Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası ve Bankacılık Sektörüne Etkileri


foto

AMAÇ

Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası ve bankacılık sektörüne etkilerine ilişkin bilgi vermek.

ODAK NOKTALARI

#Mesleki Gelişim #Mevzuata Uyum #Koordinasyon #Denetleme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: YZ sistemlerinin bankacılık sektöründeki uygulama örneklerini ve AB YZ Yasasının öngördüğü çerçeveyi bilir.
Anlar: AB YZ Yasasının bankacılık sektörüne etkilerini ve uyumluluk gerekliliklerini anlar.
Yapar: AB YZ Yasasına uyum için gerekli adımları atma yönünde aksiyonları planlar.

HEDEF KİTLE

Bankaların genel müdürlükleri, uyum ekipleri ve teknoloji ekiplerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • AI Act Öncesi: Yapay Zekâ ve Hukuk İlişkisi?
 • AI Act’in Hazırlık Süreci?
 • AI Act’e Genel Bakış?
   • Konu, Kapsam, Tanımlar?
   • Üçüncü Taraf Ülkelere Yansıması (Türkiye Bakımından Etkileri)
   • Risk Temelli Yaklaşım?
   • Risk Temelinde YZ Kategorileri? (Yasaklı, Yüksek Riskli, Genel Amaçlı ve Düşük Riskli Yapay Zekâ Sistemleri)
 • Bankacılıkta Yüksek Riskli Yapay Zekâ Sistemlerine İlişkin Örnekler
 • Yüksek Riskli Yapay Zekâ Sistemlerinin Gereklilikleri?
 • Yüksek Riskli Yapay Zekâ Sistemlerinde Aktörlerin (Sağlayıcı, Kullanıcı?, İthalatçı, Distribütör) Yükümlülükleri?
  • Genel Amaçlı Yapay Zekâ Sistemleri
   • Tanım ve Kapsam
   • Bankacılıkta Genel Amaçlı Yapay Zekâ Sistemlerine İlişkin Örnekler
   • Yükümlülükler
  • Bireylerin Hakları?
  • Yapay Zekâ Yönetişimi ve Uyum?
  • Yaptırımlar?
  • Bankalar İçin Uyumluluk ve Uyumluluk Değerlendirmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kurumsal Farkındalık, Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak