Davranışsal Finans


foto

AMAÇ

Eğitimde; davranışsal finans disiplinin temelleri çerçevesinde yatırımcı ve tüketicinin rasyonel olmayan davranışları irdelenerek, bu davranışların neden ve sonuçlarının aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Davranışsal Finans #Yatırımcı Psikolojisi #Psikoloji ve Finans

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Davranışsal finans disiplininin temellerini bilir.
Anlar: Finans ve psikoloji arasındaki ilişkiyi anlar.
Yapar: Hem mesleki hem de günlük yaşamında, finansal konularda, psikolojik faktörleri dikkate alarak kararlar verir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Davranışsal Finans Nedir?
 • Psikoloji ve Finans
 • Yatırımcı Psikolojisi ile İlgili Temel Kavramlar
 • Yatırımcıların/ Tüketicilerin İlginç Özellikleri
 • Temel Yatırımcı Davranışları ve Rasyonlite
 • Yatırımcıların Sistematik Hataları
 • Harcama, Tüketim ve Kredi Kartları
 • Demografik Özellikler ve Harcama/ Yatırım
 • Ekonomik Gelişmeler ve Harcama/ Yatırım
 • Kumar ve Yatırım
 • Kredi Kartı Kullanıcıları Üzerine Analizler
 • Ülkemiz ve Dünyadan Bazı Anket Sonuçları ve Gözlemler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme