Rapor Hazırlama Teknikleri


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, katılımcılara etkili bir şekilde rapor hazırlama becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Rapor #Veri #Analiz #Rapor Teknikleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Raporların doğru bir yapıya sahip olması gerektiğini ve bu yapıyı nasıl oluşturacaklarını bilir.
Anlar: Katılımcılar, rapor yazma sürecinin temel kavramlarını ve önemini anlar.
Yapar: İş veya akademik ortamlarda etkili iletişim için gereken yazma becerilerini ve rapor yazma sürecini yönetme ve organize etme becerilerini geliştirir.

HEDEF KİTLE

İÇERİK

 • Rapor Yazma Temelleri
  • Rapor Yazma Sürecinin Temel Kavramlarını
 • Raporun Yapısı
  • Raporun Başlık, Özet, Giriş, Ana Bölümleri ve Sonuç
 • Veri Toplama Ve Analiz
  • Veri Toplama ve Analiz Sürecinde Doğru Kaynakları Belirleme ve Yorumlama
 • Raporun Yazım Süreci
  • Planlama ve Taslak Oluşturma
 • Görsel Ve Grafiklerin Kullanımı
  • Görsel Araçların Seçimi, Tasarımı ve Rapora Entegrasyonu
 • Raporun Düzeltme Aşamaları
  • İmla, Dilbilgisi ve Mantıksal Tutarsızlıkları Düzeltme

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki gelişim, Öğrenme İştahı, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, İlişki Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri