Gündelik Hayatta Ruhsal Esneklik


foto

AMAÇ

Ruhsal esneklik kavramını tanımak ve gündelik hayatta kullanabilmeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dayanıklılık #Pozitifpsikoloji #Anlam #Amaç

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Resilience (Ruhsal Esneklik) anlamını ve neden önemli olduğunu bilir. Hali hazırda sahip olduğu kaynakları ve ruhsal esnekliğini geliştirmek için edinebileceği yeni yöntemleri öğrenir.
Anlar: Ruhsal Esneklik hayat kalitesini artırır ve bu beceri, kişinin potansiyelini gerçekleştirmesi için değişken/belirsiz dünyada en büyük yardımcısı olur.
Yapar: Belirsizlik / Değişim / Kriz gibi durumlarda dingin ruh halini koruyarak enerjisini anlam ve eylem üzerinde yoğunlaştırabilir.

HEDEF KİTLE

Ruhsal esneklik kaslarını geliştirmek ve gündelik hayatta pratiğe geçirmek isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Resilience / Ruhsal Esneklik Nedir? 
  • Resilient Doğmak ve Resilient Olmak
  • Ruhsal Esnekliğimizi Artırmanın Yolları
  • Kabullenme: Kendi Uçurumuna Bakma Cesareti
  • Kurban Rolünden Çıkmak (Drama Üçgeni)
  • Pozitif Psikoloji Bakış Açısıyla Gerçekçi iyimserlik
  • Anlam / Amaç Bakış Açısı
  • İnanç / Rutinler / Ritüeller
  • Dırdırcı İç Sesimize Yakından Bakmak ve Onu Dizginlemek
  • Bağlantılardan Yararlanma (Network) & Dayanışma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: