Güvenli Davranış: İletişimsel Performans Geliştirme


foto

AMAÇ

Çalışanlar, bireyler arası ilişkilerdeki güçlükleri aşmayı bildikleri zaman daha iyi bir performans gösterirler. İsteğini dışa vurmakta zorlanma, bireyi ya çekingenliğe iterek isteğinden vazgeçirir ya isteğini dolaylı yoldan aktarmasına neden olarak yanlış anlaşılması sonucunu getirir ya da saldırgan davranışa yönelterek çevreyle ilişkilerinin bozulmasına yol açar. Güvenli davranış, bireyin kendini ifade etme yeteneğini geliştirir ve çevresindeki olumsuz davranışlarla baş etmesini sağlar. Bu açıdan, güvenli davranış esaslarını kullanarak iletişim kurmak, bireyin ilişkilerdeki performansında olumlu etki yapacaktır. Bu programın amacı, iletişimde güvenli davranışın kullanımı konusunda bilgi vermek yanı sıra vaka incelemeleri ve küçük grup çalışmaları ile pratik yönü göstermektir.

ODAK NOKTALARI

#İletişim # Çatışma Yönetimi #Stres ve Duyguların Yönetimi #Farkındalık ve kendini inceleme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Güvenli davranışı ve karşıt davranışları, kendini ve diğerlerini inceleme araçlarını bilir.
Anlar: İnsanın davranış seçeneklerini olduğunu, tek bir doğru iletişim olmadığını, birey, diğeri ve ortam arasındaki uyumu anlar.
Yapar: Kendini ve diğerlerini gözlemler. Çözüm seçenekleri bulur. Potansiyelini keşfeder.

HEDEF KİTLE

İletişimde engellerle baş etmek ve iç kaynaklarını daha iyi kullanmak isteyen herkes katılabilir.

İÇERİK

 • İletişim Süreci ve İletişimi Etkileyen Faktörler
 • Diğerleriyle İletişim Kurarken Kullandığımız Davranışlar
  • Kaçma Davranışı
  • Saldırgan Davranış
  • Yönlendirme Davranışı
  • Güvenli Davranış
 • Güvenli Davranışın Uygulanabilir ve Uygulanamaz Olduğu Durumlar
 • Güvenli Davranışta Aşamalar
  • Haklarına Sahip Çıkmak
  • Duygularını İfade Edebilmek
  • Amaç Belirlemek
  • Eleştirileri Karşılamak
  • Eleştiri Yapabilmek
  • Saldırılara Karşı Çıkabilmek
  • Yönlendirmelerle başa çıkmak
  • Çatışmalarla Başa Çıkabilmek ve Uzlaşma Yapabilmek
 • Güvenli davranıştan yaratıcı iletişime

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Kuşaklararası Etkileşim