Mali Analiz Teknikleri ve Kredilendirme Süreci


foto

AMAÇ

Finansal tabloların analiz yöntemleri ve kredi paketi hazırlama süreci konularında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Bilanço #Mali Analiz #Taahhüt Analizi #Rasyo Analizi #Nakit Akım #Kredi Komitesi #Risk Analizi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Mali analiz yöntemlerini bilir. Firmalara doğru soruları sormayı bilir. Firmanın faaliyet değişikliğinin mali tablolara etkisini bilir. Müşterilerde güven yaratmayı bilir.
Anlar: Merak ve keşfetmenin firma analizindeki önemini anlar. Firmaların faaliyet döngüsünü anlar. Firmaların taşıdığı riskleri anlar. Rasyoların nasıl okunacağını ve ne anlam taşıdığını, firmanın mali tablolarına dayanarak ne kadar kredi ihtiyaci olduğunu anlar. Kredi komitesi nezdinde önemli konuları anlar.
Yapar: Analitik düşünme ve kredi bilgisini bir araya getirir. Firma ve sektörde kıyaslama yapar. Bankanın kredi prosedürüne uygun rapor yazar. Banka ve firmaya en uygun kredi teklifini hazırlar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finansal Tabloların Tanımı Özellikleri
  • Bilanço Gelir Tablosu Aktarma Arındırma İşlemleri
  • Krizin Mali Tablolara Etkisi
  • İnşaat Firmaları Finansal Tablolarının Özellikleri ve İnceleme Farklılıkları
  • Konsolide Mali Tabloların Hazırlanma Özellikleri
 • Finansal Tablolar Analiz Yöntemleri
  • Statik Analiz Dinamik Analiz
  • Trend Analizi
  • Yüzdesel Analiz
  • Oran Analizi
  • Öz Kaynak Değişim Tablosu
  • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
  • Fon Akım Tablosu Analizi
  • Nakit Akım Tablosu Analizi
 • Kredi Paketi Hazırlama Süreci Standart Kredi Paketi Hazırlanması
  • Temel Bilgi Formu Müşteri Tanıtım Raporu (Müşteri Profili)
  • İstihbarat Banka İlişkileri Raporu
  • Sektör ve Finansal Analiz Raporu
  • Risk Analizi Raporu
  • Krizin Firmanın Faaliyetlerine ve Finansal Tablolarına Etkileri
  • Açık Pozisyon Taşıyan Firmaların Değerlendirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: