Analitik Düşünme ve Karar Alma


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, katılımcıların iş ve özel yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemleri analitik düşünme yoluyla çözebilmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktır. Problemleri diğer insanları suçlamadan ya da yalnızca şikâyet ederek değil, çözüm odaklı bir yaklaşımla ele almayı öğretmek temel hedeftir. Katılımcıların analitik düşünmenin ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlamaları, bu düşünme biçiminin yöntemlerini öğrenmeleri ve uygulamaları sağlanacaktır.

ODAK NOKTALARI

#AnalizSentez #ÇözümOdaklıOlmak #ProblemÇözme #KararVerme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Analitik düşünmenin ne olduğunu ve karar verme süreçlerindeki rolünü kavrar. Analiz, sentez, değerlendirme ve kritik düşünme gibi temel analitik düşünme yöntemlerinin teknik tanımlarını ve kullanım alanlarını öğrenir.
Anlar: Karşılaşılan sorunları çözme sürecinde analitik düşünme yöntemlerinin nasıl kullanılacağını anlar. Çeşitli verileri ve bilgileri entegre ederek geniş perspektiften durumu değerlendirme yeteneğini geliştirir. Bilgiyi analiz ederken objektif kalmayı ve doğru kararlar almayı anlar.
Yapar: Gerçek dünya senaryolarını kullanarak problemleri tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları geliştirir. Etkili çözüm stratejileri geliştirme becerisini pratiğe döker.

HEDEF KİTLE

Analitik düşünme becerilerini geliştirmek isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Analitik Düşünme Nedir ve Niçin Önemlidir?
 • Analiz, Sentez ve Değerlendirme Ne Demektir?
 • Uygulama: Bireysel Egzersiz
 • Sistem Düşüncesi, Büyük Resmi Görme ve İkinci Seviyede Düşünebilmek
 • İnşaat Oyunu
 • Bir Problemi Nasıl Doğru Bir Şekilde Tanımlarız
 • Sebep ve Sonucu Birbirinden Ayırmak
 • Kök Nedeni Anlama
 • Grup Çalışması:5 Niçin ve Balık Kılçığı Yöntemi
 • Problemi Yeniden Tanımlamak Nedir ve Niçin Önemlidir?
 • Bir Vaka Üzerinden Problemin Yeniden Tanımlanması.
 • MECE Düşünme Sistematiği
 • Uygulama: İş Hayatında Yaşanan Bir Problemin MECE Düşünme Sistematiği İle Analiz Edilmesi
 • Karar Vermede Analitik Düşünmenin Rolü Nedir?
 • Karar Verme Matrisi
 • Karar Verirken Yapılan Düşünme Hataları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Kendine liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatlama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak