Vadeli İşlemler ve Türev Ürünler


foto

AMAÇ

Eğitimde, vadeli işlemler ve türev ürünlere ilişkin genel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Forward #Futures #Opsiyon #Swap #VİOP #Yeni Nesil Türevler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türev ürünlerin temel niteliklerini bilir.
Anlar: Ürünlerin finansal yönetimdeki işlevini anlar.
Yapar: Türev ürünler ile yatırım ve arbitraj işlemlerini yetkisi dahilinde yapar.

HEDEF KİTLE

Dış işlemler, kredi pazarlama, menkul değerler, fon yönetimi bölümlerinde çalışan ve konuyla ilgilenen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Vadeli İşlemler ve Türev Ürünlere İlişkin Genel Bilgiler
 • Vadeli (Forward) Pazar ile Hedging
 • Futures
  • Temel Kavramlar, İşleyiş, Marjlama Süreci (Marking to Market), Fiyatlama, Emtia (Commodity) ve Finansal Futures Kontratları; Yabancı Para (Currency Futures), Faiz (Interest Rate Futures) ve Endeks Futures (Stock Index Futures)
 • VOB Uygulama Örnekleri
 • Opsiyonlar
  • Temel Kavramlar, Marjlama ve Teslim Süreci, Değerleme Modelleri, Türleri Fiziksel-Finansal Opsiyonlar: Hisse Senedi, Endeks, Döviz ve Faiz Opsiyonları
 • Opsiyon Ticareti ve Spekülasyon
 • Futures ve Option Karşılaştırmalı Strateji Çalışması
 • Finansal Risk Yönetim Aracı Olarak Swap
  • Faiz Swap’ı (Interest Rate Swap), Para Swap’ı (Currency Swap), Aktif Swap’ı (Asset Swap), Emtia Swap’ı (Commodity Swap)
 • Yeni Nesil Türevler
  • CAPS, FLOOR, COLLAR; Swaptions, Diff. Swap, Egzotik Opsiyonlar, Engelli Opsiyonlar, Rainbows, Lookback, Asya Opsiyonları
 • Türev Ürünler ve Finansal Krizler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatlama, Maliyet, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak