MS Project ile Proje Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, proje yöneticisi pozisyonunda çalışacak kişilerin proje yönetimi konusunda gerekli teknik ve pratik bilgileri almasını sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Microsoft #Office #Proje #Yönetim #MSProject

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Proje yönetimine dair temel kavramları ve MS Project Programının kullanımını bilir.
Anlar: Proje yönetim prensiplerini ve süreçlerini bilir.
Yapar: MS Project programı ile görevleri, kaynakları ve zamanı yönetir. Ayrıca proje takibi yapar.

HEDEF KİTLE

Proje Yöneticisi pozisyonunda ve proje ekiplerinde çalışan tüm profesyonellerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Project Programına Giriş (Tanıtım ve Arayüz)
 • Proje Zamanını Belirlemek Düzenlemek
 • Görevlerle Çalışmak (Görev Ekleme, Süre Girişi, vb.)
 • Kaynaklarla Çalışmak (Kaynak Ekleme, Görevlere Atama, vb.)
 • Zaman ve Kaynak Yönetimi Yapmak
 • Project Görünümleriyle Çalışmak
 • Proje Takibi Yapmak ve Güncellemek
 • Raporlama İşlemleri
 • Projeler Arası Çalışmak
 • Kazanılmış Değer Uygulamasını Kullanmak
 • Proje Çalışması (Katılımcılar Tasarlar ve Yapar)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Öğrenme İştahı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık ve Öğrenme Stratejileri