Liderliğin Kimyası – Bir Yönetim Aracı Olarak Nöro Bilim


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, etkin ve sonuç alan liderlik için nöro-bilimden öğrendiklerimizi iş hayatına uygulamak ve lider olarak etkin insan ilişkileri ve başarılı iletişim için pozitif bilimler temelli bir yaklaşım sergileyebilecek bilgi ve donanım düzeyine gelmeyi sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Liderlik #LiderlikGelisimi #Nörobilim #Sosyalpsikoloji #BilimTabanlıLiderlik #DavranışGeliştirme #LiderlikModelleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ekipteki her bireyin rehberlik ihtiyacını görüp ona uygun cevap ve liderlik gösterebilir. Bunun için insan davranışlarının temel motivasyonlarını ve bunun iş hayatına nasıl uygulanabileceğini bilir. Liderliğin vücudumuzdaki fiziksel altyapısını öğrenmiş olur. Bu sayede başarılı liderlik için ihtiyacı olan davranış değişikliğine kendisini götürecek gerekli öğeleri bilir.
Anlar: Liderliğin duruma bağlı gelişimini ve bilimle insan davranışları arasındaki bağı anlar. Bu sayede hem kendi kariyer motivasyonunu, hem müşterilerin ihtiyaçlarını, hem de iş hayatında gerek yönettiği gerek birlikte çalıştığı insanların temel motivasyonlarını daha derinden kavrayarak başarılı olmak için kendi bakış açısında ve yaklaşımında neleri değiştirmek istediğini anlar.
Yapar: Organizasyonel psikoloji’yi pozitif bilimsel temelli öğrendiği için iş hayatında başarının anahtarı olan kişilerarası ilişkilerde yetkin hale gelir ve sonuç alıcı liderlik yetkinliklerini sergiler.

HEDEF KİTLE

Hem kariyerinde hem de özel hayatında liderlik yetkinliklerini geliştirmek isteyenler ve profesyonel iş hayatında güven ortamı ve sürdürülebilir verimlilik yaratmak isteyen tüm çalışanlar ve liderlerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Liderlik Yetkinlik Setine Bakış
 • Öz-farkındalık
 • İletişim Becerileri
 • Davranış Setleri ve Hayat Boyu Öğrenme
 • Liderlik Motivasyonu
 • Davranışları Şekillendiren Beynimiz
 • İnsan İlişkilerinin Temel Belirleyicisi Evrimsel Psikoloji
 • Sosyal-Psikolojinin Bilimsel Temelleri
 • Kanımızda Dolaşan Kimyasalların Bilgisi
 • Güven Ortamını Sağlayan Kimyasallar
 • Rekabet Kültürü ve Otomatik Devrelerimiz
 • Alışkanlıklarımız ve Lliderlik İlişkisi
 • Beyinde Öğrenme Nasıl Gerçekleşiyor?
 • Bireysel Öğrenme Stili
 • Liderlik Gelişiminde Hayat Boyu Öğrenme ve Alışkanlık Edinme
 • Katılımcının Hedefleri Doğrultusunda İş Hayatında Uygulayabileceği Bireysel Başarı Stratejilerinin Oluşturulması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Mesleki Gelişim – Öğrenme İştahı, İletişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Durumsal Liderlik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri, Farklılıkları Yönetme