Etkin İletişim


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, etkin iletişimin tanımını ve etkin iletişimi oluşturan faktörleri anlamaktır. Aynı zamanda ikna kabiliyetinin yükselmesi, etkin dinleme, güçlü soru sorma noktasında sorun çözmeye yönelik uygulamalar yapılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#İlişki Yönetimi #Etkin İletişim #Konsantrasyon #Etkin Dinleme #Soru Sorma #İkna Etmek #Empati

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Etkin bir iletişim için nelere ihtiyacı olduğunu bilir.
Anlar: Etkin iletişimde neler olması gerektiğini anlar.
Yapar: İletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgi sahibi olur.

HEDEF KİTLE

Etkin iletişim becerilerini geliştirmek ve kişisel farklılıklar üzerinden kendi kişisel özelliklerini geliştirmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İletişimin Tanımı ve Önemi
 • Öğrenen- Yargılayan Zihniyet
 • İletişimi Oluşturan Faktörler
  • Dinleme
  • Güçlü Sorular Sorma
  • Empati Kurmak
  • Geri Bildirim ve Takdir
  • Kazan -Kazan Boyutu İlişkileri
 • Nefes Ve İletişimde Nefes
  • Doğru Nefes Alma ve Önemi
 • Ses ve İletişimde Ses
  • Sesin Doğru Kullanımı
 • Topluluk Önünde Konuşma ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Online Ortamda Sunum Yapma ve Konuşma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, İlişki Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Startejileri