Yeni Nesil Liderlik ve Liderlikte İnsan Odaklı Yaklaşım


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, dijitalleşen ve dönüşen yeni dünya düzeninde, ekiplerin mutlu olmalarına ve değer odaklı sonuçlar üretmelerine liderlik etmek üzere yeni nesil liderlik yetkinliklerini içselleştirmektir.

ODAK NOKTALARI

#İnsan Odaklı Liderlik #Gelişim Odaklılık #Değerler #Güçlü Yönler #Güven #Anlam Yaratma #Motivasyon #Otonomi #Kapsayıcılık #Koçluk #Geribildirim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yeni nesil liderlik yetkinliklerinin neler olduğunu ve yarattığı değeri bilir.
Anlar: İnsan odaklı liderlik yaklaşım ve yetkinliklerini anlar. Değerler ve güçlü yönlerin önemini, motivasyonun unsurlarını, güven oluşturmanın, kapsayıcılığın ve geribildirimin katkısını anlar.
Yapar: Ekibin değerlerini ve güçlü yönlerini belirleyebilir. Performans ve motivasyonu güçlendirmek için gerekli aksiyonları alabilir. Kapsayıcı, güvene dayalı işbirliği ortamı yaratabilir. Performans ve gelişim odaklı geribildirim verebilir.

HEDEF KİTLE

Yeni nesil insan odaklı liderlik yetkinliklerini güçlendirmek isteyen ekip yöneticilerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Yeni Nesil Liderlik Neden Önemli?
  • Paradigma Değişimi: Liderlikte İnsan Odaklı Yaklaşım
  • Yeni Nesil Liderlik Yetkinliklerini ve Değerlerini Keşfetmek
  • Değerlerin Gücünü Kazanmak
  • Gelişim Odaklı Yaklaşım ile Güçlü Yönlere Odaklanmak
  • Takımların Motivasyonu İçin Vizyon ve Anlam Yaratmak, Otonomiyi Güçlendirmek
  • Psikolojik Güven ve İşbirliği Ortamı Yaratmak, Girişimciliği ve Deneyselliği Teşvik Etmek
  • Gestalt Yaklaşımı ile İletişimde ve Liderlikte Kapsayıcılığın Önemini Fark Etmek
  • Gelişim Odaklı Geribildirimde (Feed Forward) Ustalaşmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Vizyon ve Değerlerle Liderlik