IK Veri Analitiği


foto

AMAÇ

Bu eğitim temel olarak şirketlerdeki İK datasının boyutlarını anlamak, bu boyutların İK sisteminden veri ambarına (DWH) tarihsel olarak nasıl ve ne şekilde aktarılacağı planlamak ve bu aktarılan verilerden ne tip Dashboard’lar ile KPI takibi yapılabileceği konusunda katılımcıları bilgilendirmek için tasarlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#İkdatası #İkkpi #Veriambari #Raporlamalar #Analizler #Dashboardlar #Tahminleme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İK datasının boyutlarını bilir.
Anlar: Bir İK çalışanının performans ölçümü için gerekli KPI’ların hangileri olduğunu anlar.
Yapar: İK datasının üzerinden analitik raporların nasıl hazırlanacağını öğrenir ve uygular.

HEDEF KİTLE

İnsan Kaynakları Profesyonelleri, özellikle İnsan Kaynakları ekiplerinde Bütçe, Performans ve Ücret Yönetimi vb. görevlerde yer alan ve teknik analizler yapan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İK Datasının Boyutları
  • Kişi Sayıları  (FTE & Headcount & Demografi)
  • İşe Alımlar
  • Performans Verileri
  • İşten Çıkışlar – Turnover Analizleri  
  • Hareket Analizi (Terfi-Görev Değişikliği ve Nakiller)
  • Bütçe ve Devamsızlık (İzin) Yönetimi
  • Eğitim Verileri
 • İdeal bir İK Veri Modeli ve Veri Ambarı (DWH) Nasıl Olmalı?
  • Çoklu Sistem Kullanımları
  • Sistemler Arası Veri Entegrasyonu
  • Veri Ambarı Örnek Yapısı (ER Diagramı)
  • Raporlama Mekanizmaları
 • Dashboardlar & Veri Analizleri & Tahminleme
  • İK Temel Dashboardları
  • Bir İK’cının Takip Etmesi Gereken Temel KPI’lar
  • Tahminleme’ye Giriş

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: