Yeşil Varlık Oranı ile Yeşil Sermaye Piyasası ve Ürünleri


foto

AMAÇ

Sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve yeşil dönüşümü sağlamak için gerekli olan finansman alt yapısını anlamak. Sürdürülebilir ve Yeşil Finansman altyapısının kurulması için gerekli olan sınıflama kriterleri (taksonomileri) hakkında bilgi sahibi olmak ve finansal sektörün sağladığı desteği oransal olarak gösterimi için geliştirilen yeşil varlık oranı nasıl hesaplanıldığını anlamak ve yeşil boyama risklerine karşı önlem almak.

ODAK NOKTALARI

#İklim Riskleri #İklim Değişikliği #Yeşil Varlık Oranı #Taksonomi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Taksonomi kavramını ulusal ve uluslararası örnekleri kapsamında bilir.
Anlar: Sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin finansmanının önemini, YVO' nın sektörel karşılaştırma, sermaye, borçlanma kapasitesi ve karlılık üzerindeki potansiyel etkilerini anlar.
Yapar: Yeşil Varlık Oranının içsel veri sistemleri kapsamında hesaplanması için IT projeleri oluşturur, sonuçları sektörel ve segment bazında analiz ederek yol haritası oluşturur.

HEDEF KİTLE

YVO’ nın hesaplamasını ve sistemsel alt yapısının kurulmasında rol alacak kişiler ile potansiyel çıktıları (sermaye, karşılık, iş modeli ve kontrol noktaları) hakkında farklı yönetimler altında aksiyon planı oluşturmak isteyen kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Taksonomi Nedir?
 • Finansal Sektörün Sürdürülebilir Finansmana Katkıları ve Gelişimleri Nasıl Ölçülür?
  • Yeşil Varlık Oranı
   • Sürdürülebilir Ekonomik Faaliyetler Nelerdir?
   • Sürdürlebilir Ekonomik Faaliyet Alanları Nasıl Sınıflanır, Etiketlenir?
   • NACE Kodları Nedir, ABD Uygulaması ISIC Kodları Nedir?
   • Teknik Tarama Kriterleri Nelerdir?
   • Çevreye Önemli Derecede Zarar Vermeme Kavramı Nedir?
   • Minimum Çalışma Şartlarıın Tesisi Nedir?
   • Yeşil Varlık Oranı Hesaplama Süreci Nasıl İşler ?
    • Bireysel Portföy
    • Kurumsal Portföy
   • YVO Nasıl Yorumlanır?
   • YVO İş Kollarına Nasıl Anahtar Performans Göstergesi Oluşturur, Hedefleme Nasıl Yapılır?
   • Yeşil Boyama Nedir, Nasıl Önlendir?
 • Sürdürülebilir ve Yeşil Sermaye Piyasaları Araçları
  • Yeşil Dönüşümü Tamamlamak için Toplam Ne Kadar Yatırım Gerekli
  • Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm İçin İhtiyacı Olan Yatırım Ne Kadardır
  • Finansman Kaynağı Olarak Krediler, Tahviller ve Fonlar?
  • Sürdürülebilir ve Yeşil Tahvil Tipleri ve Uygulama Alanları
  • Sürdürülebilir Finans Çerçevesi Nedir, Ülke ve Finansal Kuruluşların Neden Buna İhtiyacı Vardır?
  • Kullandırım Öncesi ve Kullandırım Sonrası Olmak Üzere Tahvil Olanakları
  • Sürdürülebilir ve Yeşil Tahvillere, Dayanak Varlık Oluşturulması için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Anlaşılması
  • Tahvil Tipleri ve Farkları?
  • Dünya Tahvil İhraçlarının Mevcut Durumu

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Takım Çalışması ve İş birliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Koordinasyon, Denetleme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okumayabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme, Kurumsal Girişimcilik