Davranışsal Finans


foto

AMAÇ

Davranışsal finans yatırımcı davranışlarının finansal piyasalarının işleyişi üzerine etkisini açıklamaktadır. Finans ile yatırımcı psikolojisi arasında bir etkileşim bulunmaktadır. Yatırımcıların rasyonel karar verdikleri varsayımını savunan klasik ekonomistlerin tersine, bireylerin bazen karar alma süreçlerinden uzaklaştıkları ve rasyonel olmayan davranış gösterdikleri varsayımını önermektedir. Bu eğitimde yatırımcı davranışlarının ve kararlarının anlaşılmasının sağlaması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

# Rasyonelite #Beklenti Teorisi #Karar Verme #Yatırımcı Psikolojisi ve Duyarlılığı #Davranışsal Finans

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Rasyonelite, karar verme süreci ve finans teorilerini bilir.
Anlar: Yatırımcı psikolojisi ve duyarlılığını anlar. Anomalilerin nasıl ortaya çıktığını öngörür.
Yapar: Finansal piyasalardaki anomali ve önyargıların sonuçlarının farkına varır ve paydaşları için farkındalığın artmasına katkıda bulunur.

HEDEF KİTLE

Finans sektörü çalışanları, yatırımcılar ve girişimciler ve davranışsal finans konusuna ilgi duyan herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Temel Kavramlar
  • Geleneksel Finans Teorileri
  • Anomaliler
  • Beklenti Teorisi ve Davranışsal Finans
  • Davranışsal Finans Modelleri
  • Yatırımcı Psikolojisi     
  • Yatırımcı Duyarlılığı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Karar Verme
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi/ Optimizasyonu, Hızlı Karar Alma ve Psikoloji Etkileşimi
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak