Sürdürülebilirlik için Sorumlu Yönetime Giriş


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, değişen dünyada küresel risklere ve konulara hakim olmasını ve günceli yakalamasına hizmet etmek, kişilerin çalıştıkları organizasyonlarda sürdürülebilirlik başlıklarında stratejiler geliştirmelerine ön ayak olmaktır. Sürdürülebilirlik ekipleri kurma motivasyonlarına ve/veya varolan yapıları geliştirmelerine, aynı zamanda yeni ürün ve hizmetler oluşturmalarına katkı sağlayacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Sürdürülebilirlik #Toplumsal Fayda #Strateji Oluşturma #Küresel Dünya

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Değişen dünyada küresel risklere ve konulara hakim olur ve günceli yakalar.
Anlar: Sürdürülebilirlik konusunda stratejiler geliştirmeyi anlar.
Yapar: Sürdürülebilirlik ekipleri kurma motivasyonlarına ve/veya varolan yapıları geliştirmelerine, aynı zamanda yeni ürün ve hizmetler oluşturur.

HEDEF KİTLE

Kurumlarında sürdürülebilirlik başlıklarında stratejiler geliştirmek isteyen tüm ekip yöneticileri ve profesyonellerin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Yükselen Sürdürülebilirlik Gündemi
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Son Durum
  • Sorumlu Yönetimin Esasları
  • Uluslararası Standartlar, Endeksler ve Sürdürülebilirlik Göstergeleri
  • Sürdürülebilirlik Platformları ve Üyelikler
  • Sürdürülebilirlik Odak Alanları ve Örnekler
  • Bankacılık Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Ürünleri
  • Bankacılık Sektöründe Türkiye ve Dünyadan Örnek Sürdürülebilirlik Uygulamaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği, Farklılıkları Yönetme