece Gelir Yönünü Değil Diğer Risklerini Göz Ardı Etmemeyi Öğrenmek
  • Kayıt Dışı İşlem Yapan İşletmenin Kayıt Dışı Hacimleri ile İlgili Kanaat Oluşturmak
  • Hızlı Kayıt Dışı Bilanço Hazırlamak
 • Müşterilerin Risk Fotoğraflarını Çekmek
  • İtibar Riski
  • İş Riski
  • Stratejik Riskler
  • Operasyonel Riskler
  • Finansal Riskler
 • Kredilerin Objektif Esasları, Kredi Kullandırırken Oluşan Körlükler
  • Krediler Bankaların Yatırım Unsuru mudur?
  • Kredilerde Yatırımcının Bakış Açısı
  • Güvenlik
  • Seyyaliyet
  • Verimlilik
 • Hızlı İstihbarat Başlıkları
 • Hızlı Finansal Analiz ve Standartlara Bakış Açısı
  • Sermaye Yeterlilik
  • Net İşletme Sermayesi
 • Mali Tablolarda Manipüle Edilen Hesaplar ve Anlamları, Yapılacak Hızlı Düzeltme İşlemleri
 • Hızlı Kar Zarar ve Bilanço Analizi
 • Hızlı Kredi Tutarının Hesaplanması Teknikleri
 • Kısa Vadeli Krediler/ Uzun Vadeli Krediler
 • Kredilerin Vadelerinin Hesaplanması, Tahsilât Süreleri ile İlgili Stratejiler
 • İşletmenin Güçlü ve Zayıf Yönlerini Oluşturma
  • İtibarın Durumu
  • İşin ve Stratejisinin Durumu
  • Şirketin Yönetsel ve Faaliyetsel Durumu
  • Mevcut Mali Durumun Analizi
  • Mali Durumda Beklenen Gelişmeler
 • Kredinin Yapılandırılması
  • Kredinin Amacı ve Kullanılacağı Yerler
  • Kısa Vadeli Kredilerin Kullanım Yerleri
  • Orta ve Uzun Vadeli Kredilerde Durum
 • Kredinin İzlenmesi
  • Banka Dışı Kaynaklardan
  • Banka İçi ve Müşteri Kökenli Kaynaklardan
 • Problemli Kredinin Teşhisi
  • Firmaların Problemli Hale Gelme Nedenleri
  • Problemli Kredide Kredi Kurumundan Kaynaklı Nedenler
 • Erken Uyarı Sinyalleri
  • Ticari Faaliyetlerde Erken Uyarılar
  • Ortaklar/ Çalışanlar ile İlgili Erken Uyarılar
  • Banka İlişkilerinde Erken Uyarılar
  • Finansal Konularda Erken Uyarılar
  • Uygulamalarda Erken Uyarılar
 • Problemli Kredinin Yönetimi
 • Örnek Uygulamalar
  • İtibar Analizi, İş Analizi
  • Stratejik Analiz
  • Operasyonel Analiz, Finansal Analiz
 • Firmanın Kredi Eğiliminin İncelenmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İkna, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme