Yaratıcı ve İnovatif Düşünce


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, yaratıcı potansiyeli açığa çıkartarak inovasyon için bir yakıta dönüştürmek, organizasyonların daha rekabetçi ve müşterilerini doğru anlamalarını sağlamaktır. Katılımcılar Design Thinking yaklaşımı ile yaratıcı düşünce potansiyellerini inovasyona nasıl dönüştürebilecekleri le ilgili temel beceriler kazanırlar.

ODAK NOKTALARI

#Tepkisel #Etkisel (Proaktif) #Yaratıcılık #Bakış Açısını Genişletme #İnovatif Düşünce

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yaratıcı düşünmek için farklı metotlar kullanmayı bilir. Çözümleri nasıl planlayacağını ve önceliklendireceğini bilir.
Anlar: Yaratıcı ve inovatif düşünme tekniklerini anlar.
Yapar: Yaratıcı ve inovatif düşünme teknikleri ile varsayımların ötesine geçer.

HEDEF KİTLE

Yaratıcı ve inovatif düşünmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Yaratıcılık ve Özgüven Nedir?
  • Yaratıcı Düşünmenin Önündeki İçsel ve Dışsal Engeller
  • Albert Bandura "Öz-yeterlik" Algısı
  • Yaratıcı Düşünme Teknikleri
  • Vaka Çalışması
  • İnovatif Düşünme Teknikleri
  • Vaka Çalışması
  • İlham Bulma
  • İlerlemeyi Engelleyen Varsayımların Ötesine Geçme

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetmek, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği