Duygusal Zeka Temelli Liderlik


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, katılımcıların kendilerini daha iyi tanımalarını, seçimlerini daha bilinçli yapmalarını ve daha amaçlı hareket etmelerini sağlayarak sürdürülebilir üstün performans yaratmak için duygusal zeka yetkinliklerini pratik, uygulanabilir ve anlaşılır bir model olan Six Seconds modeli üzerinden öğrenmektir.

ODAK NOKTALARI

#Duygusal Zeka #Duyguları Okumak # Kalıplarını Fark Etmek #Sonuçları Düşünmek #Duygulara Yön Vermek #İçsel Motivasyona Bağlanmak #İyimserliği Deneyimlemek #Empati Geliştirmek #Kendine Liderlik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Duygusal zekanın ne olduğunu, Six Seconds duygusal zeka modelini ve bu modelde yer alan 8 yetkinliği ve duygusal zekanın başarıyı %55- 60 oranında etkileyen başarı faktörleri ile ilişkisini bilir.
Anlar: Öğrendiği bilgileri ve 8 duygusal zeka yetkinliğini kullanmanın kişisel üstün performans için gerekliliğini anlar.
Yapar: Daha farkında, daha bilinçli ve daha amaçlı hareket eder ve kendisini daha iyi tanır, seçimlerini daha bilinçli yapar, daha amaçlı hareket eder. Kişisel ve profesyonel yaşamda verimliliği, üretkenliği artar.

HEDEF KİTLE

Orta ve üst düzey yöneticiler için uygundur.

İÇERİK

 • Duygusal Zekanın Nedir?
 • Yaşamımıza Neler Katar ve Neden Önemlidir?
 • Nasıl Geliştirileceğini Anlamak İçin Six Seconds Tarafından Tanımlanan 8 Duygusal Zeka Yetkinlikleri
 • Model Üzerindeki 3 Ana Alan
  • Kendini Tanı
  • Kendini Seç
  • Kendini Ver
 • Diğerlerinin Duygularını Anlamak
 • Kendine Bağlı Çalışanların Hedeflerine Doğru Yolculuğa Dahil Etmek
 • Duygu, Düşünce Ve Davranış Arasındaki Etkileşimleri Fark Etmek
 • Sıklıkla Tekrarlanan Tepki Ve Davranışları Tanımlamak
 • Üretmek İstediği Sonuçları Kısa, Orta ve Uzun Vadede Düşünmek
 • Umut Ve Olasılıklardan Yana Proaktif Bakış Açısı Edinmek
 • Değerlerinin Farkında Olarak Onlardan Enerji Sağlamak
 • Kişisel Misyonunu Oluşturmak
 • Misyonu Doğrultusunda Günlük Tercihlerini Belirlemek 
 • Hedeflerini Netleştirmek
 • Hedefler Doğrultusunda Günlük Davranışlarını Düzenlemek
 • Kendini Ve Diğerlerini Motive Ederek İlham Vermek İçin Pratik Araçlar Kullanmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Karar Alma, Sonuç Odaklılık, İlişki Yönetimi
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği