Finansal Piyasalar Analizi ve Tahmin Yöntemleri


foto

AMAÇ

Eğtimde; temel analiz, teknik analiz, piyasalar ve birbirleri ile etkileşimleri hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Makro Ekonomi #Teknik Analiz #Temel Analiz #Merkez Bankası

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Temel analiz yöntemlerini bilir.
Anlar: Ekonomik verileri anlar.
Yapar: Gelen araştırma raporlarını inceleyerek doğru analizler yapar.

HEDEF KİTLE

Şube ve Genel Müdürlük kurumsal ve bireysel bankacılık bölümlerinde çalışan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Genel Ekonomi ve Nakit Akımları
 • Bankacılıkta Aktif- Pasif Yönetimine Giriş
  • Banka Bilançosunu Tanımak
  • Banka Bilançosunun Karşı Karşıya Kaldığı Riskler
  • Aktif- Pasif Yönetiminde Temel Kavramlar
 • Temel Analiz
  • Yukarıdan Aşağı Yaklaşımı
  • Makro Ekonomik Analiz
  • Sektör Analizi
  • Firma Analizi
 • Teknik Analiz
  • Piyasa Psikolojisi
  • Trend Kavramı
  • İşlem Hacmi
  • Destek- Dirençler
  • İndikatörler
 • Makro Ekonomik Göstergeler ve Yorumlamaları
  • Reel Kesim
   • TÜFE– ÜFE
   • GSMH– Büyüme
   • İstihdam- Kapasite Kullanımı
   • Konut- Beyaz Eşya
  • Parasal Kesim
   • Faiz
   • Döviz
 • Piyasalar ve Birbirleri İle Etkileşimleri
  • TCMB Piyasaları
  • Faiz- Döviz- Borsa İlişkileri
  • Dış Piyasalar
 • Modern Portföy Teorisi
 • Ülkemiz ve Dünya Piyasalarındaki Son Ekonomik Gelişmeler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Temel Analiz Bilgisi, Raporlama ve Sunum, Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik