İleri Finansal Analiz


foto

AMAÇ

Eğitimde; konsolide finansal tablolar, nakit akış tabloları ve proforma finansal tabloların hazırlaması, analizi ve kredi kararlarındaki yerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Nakit Akışları #İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları #Tam Konsolidasyon #Özkaynak Yöntemi #Proforma Finansal Tablolar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Nakit akış tablolarının işleyişini, konsolidasyon teknik ve işlemlerini bilir.
Anlar: Nakit akış tabloları analizinin finansal analiz açısından önemini, konsolidasyon tekniklerinin yarattığı farklılıkları, proforma tabloların hazırlanmasında varsayımların etkilerini anlar.
Yapar: Nakit akış tablosu, konsolide ve proforma finansal tabloları hazırlar ve yorumlar.

HEDEF KİTLE

Temel düzeyde finansal analiz bilgisine sahip, mali tahlil ve istihbarat, kredi tahsis, kredi izleme, sorunlu kredi yönetimi gibi birimlerde çalışan kişilerin katılımı için uygundur.

İÇERİK

 • Konsolide Finansal Tablolar
  • Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması
  • Konsolidasyon Teknikleri
   • Tam Konsolidasyon
   • Özkaynak Yöntemi
   • Yöntemlerin Karşılaştırılması
   • Uygulama Örnekleri
  • Konsolide Finansal Tabloların Analizi
 • Nakit Akış Tabloları
  • Nakit Esası ve Tahakkuk Esası
  • Nakit Akış Tablolarının Hazırlanması
   • Faaliyet Bazında Bölümleme ve İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
   • Doğrudan ve Dolaylı Yöntem
  •  Nakit Akış Tablolarının Analizi ve Kullanılan Oranlar
 • Proforma Finansal Tablolar
  • Proforma  Tabloların Hazırlanması
   • Gelir Tablosu
   • Nakit Akış Tablosu
   • Bilanço 
  • Proforma Finansal  Tabloların Finansal Analize Katkısı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak

NOT

Eğitim süresince katılımcıların yanlarında hesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir.