Python 1 (Programlamaya Giriş)


foto

AMAÇ

Bu programın amacı Python ile programlamayı öğretmektir. Bu kapsamda katılımcılarımız, Python programa dilini yakından tanıyacaklar, ortak laboratuvar uygulamaları ile farklı bakış açıları edinerek yazılım tasarım ve gerçekleştirme sürecini yakından tanıma imkânı yakalayacaklardır. Program, programlamanın felsefesinin anlatıldığı ve temel yapıların anlatıldığı bir giriş bölümü ile başlayacaktır. Programımızın ana eksenini ise uygulamaya dönük çalışmalar oluşturmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Python #Yazılım #Algoritma #Problem Çözme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Python dilini kullanarak gerçek hayat problemlerini çözmeyi bilir.
Anlar: Python sözdizimini ve kurallarını, hatalarını da düzeltecek seviyede anlar.
Yapar: Geliştirdiği uygulamanın baştan sona kontrolünü ve çalışma prensiplerini kavrayarak gerçekleştirir.

HEDEF KİTLE

Yazılım departmanlarında halihazırda çalışanlar veya ileride çalışmayı planlayanlar için Python ile Programlama ile ilgili bilgi almak, bilgisini ilerletmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Python'a Giriş
  • Python Komut Satırı ve IDE Kullanımı
 • Türler ve Değişkenler
  • String, Integer, Float, Complex
  • Değişken Tanımlama ve Türleri Yönetmek
  • List Yapısı
 • Temel İfadeler
  • Dallanma/if/elseif/else
  • Break ve Continue Kullanımı
  • For ve While Döngüleri
 • Veri Yapıları
  • Liste, Stacks, Queues, Tuples ve Sequences
  • Kümeler (Sets)
  • Sözlük (Dictionary)
 • Fonksiyonlar
  • Argümanlar ve Formal Parametreler
  • Global Değişkenler, Yerel (Local) Değişkenler
  • Fonksiyonlara Parametre Aktarımı
  • Fonksiyonlardan Değer Döndürme
 • Dosyalar ile Çalışmak
  • Dosya Açma, Okuma, Yazma
  • Binary Dosyalar
 • Exceptions (İstisnalar)
  • Temel Hata Kontrolü
  • İstisnaların Yakalanması
  • Try/Except ve Finally Kullanımı

 

NOT : Eğitim, 09:30-16:30 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okuryazarlık

NOT

Eğitim, 09:30-16:30 saat aralığında tam gün olarak planlanmıştır.