İş Mükemmelliği


foto

AMAÇ

Eğitimde; başarılı, etkili, istenen sonuçları üreten mükemmel bir profesyonel olmak için gerekli bilgi, beceri, tutum, bakış açısı ve davranışlar hakkında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kendimizi Motive Etmek #İlişki Yönetimi #Çatışmaları Yönetmek #Duygu Yönetimi #Zaman Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Motivasyon mekanizmasını ve formülünü, çatışma nedenlerini ilişkiyi yönetmenin temel esaslarını, zamanı daha iyi yönetmek için iş gruplarını nasıl organize edeceğini bilir.
Anlar: Kendimizi motive etmenin önemini, duygu yönetiminin çatışmaları yönetmekteki rolünü anlar.
Yapar: İlişkiyi daha iyi yönetmek için değer dengesini değiştirir. Motivasyon formülünü kullanarak kendi motivasyonunu arttırır. Duygularını yönetmek için birden fazla etkili teknik kullanır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Motivasyon
  • İşimizi Sahiplenmek İçin Yapılması Gerekenler
  • Yapabilirlik/ İsteklilik Modeli
  • Kritik Başarı Faktörleri
  • Öz Disiplin Oluşturmak
  • Kendi Gücümüzü Keşfetmek
  • Güçlü Yanlarımızı İşe Aktarmak
  • Mükemmeli Arayış
  • İlgi Göstermek ve Görmek
  • Olumlu İş Tanımı
 • Stres
  • Stres Hakkında Bilinmesi Gereken Gerçekler
  • Gerilimlerle Baş Edebilmek için Yapılabilecekler
 • Zaman Yönetimi
  • Hayat Hedeflerimizi Belirlemek
  • Saatlerin Esiri Olmamak
  • Kişisel Verimliliği Arttırmak
  • Önceliklerimizi Doğru Belirlemek
  • Zamanın Kalitesini Arttırmak
  • Doğru Planlama Yapmak
 • İlişkiler
  • Duygusal Zekamızı Geliştirmek
  • Bireylerarası İletişimde Etkililik
  • İletişim Tarzlarımız
  • Beden Dili
  • Aktif Dinleme Becerileri
  • Farklı Tarzlara Uyum Sağlamak
  • İlişkileri Yönetmek
  • Etkili Müzakere Becerileri
  • İş Başarısı için Kurallar 
  • Gerçek Performansımızı Nasıl Yükseltebiliriz?
  • Kendimizle Barışık Olmak
  • Yaratıcı Düşünme Yöntemleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi/ Optimizasyonu, Performans Geliştirme, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Farklılıkları Yönetme