Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularından farkındalığı ve kapsayıcı davranışları geliştirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Çeşitlilik #Toplumsal Cinsiyet Eşitliği #Kapsayıcılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık kavramlarını ve çalışma yaşamındaki önemini bilir.
Anlar: Bilinçsiz önyargıların doğasını ve etkilerini, çeşitliliğin, fırsat eşitliğinin ve kapsayıcılığın önemini anlar.
Yapar: Toplumsal koşullanmaların ve önyargıların etkisiyle değil; saygılı, adil ve kapsayıcı davranır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm profesyonellerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
  • Tanımı
  • Çalışma Hayatındaki Önemi
 • Kapsayıcılığın Önündeki Engeller
  • Beyin Bilimiyle Önyargılar
  • Önyargıların Etkileri
  • Farklılıkların Yönetimi
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  •  Fırsat Eşitliği
  • Cinsiyetçilik ve Kadınların Önündeki Engeller
 • Kapsayıcı İletişim
 • Şirketlerden Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Uygulamaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: