Bankacılar İçin Temel Göstergelerin, Raporların İzlenmesi ve Okunması


foto

AMAÇ

Eğitimde bankacıların ulusal ve uluslararası boyutta yayınlanan temel göstergeleri ve raporları irdelemeleri ve yorumlamalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Makro ekonomi #Temel Göstergeler # Öngörü #Raporlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Makro göstergelerin nasıl hesaplanacağını bilir.
Anlar: Ekonomideki gelişmeleri anlar.
Yapar: Makro ekonomiye yönelik öngörüleri anlar ve ona göre çalışır.

HEDEF KİTLE

Uzmanlar, Orta ve Üst Düzey Yöneticilerin katılımı uygundur.

İÇERİK

 • Temel Göstergeler
 • ÜFE ve TÜFE Neden ve Nasıl Hesaplanır ve Nasıl Yorumlanır?
 • Büyüme Oranı Nasıl Hesaplanır ve Nasıl Yorumlanır?
 • Kapasite Kullanımı ve Sanayi Üretim Endeksi Nasıl Yorumlanır?
 • Reel Kesim ve Tüketici Güven Endeksi
 • İSO Büyük Firma Analizi
 • Hanehalkı İşgücü Anketlerin Yorumlanması
 • İş İstatistiklerinin Yorumlanması
 • Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketinin Yorumlanması
 • Bütçe Gerçekleşmelerinin Yorumlanması
 • TC Merkez Bankası Bilançosu Nasıl Analiz Edilir? TCMB Bilançosundan Hangi Öncül Sinyaller Alınmaktadır?
 • Ödemeler Bilançosunun Okunması ve Bilançosundan Hangi Öncül Sinyaller Alınmaktadır?
 • TCMB Para Banka İstatistikleri
 • Banka Bilançolarının Verdiği Sinyaller
 • İMKB Endeksi Türkiye için Öncü Sinyal midir?
 • Başlıca Uluslararası Göstergeler Nelerdir ve Nasıl Yorumlanır?
 • Temel Raporlar
 • Ulusal Raporlar
 • Enflasyon Raporu
 • Finansal İstikrar Raporu
 • Ödemeler Bilançosu Raporu
 • Borç Yönetimi Raporu
 • Uluslararası Raporlar
 • IMF Global Financial Stability Report
 • World Economic Outlook
 • Emerging Market Financing Report
 • IMF Ülke Raporları
 • OECD Economic Survey
 • Banka Raporları
 • WTO Raporları
 • UNCTAD ve UNDP Raporları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kurumsal Girişimcilik