Kredi Pazarlamasında Faiz, Komisyon ve Ücretlendirme


foto

AMAÇ

Bankacılık kesiminde yaşanan yoğun rekabet ortamı bankalarda kaynak maliyetlerinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Eğitimde kaynak maliyeti hesaplama yöntemlerinin yanı sıra kredi fiyatlaması da ele alınacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Maliyet #Fiyatlama #Karlılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Maliyetin nasıl hesaplanacağını bilir.
Anlar: Fiyatlama ve karlılığı anlar.
Yapar: Müşteriye doğru fiyatlama yapar.

HEDEF KİTLE

Bankalarda maliyet hesaplayan birimler, fon yönetimi, kredi pazarlama gibi konuyla ilgili departmanlar ve şubelerde çalışan bankacılara yöneliktir.

İÇERİK

 • Bankaların Kaynak Yapısı
 • Kredi Fiyatlamasını Etkileyen Faktörler
  • Banka Politikası
  • Alternatif ve Tamamlayıcı Piyasalar
  • Müşteri Rekabet Gücü
  • Maliyetler
 • Maliyet Hesaplama Yöntemleri ve Kredi Fiyatlama
  • TL ve DTH Maliyeti
  • VDMK Maliyeti
  • MB Reeskont Kredileri
  • Dış Krediler
  • Açık Pozisyon Maliyeti
  • Döviz Elde Etme Maliyeti
 • Gayri Nakdi Kredi Fiyatlaması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, İletişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik

NOT

Bu eğitim süresince katılımcıların yanlarında HP hesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir.