Bankacılar İçin Temel Göstergelerin, Raporların İzlenmesi ve Okunması


foto

AMAÇ

Eğitimde bankacıların ulusal ve uluslararası boyutta yayınlanan temel göstergeleri ve raporları irdelemeleri ve yorumlamalarını sağlayacak yetkinliklerin edindirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Makro Ekonomi #Temel Göstergeler #Öngörü #Raporlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Makro ekonomik göstergelerin nasıl hesaplanacağını bilir.
Anlar: Ekonomideki gelişmeleri anlar.
Yapar: Makro ekonomiye yönelik öngörüleri anlar ve ona göre çalışır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Temel Göstergeler
  • ÜFE ve TÜFE
  • Büyüme Oranı
  • Kapasite Kullanımı ve Sanayi Üretim Endeksi
  • Reel Kesim ve Tüketici Güven Endeksi
  • İSO Büyük Firma Analizi
  • Hanehalkı İşgücü Anketleri
 • İş İstatistiklerinin Yorumlanması
  • Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketi
  • Bütçe Gerçekleşmeleri
 • TCMB Bilançosu Nasıl Analiz Edilir? TCMB Bilançosundan Hangi Öncül Sinyaller Alınmaktadır?
 • Ödemeler Bilançosu
 • TCMB Para Banka İstatistikleri
 • Banka Bilançolarının Verdiği Sinyaller
 • İMKB Endeksi 
 • Başlıca Uluslararası Göstergeler
 • Temel Raporlar
  • Ulusal Raporlar
  • Enflasyon Raporu
  • Finansal İstikrar Raporu
  • Ödemeler Bilançosu Raporu
  • Borç Yönetimi Raporu
 • Uluslararası Raporlar
  • IMF Global Financial Stability Raporu
  • World Economic Outlook
  • Emerging Market Financing Raporu
  • IMF Ülke Raporları
  • OECD Economic Survey Raporu
  • Banka Raporları
  • WTO Raporları
  • UNCTAD ve UNDP Raporları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak