T.C.M.B. Para Politikası ve Bilanço Analizi


foto

AMAÇ

Eğitimde, T.C. Merkez Bankası bilançosundan hareketle piyasalardaki değişkenlerin (faiz, döviz, fiyatlar) trendinin izlenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk #Fiyatlama #Risk Yönetimi #Banka-Müşteri İlişkileri #Portföy Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Piyasaların işleyişini ve uygulanan politikaların etkilerinin ne olacağını bilir.
Anlar: Merkez Bankası ve piyasa işleyişine hakim olduğundan piyasada olası riskleri anlar.
Yapar: Ortaya çıkabilecek risklere karşı kurumunu, müşterilerini bilinçlendirme ve doğru yönlendirme yapar.

HEDEF KİTLE

Fon yöneticileri, ekonomik gelişmeler ve para piyasalarındaki oluşumlar hakkında bilgi edinmek isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Parasal Kesimin Ekonomi İçindeki Yeri
  • T.C. Merkez Bankası, Para Yatırım Süreci ve Para Arzı Gelişmeleri
  • T.C. Merkez Bankası’nın İşlevlerinin Tanımlanması
  • T.C. Merkez Bankası Analitik Bilançosu
  • Analitik Bilanço ve Bilanço Kalemlerindeki Değişimlerin Piyasalara Etkisi
  • Kamu Kesimi Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi
  • Ödemeler Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi
  • Faiz, Döviz ve Fiyat Beklentileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak