Finansal Türevler ve Risk Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitimde; vadeli işlemler fiyatlaması ile türev enstrümanların işleyişi, pazarlaması ve risk yönetimi konularında bilgi sunulması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk Yönetimi #Fiyatlama #Karlılık #Korunma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türev işlemleri, risk yönetimini ve spekülasyonun etkilerini bilir.
Anlar: Müşterinin risk yönetimi ihtiyacını anlar. Hangi türev enstrümanın müşteriye yarayacağını anlar.
Yapar: Müşterisine türev ürünü pazarlar. Farklı türev ürünlerin fayda/maliyet analizini yapar.

HEDEF KİTLE

Tüm Genel Müdürlük birimlerinden konuya ilgi duyan yönetici/ yönetici adayları ile şubelerde bireysel, ticari ve kurumsal müşterilere satış ve pazarlama yapan çalışanlar ve operasyoncular katılabilir.

İÇERİK

 • Finans Piyasalarının Tarihsel Gelişimi
  • Futures İşlemleri
  • Opsiyon İşlemleri
 • Forward İşlemler
  • Forward Kur Hesaplama
  • Bankalararası Vadeli İşlem Piyasaları
  • Vadeli İşlemlere Yurtiçi Talep
 • Futures
  • Taşıma Maliyeti
  • Futures Piyasalarının Genel Nitelikleri
  • Forward ve Futures İşlemlerinin Karşılaştırılması
  • Yurtiçi Piyasalarda Future İşlemlerinin Uygulanabilirliği
 • FRA’s (Cash-Forward), Valörlü Faiz İşlemleri
 • Swap İşlemleri
  • Swapların Kullanımı
 • Opsiyonlar
  • Opsiyon Kontratlarında Terminoloji
  • Call ve Put Opsiyonların Kullanımı
  • Kur Riski Yönetiminde Opsiyonlar
  • Opsiyon Getiri Grafikleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: