Genel Bankacılık Eğitimi


foto

AMAÇ

Eğitimde; bankacılığın tarihi, gelişimi, fonksiyonları ve tüm bankacılık enstrümanları ile ilgili olarak bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kaynak Temini #Kredi Politikaları #Fiyatlama #Kredi Yönetimi #Ürün Yönetimi #Mevzuat #Mali Piyasa ve İşleyişi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık ile ilgili tanımları, bankaların bölümlerini, bankacılık ürünleri ile ilgili uygulamaları bilir.
Anlar: Bankacılıkta temel kavramları, çalışma sistemlerini, temel kredi politikalarını ve mevzuatlar çerçevesinde bu ürünlerin uygulanmasının nasıl olması gerektiğini anlar.
Yapar: Bankalardaki kredi politikalarına ve konsolide bilançoların yönetimine uygun çalışmalar yapar.

HEDEF KİTLE

Tüm birimlerde çalışan uzman yardımcıları ve uzmanlar ve birim yetkililerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bankacılığın Tarihi ve Gelişimi
 • Bankacılığın Fonksiyonları
 • Para
 • İlişki Bankacılığı
 • Bankaların Sınıflandırılması
 • Bankaların Karşılaştırılması
 • Bankaların Faaliyet Konuları
 • Banka Bilançosu
 • Bankacılık Ürünleri ve İşleyişi
 • Bankaların Bölümleri
 • Temel Kredi Prensibi
  • Kredilerin Sınıflandırılması
  • Teminatların Sınıflandırılması
  • Kredi Süreci
 • Finansal Analiz
  • Finansal Analiz Yöntemleri
  • Bankalarca Hazırlanan Kredi Paketi
 • Aktif- Pasif Yönetimi– Tanımı ve Önemi
  • Aktif-Pasif Yönetiminin Amaçları
  • Banka Bilançosu Aktif-Pasif Yapısı
  • Aktif-Pasif Komitesi
 • Şube Bilançosu– Mevduat Şubesi/ Kredi Şubesi
 • Bankacılıkta Karşılaşılan Riskler
 • Bankaların Gelir Kaynakları
 • Bankaların Ortaklıklara İştirak Sınırlamaları
 • Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR)
 • Fiyatlama Politikaları
 • Bilanço Yönetimi
 • Müşteri Verimlilik Raporu
 • Fon Yönetimi Bölümünün Önemi
  • Fon Yönetimi Ürünleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri