Örnek Uygulamalarla Finans Sektöründe Sürdürülebilirlik


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir finansmanının en önemli aktarım kanalı olan finans sektörü çalışanlarına, her gün gelişim kaydeden ve bu nedenle dağınık ve çok çeşitli yaklaşımlar içeren iklim riskleri ve sürdürülebilirlik konularını basit bir dile anlatarak prensipleri içselleştirmesidir.

ODAK NOKTALARI

#İklim Riskleri #Sürdürülebilir Finans #Emisyon Azaltım Stratejileri #Ulusal ve Uluslararası Raporlama #Entegrasyon ve Planlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İklim risklerini ve sürdürülebilir finansmanın temelleri ile finansman ve operasyonel faaliyetlerde uygulanması gerekli olan kapsamı bilir.
Anlar: Finans sektörü ürünlerini ve süreçlerin sürdürülebilir finansmanın yapı taşlarına uygun olup olmadığını, asgari şartları ve yaratılan etkiye geniş açıdan bakarak uzun dönemli etkiyi anlar. Bunun yanında hangi konularda uzman desteğine duyacağını hangi konularda iç sistemler geliştirmesi gerektiğini anlar.
Yapar: Organizasyonel rol ve sorumlulukları tanımlar, finansman tipi ve segment bazlı yaklaşımlar geliştirir. İklim risklerinin yarattığı risklerin yanında dönüşüm için fırsatları görerek değişen finansman ortamının getireceği değişime ilişkin kırılganlıkların azaltılmasını sağlar. Finansal sistemin dayanıklılığını artırmak için yeni inisiyatifler ve süreçler geliştirir.

HEDEF KİTLE

Risk yönetimi, krediler ve satış yönetimleri, çevresel ve sosyal risk kontrol ekipleri, proje finansmanı ekipleri, yatırımcı ilişkileri, operasyon ekipleri ile mali kontrol altında görev alan resmi raporlama, strateji ve bütçeleme ekiplerinde yer alan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İklim Değişikliği Senaryolarının Çevresel ve Sosyal Etkileri
 • İklim Değişikliği Senaryolarının Finansal Etkileri
 • Finansal Etkilerin Risk Tipleri (Kredi, Piyasa, Likidite, Operasyonel ve İtibari) Bazında Aktarım Kanalları
 • Paris İklim Antlaşmasının Finans Sektörü için Önemi
 • Türkiye’nin Ulusal Karbon Azaltım Planı (NDC) Finans Sektörüne Potansiyel Etkileri
 • Emisyonları Anlamak, Operasyonel Faaliyetler ile Finasmana Yönelik Etkileri
 • Emisyon Stratejilerinin Oluşturulması ve Azaltım Planlaması Kapsamında Uluslararası Standartlar ve Uygulama Detayları
 • İklim Risklerini Öngörmek ve Sürdürülebilir Finansman Altyapısının Oluşturmak için Müşterilerin Sınıflandırılması ve İzlenmesi (Faaliyet, Mesleki Risklilik ve Coğrafi Konum)
 • İklim Risklerinin Finans Sektörü için Sınıflandırılması,İzlenmesi ve Risk Azaltımları
 • Fiziksel Riskler
  • Akut Riskler
   • Teminatlar ve Sahip Olunan Sabit Kıymetler için Değer Düşüklükleri
   • Afet Risklerinin Donuk Alacak Portföyüne Potansiyel Etkileri
  • Kronik Riskler
   • Uzun Dönemli Etkilerin, Finans Sektörünün ve Müşterilerin İş Modellerinde Olası Değişikliklerin Etkisi
 • Geçiş Riskleri
  • Politika ve Mevzuatlardaki Değişim
   • Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) Etki Simülasyonu
   • Karbon Borsası ve Karbon Vergilerinin Potansiyel Tüketim ve Hane Halkı Üzerindeki Etkileri
  • Teknolojik Değişim
   • Yapısal Dönüşüm Riskleri
  • Müşteri İhtiyaç ve Tercihlerindeki Değişim
   • Yeşil Boyama Riskleri ve Olası Etkileri
 • Uluslararası Raporlama Çerçeveleri ve Finans Sektörüne İlişkin Aksiyon Planı
  • Sürdürülebilir ve Yeşil Sermaye Piyasaları
  • Tahvil Tipleri
  • Endeksler
  • Dayanak Varlıklar
  • Kullanım Alanları
  • Borsa ve Yatırım Fonları
 • Türk Finans Sektörünün İklim Riskleri ve Sürdürülebilirlik Yol Haritası
 • Finans Sektörü Sürdürülebilirlik ve İklim Riski Yönetişim Yapısının Kurulması
 • Yönetişim Yapılarının Performansını İzlemek ve Anahtar Performans Göstergeleri

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Öngörüde Bulunma, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Global Zeka, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak