Finansal Türevler ve Risk Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitimde; vadeli işlemler fiyatlaması ile türev enstrümanların işleyişi, pazarlaması ve risk yönetimi konularında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk Yönetimi #Fiyatlama #Karlılık #Korunma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türev işlemleri, risk yönetimini ve spekülasyonun etkilerini bilir.
Anlar: Müşterinin risk yönetimi ihtiyacını anlar. Hangi türev enstrümanın müşteriye yarayacağını anlar.
Yapar: Müşterisine türev ürünü pazarlar. Farklı türev ürünlerin fayda/ maliyet analizini yapar.

HEDEF KİTLE

Genel müdürlük birimlerinden konuya ilgi duyan yöneticiler, yönetici adayları ile şubelerde bireysel, ticari ve kurumsal müşterilere satış ve pazarlama yapan çalışanlar ve operasyon çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finans Piyasalarının Tarihsel Gelişimi
  • Futures İşlemleri
  • Opsiyon İşlemleri
 • Forward İşlemler
  • Forward Kur Hesaplama
  • Bankalararası Vadeli İşlem Piyasaları
  • Vadeli İşlemlere Yurtiçi Talep
 • Futures
  • Taşıma Maliyeti
  • Futures Piyasalarının Genel Nitelikleri
  • Forward ve Futures İşlemlerinin Karşılaştırılması
  • Yurtiçi Piyasalarda Future İşlemlerinin Uygulanabilirliği
 • FRA’s (Cash-Forward), Valörlü Faiz İşlemleri
 • Swap İşlemleri
  • Swapların Kullanımı
 • Opsiyonlar
  • Opsiyon Kontratlarında Terminoloji
  • Call ve Put Opsiyonların Kullanımı
  • Kur Riski Yönetiminde Opsiyonlar
  • Opsiyon Getiri Grafikleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: