Uygulamalı Yapay Zeka Programı


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, Python programlama dilini kullanarak Yapay Zekada kullanılan Python modüllerini yakından tanıyarak Yapay Zeka modüllerini ve ortak laboratuvar uygulamaları ile farklı bakış açıları edinerek Yapay Zeka sürecini yakından tanıma imkânı sağlamaktır. Eğitimin, ana eksenini ise uygulamaya dönük çalışmalar oluşturmakta olup, tüm meslek disiplinlerinin Yapay Zeka ile tanışmasına yardımcı olacak bir içerik ve bağlam oluşturmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Python #YapayZeka #VeriAnalizi #YapayÖğrenme #YapaySinirAğları #DerinÖğrenme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yapay Zeka kullanarak gerçek hayat problemlerini çözmeyi bilir.
Anlar: Yapay Zeka sürecini yeni bir uygulama geliştirecek seviyede anlar.
Yapar: Geliştirdiği uygulamanın baştan sona kontrolünü ve çalışma prensiplerini kavrayarak gerçekleştirir.

HEDEF KİTLE

Bankacılık sektöründe yazılım departmanlarında halihazırda çalışanlar veya ileride çalışmayı planlayanlar için Yapay Zeka ile ilgili bilgi almak, bilgisini ilerletmek isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yapay Zeka Nedir? 
  • Yapay Zeka Tarihçesi
  • Klasik Yapay Zeka Tanımı
 • Yapay Zeka Problem Örnekleri
 • Veri Analizi ve Görselleştirme
  • Bilimsel Hesaplamaya Giriş
   • Numpy ve Scipy Kütüphaneleri
  • Veri Manipülasyon Araçları
   • Pandas ile Veri İşleme
  • Veri Görselleştirme
   • Matplotlib Kütüphanesi ile Etkili Görselleştirmeler Oluşturma
   • Plotly ile Veri Görselleştirme
   • Seaborn ile Veri Görselleştirme
 • Yapay Öğrenme
  • Danışmanlı (Supervised) Öğrenme
  • Danışmansız (Unsupervised) Öğrenme
  • Pekiştirmeli (Reinforcement) Öğrenme
  • Scikit-learn Kütüphanesi ile Örnek Uygulamalar
 • Yapay Sinir Ağları ve Derin Öğrenme
  • Derin Öğrenme’ye Giriş
  • Evrişimli (Convolutional) Sinir Ağları
  • Tekrarlayan (Recurrent) Sinir Ağları
  • Uzun-Kısa Süreli Bellek (LSTM)
  • Çekişmeli Üretici Ağlar (GAN)
 • Yapay Zeka’nın Geleceği ve Yaklaşımlar

 

NOT : Eğitim, 09:30-16:30 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okuryazarlık

NOT

Eğitim, 09:30-16:30 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.