Güvenli Davranış: İletişimsel Performans Geliştirme


foto

AMAÇ

İsteğini dışa vurmakta zorlanma, bireyi ya çekingenliğe iterek isteğinden vazgeçirir ya isteğini dolaylı yoldan aktarmasına neden olarak yanlış anlaşılması sonucunu getirir ya da saldırgan davranışa yönelterek çevreyle ilişkilerinin bozulmasına yol açar. Güvenli davranış, bireyin kendini ifade etme yeteneğini geliştirir ve çevresindeki olumsuz davranışlarla baş etmesini sağlar. Eğitimde; iletişimde güvenli davranışın kullanımı konusunda bilgi vermenin yanı sıra vaka incelemeleri ve küçük grup çalışmaları yapılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İletişim # Çatışma Yönetimi #Stres ve Duyguların Yönetimi #Farkındalık ve Kendini İnceleme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Güvenli davranışı ve karşıt davranışları, kendini ve diğerlerini inceleme araçlarını bilir.
Anlar: İnsanın davranış seçeneklerini olduğunu, tek bir doğru iletişim olmadığını, birey, diğeri ve ortam arasındaki uyumu anlar.
Yapar: Kendini ve diğerlerini gözlemler, çözüm seçenekleri bulur, potansiyelini keşfeder.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İletişimi Etkileyen Faktörler
 • İletişim Kurarken Kullandığımız Davranışlar
  • Kaçma Davranışı
  • Saldırgan Davranış
  • Yönlendirme Davranışı
  • Güvenli Davranış
 • Güvenli Davranışın Uygulanabilir ve Uygulanamaz Olduğu Durumlar
 • Güvenli Davranışta Aşamalar
  • Haklarına Sahip Çıkmak
  • Duygularını İfade Edebilmek
  • Amaç Belirlemek
  • Eleştirileri Karşılamak
  • Eleştiri Yapmak
  • Saldırılara Karşı Çıkabilmek
  • Yönlendirmelerle Başa Çıkmak
  • Çatışmalarla Başa Çıkabilmek ve Uzlaşma Yapabilmek
 • Güvenli Davranıştan Yaratıcı İletişime

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Kuşaklararası Etkileşim