Zor İlişkileri Yönetmek ve Duygusal Çeviklik


foto

AMAÇ

Bireysel farkındalığı yükseltme, duygusal zekaya odaklanarak öz yönetim becerisini daha iyi sergileme, zor ilişkiler aracılığı ile ilişki kalıpları, kutupları ve gölge tarafların keşfedilip geliştirilmesine yönelik araçları aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#İlişki Yönetimi #Farkındalık #Bütünleşmek #Duygusal Dayanıklılık #İletişim #Farklılıkları Yönetmek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Zemin-ihtiyaç ilişkisinin bireyler arası ilişkileri nasıl etkilediğini bilir. Etkili iletişimde kilit konuların neler olduğunu bilir. Hümanistik ve varoluşçu felsefenin insan ilişkilerine bakış açısını bilir. İlişki tarzlarını ve bunların işlevsel ve işlevsel olmayan kullanım alanlarını bilir.
Anlar: Duygu, zihin ve davranışlara yönelik bilgi dağarcığı ve farkındalığı geliştirerek hem kendisinin hem de başkalarının duygu, ihtiyaç ve deneyimlerini daha iyi anlar.
Yapar: Zor zamanlar ve zor ilişkileri aracılığı ile ilişki kalıplarını, değerlerini, değer yargılarını ve kutuplarını farkeder, bunları yeniden ele alarak seçimsiz olarak kullandığı kutup ve ilişki kalıplarının yerine o anki duruma en uygun olanı seçimli olarak kullanabilir. İş ve özel hayattaki stres ile başa çıkabilir ve zorlu durumları dayanıklılık ve esneklikle daha iyi yönetebilir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Zemin-İhtiyaç İlişkisi
  • Öz Farkındalık ve Öz Yönetim
  • Algı Çerçevesi ve Tepkiyi Yönetebilme
  • Anlam ve Otantiklik
  • Zorlu Durumlar ve Dayanıklılık
  • Zorlu Diyaloglar
  • Barındırdığımız Kutuplar
  • İlişki Tarzları
  • İlişki Tarzlarının İşlevsel ve İşlevsel Olmayan Kullanımları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Kendine Liderlik, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği, Farklılıkları Yönetme