Bankacılık için Tasarım Odaklı Düşünme


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, bankacılığın tarihsel gelişimini, teknoloji ile değişen ürün ve hizmet yapısını, güncel gelişmeleri ve Yapay Zekâ teknolojileri ile birlikte dönüşen deneyim tasarımını örnekleri ile birlikte aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Bankacılık #Teknoloji #Yapay Zekâ #Müşteri Deneyimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık alanındaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur, Tekno-Ekonomik Paradigma ile endüstriyel dönüşümlerin bankacılığa etkilerini fark eder ve müşterilerin teknolojik ihtiyaçları olduğunu konusunda fikir edinir.
Anlar: IoT, Cloud Computing, Big Data, VR, AR, MR, XR, Cyber Security, AI ve Quantum Computing kavramlarını anlar. Teknolojik gelişmelerin Bankacılık sektörünü nasıl etkilediğini anlar. Gelişmelerin dönüşümün hızlandırıcısı olduğunu anlar ve bankacılıkta AI kullanım alanlarını anlar.
Yapar: Müşterileri için dijital dünyada yeni deneyimler tasarlar. Müşteri deneyimine odaklanarak müşteri tabanını genişletir ve sayısını artırır. Rekabette öne çıkacak gelişmeler yaratır.

HEDEF KİTLE

Bankaların tüm birim yöneticilerinin ve çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Tarihsel Sürecinde Bankacılık
 • Tekno-Ekonomik Paradigma
  • Endüstriyel Dönüşümler ve Bankacılık İlişkisi
  • Endüstri 4.0 Döneminde Bankacılık
  • Modern Bankacılık
  • Bankaların Modern Toplumdaki Yeri
  • Fintech’ler ve Bankacılık Arasındaki Farklar
 • Bankacılık ve Yapay Zekâ
  • Kullanım Örnekleri
  • Farklı Modellerdeki Gelişmeler
 • Bankacılık ve Design Thinking’in ortak alanları
 • Bankacılıkta Deneyim Tasarımı
 • Bankaların Dijitalleşme Yaklaşımı
  • Müşterilerin Dijitalleşme İhtiyacı
  • Regülasyonların Dijitalleşmeye Bakışı
  • Tüketiciyi Koruma
  • Erişim Sorunlarını Giderme
  • Yasal Düzenlemelere Uyma
  • Mali Suçları Engelleme
  • İnsan Kaynağını Güçlendirme
  • Kurum İçi Girişimcilik
  • Toplum Faydasına Çalışma
  • Sürdürülebilirlik

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünce ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi Optimizasyonu
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okuryazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği