Para Politikası Kararlarının Finansal Risk Yönetimine Etkisi


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, kurumların amaçlarına ulaşmada maruz kalabileceği risklerden ve özellikle finansal risklerden korumak için kontrol mekanizmaları kullanması gerektiğinde Merkez Bankası, PPK ve FED kararlarının "Finansal Risk Yönetimi" ürünlerindeki yatırımcı tercihlerine etkisine yönelik bakış açıları geliştirmelerini sağlamak ve ekonomik koşullar ve beklentiler çerçevesinde sektöre özel çözümler getirmek için gerekli temel donanımları edinmeleridir.

ODAK NOKTALARI

#Para Politikası # Para Politikası #Finansal Risk #Finansal Risk Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Para politikası temel kavramlarını, para ve maliye politikalarının genel esaslarını, finansal risk yönetimi kapsamındaki likidite riski, kredi riski, finansman riski ve piyasa riski esaslarını bilir.
Anlar: Finansal riskleri yorumlamayı, model oluşturulmayı, finans ve bankacılığı etkileyen risklerin yapısını anlar.
Yapar: Para politikası kararları ile entegre Finansal Risk Yönetimi tekniklerini kullanabilir. Ayrıca ekonometrik modeller kurabilir ve analiz sonuçlarını özetleyebilme ve yorumlayabilme yeteneği kazanır.

HEDEF KİTLE

Finansal ve Reel Sektörde çalışanları, Hazine, Portföy Yönetimi, Fon Yönetimi, Risk Yönetimi Uzmanları, Finansal Danışmanlık, Ekonomik Araştırmalar, Mali Kontrol ve Bütçe Planlama, Teftiş, İç Kontrol, Kurumsal Finansman, Proje Finansmanı, Operasyon Birimleri, Finansman ve Muhasebe bölümlerinde görev yapan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Temel Kavramlar
 • Maliye ve Para Politikası
 • Risk ve Risk Yönetimi
 • Piyasa ve Sektör Riski
 • Faiz Riski ve Faiz Riski Modelleri
 • Kredi Riski ve Kredi Riski Modelleri
 • Likidite Riski ve Likidite Riski Modelleri
 • Kur Riski ve Kur Riski Modelleri  
 • Volatilite (Oynaklık)
 • Finansal Korunma (Hedging) ve Türev Ürünler
  • Forward Anlaşmalar, Futures Kontratlar, Opsiyon Sözleşmeleri ve Swap Anlaşmaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Mesleki Gelişim ve Öğrenme İştahı, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak