İleri Finansal Analiz


foto

AMAÇ

Eğitimde, konsolide finansal tablolar, nakit akış tabloları ve proforma finansal tabloların hazırlaması, analizi ve kredi kararlarındaki yerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Nakit Akışları #İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları #Tam Konsolidasyon #Özkaynak Yöntemi #Proforma Finansal Tablolar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Nakit akış tablolarının işleyişini, konsolidasyon teknik ve işlemlerini bilir.
Anlar: Nakit akış tabloları analizinin finansal analiz açısından önemini, konsolidasyon tekniklerinin yarattığı farklılıkları, proforma tabloların hazırlanmasında varsayımların etkilerini anlar.
Yapar: Nakit akış tablosu, konsolide ve proforma finansal tabloları hazırlar ve yorumlar.

HEDEF KİTLE

Temel düzeyde finansal analiz bilgisine sahip, mali tahlil- istihbarat, kredi tahsis, kredi izleme, sorunlu kredi yönetimi gibi birimlerde çalışan kişiler için uygundur.

İÇERİK

 • Konsolide Finansal Tablolar
  • Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması
  • Konsolidasyon Teknikleri
   • Tam Konsolidasyon
   • Özkaynak Yöntemi
   • Yöntemlerin Karşılaştırılması
   • Uygulama Örnekleri
  • Konsolide Finansal Tabloların Analizi
 • Nakit Akış Tabloları
  • Nakit Esası ve Tahakkuk Esası
  • Nakit Akış Tablolarının Hazırlanması
   • Faaliyet Bazında Bölümleme ve İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
   • Doğrudan ve Dolaylı Yöntem
  •  Nakit Akış Tablolarının Analizi ve Kullanılan Oranlar
 • Proforma Finansal Tablolar
  • Proforma  Tabloların Hazırlanması
   • Gelir Tablosu
   • Nakit Akış Tablosu
   • Bilanço 
  • Proforma Finansal  Tabloların Finansal Analize Katkısı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak

NOT

Bu eğitim süresince katılımcıların yanlarında hesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir.