Finansal Matematik


foto

AMAÇ

Finansal yönetimde kullanılan matematiksel yaklaşımların katılımcılara aktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlarda nasıl kullanıldığının incelemesi, katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Taksitlendirme #Düzensiz Taksitlendirme #Maliyet Belirleme #Gizlendirilmiş Maliyetlerin Belirlenmesi #Gizlendirilmiş Fiyatlama #Faizleme #İskontolama #Menkul Değerlerin Değerlemesi #İç Verim Oranı #Net Şimdiki Değer Kavramları #Proje Analizinde Oran Kullanımı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Faiz kavramını, bileşenlerini, kredilerin düzenli, düzensiz, balon ödemeli, ara ödemeli taksitlendirmesini ve her türlü menkul değeri fiyatlamasını bilir.
Anlar: Her türlü kredinin yapılandırılmasını, maliyet belirlenmesini ve fiyatlamayı anlar.
Yapar: Kredilerin her türlü taksitlendirmesini, açık ve gizli maliyetlerinin belirlenmesini ve her türlü menkul değer ile projenin fiyatlama ve değerlendirilmesini yapar.

HEDEF KİTLE

Finansal analiz ve finansal karar verme ile ilgili çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları
 • Faizlendirme ve İskontolama
 • Anüite Hesapları
 • Borçlanma ve İtfa Tablolarının Düzenlenmesi
 • Proje Değerlendirmede Matematiksel Yaklaşımlar
  • Yatırımı Geri Ödeme Dönemi Metodu
  • İskontolanmış Yatırımı Geri Ödeme Dönemi Metodu
  • İç Verim Oranı Metodu
  • Bugünkü Değer Metodu
  • Metodların Karşılaştırılması
  • Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması
  • Ekonomik Ömürleri Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması
 • Fonlamanın Maliyeti Mantığı
  • Sabit Faiz
  • O/N’a Endeksli Faiz
  • Değişken Faiz
 • Bankacılık Ürünlerinin Matematiksel Analizi
  • TL ve Döviz Kredilerinin Fiyatlaması
  • Firma Değerinin Belirlenmesi
  • Tahvil ve Bonoların Fiyatlaması
  • Bireysel Krediler
 • Finansal Kiralama ve Sistematiği

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Bu eğitim süresince katılımcıların yanlarında HP 17 BII finansal hesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir.