Finansal Analiz


foto

AMAÇ

Eğitimde finansal tablo kalemlerinin gözden geçirilmesi, mali tabloların özelliklerinin incelenmesi ve finansal analizin temel tekniklerinin ele alınması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Tablolar #Analiz #Yorumlar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Finansal tabloların kapsamını bilir.
Anlar: Farklı kuralların finansal sonuçları nasıl etkileyebileceğini anlar.
Yapar: Tabloların ait olduğu kurumla ilgili finansal yorumlar yapar.

HEDEF KİTLE

Finansal analiz (mali tahlil), kredi pazarlama uzmanları ve konuyla ilgili çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Farklı Amaçlara Yönelik Analizler
 • Finansal Tablo İçeriklerinin Detaylı İncelenmesi
 • Varlıkların Değerlemesi (Karşılaştırmalı)
  • Nakit ve Menkul Değerler
  • Alacaklar (Şüpheli Alacaklar, Reeskontlar)
  • Stoklar (Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Maliyetleme Problemleri)
 • İştirakler (Maliyet Yöntemi ve “Equity” Yöntemi)
 • Maddi Duran Varlıklar (Amortisman, Yeniden Değerleme, Faiz ve Kur Farkları)
  • Leasing ile Edinilmiş Varlıklar
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Borçların Değerlemesi
  • Kesinleşmiş Borçlar
  • Tahmini Borçlar
 • Özsermaye Kalemleri
  • Sermaye
  • Yedekler
  • Enflasyon Düzeltmesi Farkları
 • Finansal Tablolar ile İlgili Temel Analizler
  • Nakit ve Net Çalışma Sermayesi Analizleri
  • Nakit Akış Tablosunun Önemi
  • Oran Analizleri
  • Nakit Yönetimi ile İlgili Oranlar
  • Yatay Analizler
  • Dikey Analizler
 • Enflasyona Göre Düzeltilmiş Tablolarda Dikkate Alınması Gereken Noktalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: